Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4622 (Vidljivo pojavljivanje neposredno prije kraja)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4622, 25 Travnja 1949

VIDLJIVO POJAVLJIVANJE NEPOSREDNO PRIJE KRAJA KAO DOKAZ BOŽJE LJUBAVI…

 

Vidljivi znak dokazat će vam Moju prisutnost ako primite Moju Riječ iz usta učenika kojeg sam Ja Osobno odabrao za oruđe. Ako ga poslušate, imat ćete ukazanje koje će vas podsjetiti na Moje raspeće, a ipak vas usrećiti. Osjetit ćete da sam vam blizu i sveto strahopoštovanje će vas zgrabiti pred Mojom Ljubavlju koja vam se tako vidljivo očituje. I svaka od Mojih Riječi prodrijet će u vaše srce i ostati vam nezaboravna, ispunit će vas silno blaženstvo, a puni predanosti uvjerit ćete me u svoju ljubav i žudnju da mi služite, a Ja ću prihvatiti vašu odluku jer trebam radnike u posljednjem vremenu prije Kraja.

Ali Ja sam te osvojio za vječnost… Svatko tko je jednom osjetio Moju blizinu više ne ide drugim putem osim onoga koji vodi do cilja, do Mene, i osvojio sam njegovu dušu za vječnost. Već vam skrećem pozornost na činjenicu da ću se izraziti jer ne želim da smatrate slučajnošću što će vam dokazati Mene i Moju Ljubav prema vama, a ako se ovo Moje obećanje ostvari, trebali biste računati da vam je odobreno samo kratko vrijeme koje biste trebali iskoristiti da se ujedinite sa Mnom sve intimnije, i čvrsto vjerovati u Kraj i u Moj povratak u oblacima. Tada ću se fizički ukazati svima onima koji ustraju do Kraja i dohvatiti ih Sebi. I vaše blaženstvo neće imati granica, jer tada će vam uvijek biti dopušteno da budete blizu Mene i tako stalno uživate u Mojoj prisutnosti …

AMEN

Spread the Truth