Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

365 ‘Bogati’ i ‘siromašni’ duhovno značenje…

Print Friendly, PDF & Email

365. Iz ovoga možemo zaključiti da bogati ljudi dolaze na nebo baš kao i siromašni ljudi, jedni jednako lako kao i drugi. Razlog zbog kojeg ljudi vjeruju da je siromašnima lako, a ogatima teško je to što je Riječ neshvaćena kada govori o bogatima i siromašnima. U duhovnom značenju Riječi, “bogati” naznačavaju ljude koji su dovoljno opskrbljeni s razumijevanjem onoga što je istina i dobro, odnosno ljudi u crkvi u kojoj je (koji posjeduju) Riječ. “Siromašni” pak naznačavaju ljude kojima nedostaje tih razumijevanja ali koji žude za njima, ili ljude izvan crkve, gdje nema Objave Božanske Riječi.

[2] Bogataš odjeven u ljubičast i fini lan koji je bačen u pakao naznačava židovski narod. Zato što su imali Riječ i bili su stoga bogato opskrbljeni razumijevanjem onoga što je dobro i istinito, nazivaju se “bogatima”. Odjevni predmeti ljubičaste boje zapravo znače  azumijevanje onoga što je dobro, a fini lan naznačava razumijevanje onoga što je istinito. Siromašni jadnik koji je ležao na ulazu i koji je čeznuo hraniti se mrvicama koje su padale sa stola bogataša, kojeg su anđeli odnijeli na nebo, naznačava nežidove (pogane) koji nisu imali razumijevanja za ono što je dobro i istinito, ali koji su za njima čeznuli  (Luka 16:19, 31). Bogati koji su pozvani na veliku gozbu, ali koji su se ispričali također naznačavaju židovski narod, a siromašni koji su dovedeni da ih zamijene naznačavaju nežidovi koji su bili izvan crkve (Luka 12,16–24 [14,16–24] ).

[3] Također moramo objasniti tko je naznačen bogatašem za kojeg je Gospodar rekao: “Devi je lakše proći kroz iglene uši nego da bogataš uđe u kraljevstvo Božje” (Matej 19:24).

“Bogataš” ovdje naznačava bogatog u oba smisla, prirodno i duhovno. Bogati ljudi u prirodnom smislu su ljudi koji imaju obilno bogatstvo i svoja srca imaju u tome, dok su u duhovnom smislu ljudi koji su dovoljno opskrbljeni uvidima i znanjem (jer ovi su duhovno

bogatstvo) i koji ih žele iskoristiti da se uvuku u nebeske i crkvene krugove po vlastitom razumu. Budući da je to u suprotnosti s božanskim uređenjem, kaže da je devi lakše proći kroz ušicu igle. Na ovoj razini značenja, deva predstavlja našu saznavajuću i informativnu razinu općenito, a ušica igle naznačava duhovnu istinu. Danas ljudi ne znaju da je to značenje deve i ušice igle jer još nije bilo dostupno znanje koje uči što se duhovno misli pod stvarima koje su u Riječi zapisane doslovno.

— Iz ovoga možemo vidjeti što se točno misli pod ‘bogatima’ u Riječi.

Spread the Truth