Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

8. lipnja 1847 ( 399. Svakojake vrste besposličara )

Print Friendly, PDF & Email

399. Svakojake vrste besposličara

8. lipnja 1847

[1] Tko je besposličar, pa će požnjeti odgovarajuću nagradu, naime nnagradu onoga koji je zakopao svoj talent (Matej 25:14-30)?

[2] Svatko je obični besposličar koji se ne obazire na Riječ života od početka do kraja, kako bi u sebi pronašao Jakovljev zdenac, u kojem se čuva živa voda za pravo krštenje – u ponovno rođenje Duha – za život vječni (Ivan 4:5-14)!

[3] Tko god želi steći mnogo zemaljskih dobara i pun je aktivnosti u tom smjeru, on je najveći besposličar u Mojem kraljevstvu. A kad bi znao i cijelo Sveto Pismo od riječi do riječi napamet, time bi mu gore bilo kad bi i dalje radije činio ono što svijet priznaje kao »plemenito« i »časno«, i u čemu se može vidjeti čista zemaljska korist, a on bi uzimao u obzir Moju Riječ samo u onoj mjeri u kojoj je povoljno u spoju s njegovom svjetovnom aktivnošću, a zapravo odbacivao sve ostalo u njoj, i to nerijetko uz slabi izgovor: “Gospodar nije mogao tako misliti! A ako je i mislio tako, On nije mogao poznavati ljude ili njihove potrebe, niti je mogao ispravno planirati za njih!”  

[4] Ali Ja, Gospodar, kažem na ovo: Ja sam za tebe odredio u Mom kraljevstvu, ti svjetovna ljenčino, onako kako ti ne bi htio da jesam! Ali ti, najobičniji besposličaru, potpuno si kao ona budala koja je svoju kuću sagradila na pijesku, a kad je došla oluja i jaka kiša i udarila u klimavu kuću, ona se odmah srušila i više joj se nije moglo otkriti traga, kako i gdje je stajala (Matej 7:24-27)!  Tako će se i trag tvoga kratkotrajnog postojanja zauvijek izbrisati, jer si na Zemlji (za Mene) bio obični besposličar i nemarna slijepa budala, te bi radije sagradio kuću svoga života na pijesku nego na stijeni! 

[5] O, postoje ljudi izuzetno vrijedni za svijet, koji danju i noću razmišljaju što da rade, kako da upravljaju svojim dobrima i kako da ih prerađuju tako da daju što veću dobit, i kako da ulože svoj mnogi noac na najsigurniji i najprofitabilniji mogući način, i čak Mi se mole da blagoslovim takvo njihovo poduzetništvo što je bogatije moguće. Upravo iz tog razloga, također, prakticiraju umjerena djela prividne ljubavi prema bližnjemu.  No, sve ih to ne oslobađa duhovne besposlice.   

[6]  Oni jesu i ostaju ipak dvostruki besposličari u kraljevstvu života jer još uvijek žele imati Moj blagoslov povrh toga, kako bi im donio još više onoga što trostruko ubija duh, jednom već s ove strane. Jer njihovo određenje je svijet, a sve drugo, što se pretvaraju, je laž. Oni ne žive prema Riječi, da bi vječni život za njih postao vječan; nego, ako žive prema Riječi u jednom ili drugom dijelu, oni to također čine samo radi svjetovne sreće – pri čemu njihov duh prirodno već postaje potpuno mrtav u ovom svijetu. Ali, ako je ovaj duh već mrtav u i za svijet, on je također vječno mrtav za nebo. 

[7] Pa tako časni i marljivi ljudi su ipak najveći besposličari za kraljevstvo nebesko, a tamo će biti gurnuti u krajnju tamu, jer će tamo biti vječni plač i škrgut zuba – jer su svoj talent (za nebo) zakopali u brazde svijeta na način koji je bio užasno nemaran  (Matej 25:24-30).

[8] Ima doista drugih besposličara, koji ne čine ništa za svijet, niti za duh. To su takozvani “odrpanci i skitnice”, “koji gaze po pločniku i dangube”. Ova klasa besposličara, iako prirodno nije prikladna za kraljevstvo nebesko, ipak je mnogo bolja od prve (duhovno govoreći). Jer, sada, oni su već daleko manje vezani za svijet, a ono za što su još uvijek vezani, lako se potpuno obara siromaštvom koje ih čeka.    

[9] Drugo, nemali broj ovih “koji gaze po pločniku” često imaju najbolje namjere, i da imaju sredstava, usrećili bi pola svijeta – po njihovoj zamisli. Naknadna neimaština nerijetko ih čini najrjeđim ljudima, koji Mi se lako okreću. Jer ovaj ”svijet” nikada nije bio magnet za njihova srca.  

[10] Treće, ti “odrpanci” obično su prijatelji blaženstva i velikodušnosti. Ako ih je siromaštvo koje slijedi ogolilo za tako jaku količinu gluposti (i tako ih učinilo mudrijima), i ako je njihovo srce tako dubinski okusilo tvrdoću svjetovnih ljudi, onda se oni okreću, puni gorčine protiv svijeta, k Meni. I Ja kažem da će oni večerati za Mojim Stolom, da se ispuni ono što su Mi farizeji rekli: “Evo, ovo će biti Mesija! On ima posla s grešnicima, carinicima, bludnicama i preljubnicima i sam je oskvrnitelj subote!” (Marko 2:15-17)

[11] Samo to Me ne čini ni vrućim ni hladnim, i Ja radim kako i što hoću, i uvijek govorim Svojim slugama: “Budući da oni koji su pozvani ne žele doći, oni će također ostati vani zauvijek! Ali vi izađite na puteve i ceste i uličice i dovedite koga god tamo sretnete, to jest cijelu “otrcanu rulju”! I nitko od pozvanih neće okusiti Moju hranu osim ako se također ne nađe među “otrcanom ruljom” tamo vani na putovima, cestama i uličicama.’ (Luka 14:15-24)  

[12]  Ali ti trula smokvo, koja nisi nosila ništa osim lišća (djela za svijet), tako da, kad sam ti došao gladan, nisi imala ploda čiste Ljubavi na svojim brojnim granama, tako da sam se mogao zadovoljiti, budi prokleta! Jer nitko od vas neće nikad više uživati plod u kraljevstvu života (Marko 11:12-14)!  

[13] Baš poput ove smokve su svi oni besposličari za vječni život duha koji su prvi ovdje opisani u ovom proglasu, a i ova će im sudbina pripasti, ako u takvom besposličarenju ustraju do kraja.

[14] Treća vrsta besposličara u Mome kraljevstvu također su mnogi svjetovni učenjaci u svim vrstama tema i predmeta, među njima uglavnom plaćeni učenjaci i samo rijetko koji su učenjaci isključivo radi same znanosti. Oni uglavnom nalikuju na  “lude djevice”, koje su otišle kupiti svoje ulje tek kad se mladoženja već približilo kući, i koje su onda tražile ulaz kad je mladoženja, koji je došao, već bio zaključao sva vrata  (Matej 25:1-13).      

[15] Pa, kažete vi: “Dok živimo ovdje, moramo raditi što svijet hoće, da kruha imamo! Kad poslije budemo “tamo” – naime, kad je netko “tamo” – onda ćemo  učiniti i ono „tamo“ – tada ću Ja, Gospodar Isus, reći: „Onda će biti prekasno! Jer tko ovdje ne pita, ne traži i ne kuca, neće mu se otvoriti tamo – osim vrata tame!” 

[16] Ono što je nečija stvarna ljubav, to će biti i njegovo vječno onostrano!

[17] Ovo kaže Onaj Koji je izrekao Sud – bilo za život ili za smrt – u Svojoj Riječi, vječno nepromjenjivoj! Amen. Amen. Amen. 

Spread the Truth