Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

9125

Print Friendly, PDF & Email

Nebeske Tajne – 9125. Izlazak 22:2 Ako lopov bude uhvaćen dok potkapa/provaljuje/krade. Da ovo označava ako nije očito da se dobro ili istina oduzimaju, vidi se iz značenja kopanja/potkapanja/provaljivanja/kradje, što je činjenje zla u tajnosti, i kada se to kaže za lopova, kao (samo) oduzimanje dobra ili istine putem laži od zla tako da to nije vidljivo (o čemu slijedi); i iz značenja “lopova,” kao onoga koji oduzima dobro i istinu (vidi br. 5135, 8906, 9018, 9020), i u apstraktnom smislu, istine ili dobra koje je oduzeto. Rečeno je “u apstraktnom smislu”, jer anđeli, koji su u unutarnjem smislu Riječi, razmišljaju apstraktno od osoba (br. 5225, 5287, 5434, 8343, 8985, 9007) Štoviše, u ovom smislu Riječ ima stvarne stvari kao objekte, bez određenja prema osobama i mjestima.

[2] Da “potkopavanje/provaljivanje/kradja” označava počinjenje zla u tajnosti, i kada se govori o lopovu, oduzimanje dobra ili istine putem laži od zla tako da to nije očito, vidljivo je iz činjenice da je ovdje napravljena razlika između krađe izvršene potkopavanjem, i one koja je počinjena kada sunce izađe (o čemu u sljedećem stihu). Da “potkopavanje/provaljivanje/kradja” ima ovo značenje također je vidljivo iz odlomaka u Riječi gdje se to spominje, kao kod Jeremije:

     Also in thy skirts is found the blood of poor innocent souls. I have not found them in digging through, but they are upon them all (Jer. 2:34);

Na skutovima lijepi ti se krv siromaha nedužnih. Kod provale nisam ih zatekao, nego je na svima njima. (Jer 2:34);

gdje govori o nečistim ljubavima i zlima iz njih; “Nisam ih našao kopajući/kod provale” označava ne potragom u tajnosti; i stoga se kaže “oni su na svima njima”, to jest, pojavljuju se posvuda. I u Ezekielu:

     He brought me in to the door of the court, where I saw, and behold a hole in the wall. He said unto me, Come, dig through the wall; I therefore digged through the wall, when behold a door (Ezek. 8:7-8);

I povede me do vrata predvorja. Pogledah, i gle: u zidu pukotina. I reče mi: “Sine čovječji, probij taj zid!” Probih zid, a ono – ulaz! (Ezek. 8:7-8);

gdje govori o grozotama doma Izraelova koje su činili u tajnosti; “prokopati zid” označava tajno ući i vidjeti što rade. U Amosu:

     Though they dig through into hell, thence shall My hand take them; though they climb up to heaven, thence will I cast them down (Amos 9:2);

Zariju li se i u Podzemlje, iščupat će ih ruka moja. Popnu li se i na nebo, odande ću ih skinuti. (Amos 9:2);

“prokopati u pakao/podzemlje” označava sakriti se tamo, dakle u neistinama od zla; jer “pakao” označava laž/neistinu od zla, jer ono tamo vlada. Neistine tamo nazivaju se “tama”, unutar koje se skrivaju od nebeskog svjetla; jer one bježe od svjetlosti neba, koja je Božanska istina od Gospoda. U Jobu:

     The eye of the adulterer watcheth for the twilight, saying, No eye shall see me; and he putteth a covering on his face. In the dark he diggeth through houses, which they mark for themselves in the daytime; they acknowledge not the light; even so morning is to them the shadow of death; for they acknowledge the terrors of the shadow of death (Job. 24:15-17);

Oko preljubnika očekuje sumrak, misli: nijedno me oko ne vidi, i skriva lice svoje. U mraku provaljuju u kuće, a obdan se zaključavaju, neće da što znaju za svjetlost; Jer je jutro njima svima jedna groza, vrijeme, kad se može vidjeti, smrtna strahota. (Job 24:15-17);

ovdje “prokopavati/provaljivati po kućama” jasno znači potajno pljačkati tuđu imovinu; jer se kaže da “u mraku kopa/provaljuje po kućama”; da “pazi na sumrak da ga nijedno oko ne vidi;” da “pokriva lice;” da “ne priznaje svjetlo;” također da je “jutro za njih sjena smrti”.

[3] Da “kopanje po/pljackanje kući” označava tajno otimanje tuđeg dobra, potječe od predstavnika/primjera/slika u drugom životu. Tamo, kada anđeli razgovaraju o neistini koja u tajnosti uništava dobro, to je prikazano dolje/ispod, gdje su anđeoski razgovori predstavljeni pogledu, kopanjem kroz zid; a s druge strane, kada anđeli razgovaraju o istini koja dolazi u dobro, i spaja se s njim, to je predstavljeno otvorenim vratima kroz koja postoji ulaz. Iz ovoga je Gospod, koji je, budući da je govorio od Božanskog, govorio prema predstavnicima/primjerima/slikama koji postoje na nebu, i prema korespondencijama, On kaže:

     Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep (John 10:1-2).

Zaista, zaista, kažem vam: tko ne ulazi na vrata u ovčinjak nego prelazi na drugom mjestu, on je tat i razbojnik. A tko ulazi na vrata, pastir je ovcama. (Ivan 10:1-2).

     This know, that if the master of the house had known in what hour the thief would come, he would surely have watched, and would not have suffered His house to be digged through (Luke 12:39).

A ovo znajte: “Kad bi znao domaćin, u koji će čas doći tat, ostao bi budan i ne bi dao provaliti u kuću svoju. (Luka 12:39).

Ovdje također “lopov” označava onoga koji obmanama uništava dobra vjere; “prekopati/provaliti u kuću” označava da se to radi potajno, jer se to radi kada gazda kuće ne gleda. Iz ovoga također proizlazi da “doći kao lopov” označava doći tajno (potajice, skriveno), dakle ne kroz vrata, nego nekim drugim putem, kao u Ivanu:

     Unless thou watchest, I will come upon thee as a thief, and thou shalt not know in what hour I will come upon thee (Rev. 3:3).

 Ako li ne budeš bdio, doći ću na tebe kao tat, i nećeš znati, u koji ću čas doći na tebe. (Otk 3:3).

      Behold I come as a thief; blessed is he that watcheth (Rev. 16:15).

Evo idem kao tat: blagoslovljen je onaj, koji je budan (Otk 16:15)

“Doći kao lopov” označava doći tajno i neočekivano. Razlog zašto je ovo tako rečeno od strane Gospoda je taj što se misli da su vrata čovjeku zatvorena kroz neistinu zla.

Spread the Truth