Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

1110

Print Friendly, PDF & Email

1110. Ljudi koji su pretpostavili da pravednost i zasluga leže u njihovim dobrim djelima i tako su pripisali moć postizanja spasenja sebi, a ne Gospodaru i Njegovoj pravednosti i zaslugama, i koji su se u mislima i životu potvrdili u ovoj ideji, svoje pretpostavke u sljedećem životu pretvaraju u zablude u kojima se njima samima čini da sijeku drva. To im se upravo tako čini. Razgovarao sam s njima. Kada rade svoj posao i kada ih se upita nisu li se umorili, oni odgovaraju da još nisu dovoljno radili da bi mogli zaslužiti nebo. Dok režu komade drveta, čini se kao da je nešto od Gospodara ispod drveta, tako da se drvo pojavljuje kao zasluga. I što se više čini da je nešto od Gospodara u komadićima drveta to oni dulje ostaju u tom stanju. Ali kada ova zabluda počne blijedjeti, oni su sve bliži kraju pročišćenja. Na kraju postaju takvi da i oni mogu biti primljeni u dobre zajednice, iako se još dugo kolebaju između istine i laži. Budući da su vodili savjestan život, Gospodar se jako brine za njih i uvijek im iznova šalje anđele. To su ljudi koji su u židovskoj crkvi bili predstavljeni ‘drvosječama’, Jošua 9:23, 27.

Jošua 9:

23 Zato će sada na vama biti kletva i nikada neće nestati među vama ropstva: bit ćete drvosječe i vodonoše za Dom Boga moga.

27 I od toga dana naredi im Jošua da sijeku drva i nose vodu, sve do danas, za zajednicu i za žrtvenik Jahvin na mjestu koje se god izabere.

Spread the Truth