Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

6. Srpnja 1842 ( 240 Muškarac i žena unutar Božanskog reda )

Print Friendly, PDF & Email

240 Muškarac i žena unutar Božanskog reda

6. Srpnja 1842

[1] Pa napiši onda neke savjete Elise H., jer ona to želi u svom srcu, budući da je to Meni drago, ako netko uvijek ima veliku živu želju za Mnom.

[2] Gledaj to, Moja draga ženo, kao krug, savršeno okruglu povučenu liniju oko središta! Gle, Ja sam središte, a krug je velika moć (snaga) Mog vječnog reda, koji se vječno sastoji od Mene. U tom krugu sva stvorenja stoje.

[3] Ali ovaj krug je sam po sebi podijeljen na sedam (koncentričnih) krugova. U tom krugu koji leži najbliži Meni, središtu, nalaze se ljudi Zemlje, koji su Moja djeca. Na drugom krugu, s unutrašnje strane, stoje ljudi svih zvijezda. Na trećem krugu stoje zemaljske životinje. Na četvrtom životinje zvijezda. Na petom stoje sve biljke svjetskih tijela bez razlike. Na šestom stoje svi planeti, mjeseci i kometi. A na velikom sedmom, konačno sva sunca stoje, bez razlike u veličini.

[4] Gle, ovo je Moj red! Iz središta izvire sav život i postojanje. I ovo prolazi kroz sve krugove do krajnjeg vanjskog kruga. Ali na svakom krugu on se oblikuje u drugog duha, iz kojeg se onda Mojih sedam Duhova neprestano rastu (uzdižu) i postoje. Zato se oni također nazivaju: sedam Božjih Duhova, ali koji sami u i po sebi nisu ništa doli jedino uREDne sile središta, koje djeluju prema svojoj vrsti odREDbe od (iz) Mene. 

[5] Ali sada zamisli sebe kao prvi, unutarnji krug. Tu je žena s glavom okrenutom prema središtu – ali muškarac sa svojom glavom izvan kruga, dakle točno nasuprot ženi. Ovdje se postavlja pitanje: zašto je onda tako? Vidi, vidi, tako život koji je prvobitno izašao iz centra dopire do sedmog kruga sunaca, tamo se sudara  (odbija) i onda se opet vraća kroz sve krugove u centar.

[6] Ali kako se događa taj povratak svega života? Sada, gle, čovjek duhovno usisava život koji se vraća kroz svoju konstituciju (građu) i svoj položaj. Jednom kada se napuni supstancom života, on joj tada dopušta da istječe u njegovu dobro oplođenu suprotnost. Ovdje se ona hrani, a zatim se ponovno rađa za veće savršenstvo. Dovrši li se tako, onda se ponovno vraća kao slobodan, samosvjestan život u središte. Ali jedna nedovršena (životna supstanca) bit će ponovno izbačena u vrući vatreni krug sunaca, kako bi opet postala sve to jača kroz svih sedam Duhova iz Mene!

[7] Ali ako sada pogledaš ovaj stvarni položaj u duhu, reci Mi, tko Mi je stalno bliži, muškarac ili žena? Moraš doista reći: žena, jer je svrstana u najuži (najunutarnji) krug.  Ali sada povuci crtu u svom umu od središta do najudaljenijeg vatrenog kruga sunaca, što onda ova linija znači? Gle, ova linija označava Moje veliko strpljenje!

[8] Ali budući da je žena unutar kruga i stoga Mi je bliža nego muškarac koji je okrenuo svoju glavu od centra prema krugu – što naravno mora slijediti iz toga samo po sebi? Vidi, da Moja linija strpljenja, koja prvo dotiče ženu, sigurno mora biti i kraća nego kod muškarca, preko kojeg linija prelazi tek kasnije, iz žene!

[9] Ali budući da su takve stvari već tako uspostavljene u Mom vječnom poretku, koje pravilo onda slijedi za ženu? Vidi i čuj da žena također treba biti mnogo voljnija od bilo kojeg muškarca, da ne bih Ja prije osudio nju nego muškarca!

[10] Ali kao što pobožna, voljna žena može biti korijen svega života, kao što je to bila osobno Marija, tako i neposlušna žena može biti uzrokom sve propasti. Stoga je kod žena Moja linija strpljenja znatno kraća nego kod muškaraca.

 [11] Pridržavaj se toga dobro, ti Moja draga ženo, za sebe i svoje kćeri, i uvijek ćeš biti zdrava – duhovno i tjelesno. Amen.

Spread the Truth