Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

762 Zakon odmazde

Print Friendly, PDF & Email

762. [Otkr. 18:6 stih] Uzvratite joj kako je i ona vama uzvratila, udvostručite joj dvostruko po djelima njezinim, u čašu u koju natoči natočite joj dvostruko” označava pravednu odmazdu i kaznu nakon smrti, kada će se zla i neistine kojima su druge zaveli i uništili sama vratiti u skladu s količinom i kvalitetom, što se naziva zakon odmazde (jus talionis). Uzvratite joj kako je i ona vama uzvratila” označava pravednu odmazdu i kaznu nakon smrti. „Udvostručite joj dvostruko u skladu po njezinim djelima“ označava da će se zla, kojima su zaveli druge na krivi put i uništili ih, sama njima vratiti u skladu s količinom i kvalitetom. U čašu u koju natoči natočite joj dvostruko” označava da će se neistine [vratiti] na isti (jednak) način; jer s „čašom“ ili vinom, označavaju se neistine (br. 316, 635, 649*, 672). Gotovo iste stvari su rečene o Babilonu u prorocima:

„Platite joj po njezinim djelima; u svemu kako je ona vama činila, učinite i vi njoj, jer se drznula protiv GOSPODA, protiv Sveca Izraelova. (Jr. 50:29)           

„To je osveta GOSPODNJA, osvetite se Babilonu; kako je ona drugima činila, učinite i vi njoj.“ (Jr. 50:15)

„Kćeri babilonska, ti koja si razorena, sretan je onaj koji ti uzvrati za odmazdu koju si nam učinila.“ (Ps. 137:8)

[2] U skladu je sa značenjem slova da će im uzvratiti oni koje su zaveli i uništili, ali je u skladu s duhovnim značenjem da im oni to neće učiniti, nego će oni to učiniti sebi, jer svako zlo sa sobom nosi svoju kaznu. Ovo je slično onome što je rečeno na raznim mjestima u Riječi, da će Bog uzvratiti i osvetiti nepravde i povrede (štete) koje su mu učinjene, i da će ih uništiti kao posljedicu gnjeva i rastuće srdžbe; dok to čine sama zla koja su učinili protiv Boga, prema tome to oni čine sami sebi. Jer ovo je zakon odmazde (jus talionis), koji svoje podrijetlo vuče iz ovog Božanskog Zakona:

Sve dakle što hoćete da ljudi čine vama, to činite i vi njima. Jer to je Zakon i Proroci.” (Mt. 7:12; Lk. 6:31)

Ovaj zakon na nebu je zakon uzajamne Ljubavi ili milosrđa, uslijed čega je u paklu stvoren suprotan zakon, a to je da prema svakome treba biti učinjeno isto onako kako je on učinio prema drugome. Ne da to čine oni koji su na nebu, već da oni to čine sami sebi, jer je zaslužena kazna odmazde (retribution of retaliation) rezultat protivljenja tom zakonu života na nebu, kao da je ispisan njihovim zlima.

[3] Sa ‘dvostruko’ je označeno u skladu s količinom i kvalitetom, u ovim odlomcima također:

Nek se postide koji me progone, dovedi na njih dan zli i slomi ih dvostrukim slomom.“ (Jr. 17:18)

Isto toliko u skladu s količinom i kvalitetom njihovog okretanja od zla, u ovim:

“Tješite moj narod jer završila je borba njegova i njegovo je bezakonje okajano (iskupilo), budući da je iz ruke GOSPODNJE primio dvostruko” (Iz. 40:1,2)

„Vratite se u tvrđavu, izgnanici puni nade, još danas, Ja navješćujem dvostruko ću ti uzvratiti.“ (Zah. 9:12)

„Dvostruka bijaše njihova sramota, i u zemlji svojoj baštinit` će dvostruko, njihova radost će biti vječita.“ (Iz. 61:7)

* Izvorno izdanje ima 642, očito je pogreška. Prethodni urednici su ovo izmijenili u 649 kao što je gore navedeno, ali bi možda trebalo biti 652 ili 653 ili bi se trebalo potpuno izostaviti.

Ivanovo Otkrovenje otkriveno – 762

Spread the Truth