Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

20. lipnja 1841. ( 158. Važni obrazovni savjeti )

Print Friendly, PDF & Email

158. Važni obrazovni savjeti

20.lipnja 1841.

 

Andr. H. Willing želi znati što bi trebalo napraviti s „porculanskom posudom” kada je zadobila malu „pukotinu” neopreznim udarcem, tako da sada plemeniti sok (koji je trebao postići svoju punu zrelost, poput vina, u ovoj posudi) curi kroz pukotinu i također se bojimo da će plemeniti sok biti potpuno izgubljen i da će u napuknutoj posudi ostati samo otpaci grožđa koji pripadaju svijetu.

 

[1] Čuj, to je takva posuda, koju je teško spojiti dok god je u njoj nekakva tekućina koja pukotinu stalno održava vlažnom zbog čega ju ljepljiva smola ne može zahvatiti (popuniti).

[2] Ali ako primijetiš da tvoja posuda već neko vrijeme curi, postat će malo prazna odozgo. Gle, uzmi posudu, nagni ju, tako da praznina dođe tik ispod pukotine. Zatim zagrij napukli dio posude i preko njega stavi ljepilo kako bi se posuda ponovno spojila na mjestu pukotine. I preostali plemeniti sok više neće moći curiti kroz posudu i konačno potpuno isteći, već će biti sačuvan. Pogotovo ako skineš također i čep i napuniš posudu sokom nevine dječje ljubavi pa ju opet začepiš čepom jasno ukazanih dužnosti djece prema Bogu i volji roditelja.

[3] No, slušaj. Morat ćeš pomaknuti mladi „ugaoni kamen” u jednu stranu. U protivnom posuda se uvijek izlaže novom riziku da s vremenom bude potpuno polomljena. Razumjet ćeš što pod time mislim!

[4] Ali tvoja žena ima premalo ljubavi za djecu. A zbog svojeg zaposlenja ti ne možeš uvijek bit s djecom. Ali kada „mlada loza” počne rasti ona traži predmet (stvar) oko kojeg bi se omotala. Ako nisu postavljeni vinski trsi loza zgrabi najbliže drvo i omota se oko njega. Ali kada razvije svoje gusto lišće, s vremenom loza počinje najprije slabiti i konačno često čak uništena.

[5] Ali kako tvoja žena ima manjak vinskog trsa, što bi ovdje bila majčinska ljubav, uzmi zato poštenog (čestitog) učitelja u kuću, koji će znati kako raditi s tvojom „buntovnicom” kroz ljubav, savjet i djelovanje i koji će ju znati vlastitim primjerom dovesti do pravednog i čestitog zadovoljenja. Tako ćeš biti oslobođen mnogo truda i sve će opet biti dobro u Moje Ime.

[6] Ali za dječake uzmite u kuću bilo kojeg čovjeka mudrog shvaćanja, koji će im pružiti moralnu i znanstvenu podršku. I pored toga, neka u kuću uđe sposoban i stručan takozvani školski učitelj i također će te u tome dobro napraviti u Moje ime.

[7] Ali nemoj zanemarivati religiju sa svojim kćerima i nastavi moliti s njima, također i s dječacima, i brzo ćeš primijetiti obilje blagoslova u svojoj kući.

[8] I podijeli vrijeme mladima da rade i nauče ovu ili onu stvar, čvrsto i određeno, tako ćeš ih rano naviknuti na nužan red, koji je temelj svake mudrosti i ljubavi.

[9] I stoga radi tako, i vjeruj, i ljubi, i činit ćeš dobro u Moje ime.

[10] Razumi dobro od Koga ti dolazi ovaj savjet. Amen.

 

Lorice dragi,

trebalo nam je malo vremena da ulovimo srž poruke i pronađemo joj aktivnu primjenu i odgovarajuće situacije u našoj obitelji. Kad smo ju uspjeli zahvatiti ponovno je došlo  puno dodatnog svjetla na pojedine situacije i gledanje na rješavanje problema iz Božanske perspektive, koja problemu pristupa neprestano tražeći uzrok problema, ne zadovoljavajući se polovičnim rješenjima koja za posljedicu neće imati promjenu dječjeg „srca”.

Ima neko vrijeme da smo primijetili da naša obiteljska posuda negdje ima pukotinu, odnosno da negdje gubimo taj dragocjeni sirup i da ga nije lako akumulirati unatoč svemu našem nastojanju. Ovo svijetlo kroz Seminare nam jako pomaže da lociramo pukotine i da se fokusirano pozabavimo s njima.

Iako ne bi rekli da je uzrok pukotina kod nas u manjku majčinske ljubavi, svejedno čitajući i ovu privatnu poruku prepoznajemo pukotine i vidimo nužnost krpanja, no i zahtjevnijeg pomicanja „ugaonog kamena” kako bi se smanjio pritisak na uvijek isto napuknuto mjesto. Svako od djece ima neke specifične elemente koji znaju opstruirati zajedničku sferu što ovo izvanjsko društvo samo još više potencira. Dosljednu i čvrstu, podjednaku izmjenu između školskog poučavanja i poučavanja Riječi Božje, stvarno vidimo kad nužan red na kojem će se jedino moći nadograditi sve ostalo.

Prije dvije nedjelje jasno nam je bila ukazana pukotina kod jednog djeteta i na svjetlu svega ovog osluškujemo, aktivno tražimo i već primjenjujemo načine kako da se posuda dodatno ispuni s tome nevinom dječjom ljubavi, ali i stavi sigurnosni čep.

Mislimo da je ovaj pristup sa dnevnim vremenom za duhovno i poduke iz Riječi Božje odličan lijek za njihove duše i da će to staviti potrebnu zakrpu i lokot na njihova srca u kombinaciji s aktivnostima koje će odražavati njihove dužnosti prema Bogu, bližnjima i nama kao roditeljima, odličan lijek za sva napuknuća i da će upravo to staviti potrebnu zakrpu i „lokot” na njihova srca.

Frano i Tereza

Spread the Truth