Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

10. lipnja 1847 ( 400. O svetosti braka )

Print Friendly, PDF & Email

400. O svetosti braka
10. lipnja 1847

‘On im reče: “Mojsije vam je dopustio da otpustite vaše žene zbog tvrdoće srca vašega; ali nije bilo tako od samog početka. Ali vam Ja kažem: “Tkogod otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – i oženi se drugom, čini preljub. (I tko uzme puštenicu, čini preljub.”) Tada Mu rekoše učenici: “Ako je to tako između muža i žene, onda nije dobro ženiti se.” On im reče: “Ne shvaćaju to svi, nego samo oni, kojima je dano. Ima ljudi, koji su eunusi od krila majčina; ima eunuha koje su ljudi učinili eunusima; i ima eunuha koji sebe same učiniše eunusima zbog kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati!” (Matej 19:8-12)


[1] U ovom odlomku Evanđelja, glavna tema je preljub i sve što se može smatrati preljubom ako su zakoni braka unaprijed određeni i dovoljno proglašavani; jer bez takve odluke i objave bračnih zakona, naravno, i preljub se prestaje smatrati običnim grijehom.

[2] Tko god je potpuno nesposoban za brak iz ovog ili onog razloga, kao što je navedeno u Mateju, poglavlje 19, stih 12, ne može počiniti preljub budući da je potpuno nesposoban za stvaranje ljudskog ploda. Ali tko god je sposoban za stvaranje ljudskog ploda, bio samac ili u braku, on može postati preljubnik ako odvede u krevet ženu koja je udata, bilo da ona živi s muškarcem ili je od njega razdvojena otpusnim pismom.

[3] Isti je slučaj i sa neudanom ili udanom ženom, ako ima odnos sa oženjenim muškarcem koji već ima ženu – osim ako je očigledno kako je (njegova) žena neplodna. U tom slučaju, muškarac također može spavati s jednom ili više sluškinja uz pristanak zakonite žene, kako bi od njih dobio djecu. Ali bez pristanka zakonite žene, on isto tako čini preljub, kao i svaka prostitutka koja se preda mužu protiv volje zakonite žene.

[4] Ali žena uvijek raskida brak ako ima vezu s drugim – osim ako bi muškarac imao očigledne slabosti i nedostatke kao što je naznačeno u Evanđelju, a žena nije znala ništa o njima prije njihovog braka, ili bi se muškarac, nakon vjenčanja, kastrirao ili se dao kastrirati bez znanja žene. Ali ako je netko u tome počinio nasilje nad muškarcem iz bilo kojeg zlog razloga, žena će biti preljubnica ako bi legla s nekim bez znanja, volje i želje nesretnog muškarca. Ali ako muškarac želi i zahtijeva takve stvari, žena ne čini preljub ako prihvati leći sa samcem ili pravim udovcem; ali ako bi legla s oženjenim muškarcem, onda bi također raskinula brak s onim s kojim je legla.

[5] Ali ako je žena dopustila da bude zavedena jedino zbog požude, bez obzira od koga, tada ona ne čini samo preljub nego i grijeh bluda i potpunog bluda, čime navlači na svoj vrat trostruku kaznu, a prema Mojsiju treba ju kazniti vatrom.

[6] Ali ako neoženjeni muškarac (samac) počini blud s neudanom ženom, a oboje izbjegavaju rađanje, tada oboje čine zločin čedomorstva i bit će kažnjeni na odgovarajući način. Ako pak oboje žele proizvesti potomka, neoženjeni muškarac je odgovoran za tri četvrtine opskrbe djeteta, zajedno s obvezom da djevojku što prije oženi ili da se barem pobrine da djevojka dobije muža na njegovom mjestu – i ne smije se ženiti dok se djevojka ne uda; Ali ako ostavi djevojku u ovoj situaciji i oženi drugu, jednom će u paklu biti kažnjen kao preljubnik!

[7] Ali ako neki samac ili udovac obeća ljubav djevojci pod zakletvom, i djevojka to prihvati, a on se ipak oženi drugom, čini preljub – osim ako ga je djevojka ostavila, u kojem slučaju je ona kriva za preljub, ako ga je bila uvjerila u svoju ljubav.

[8] Ali oni koji žive u takozvanom slobodnom celibatu i nisu kastrirani, ali ipak spavaju sa ženama i djevojkama, ti su uvijek najgori preljubnici, jer stalno krše svoje slobodno dane zavjete. Jer svako kršenje zavjeta je preljub, osim ako je zavjet bio prisilan ili dat u stanju pod opijatima, za kojega nitko nije krivac ako ga prekrši, osim ako ga je naknadno priznao, ili svjetovni zakoni to zahtijevaju za opće dobro.

[9] Ali ako neki od kastriranih žele biti uspaljeni, treba ih kazniti batinama, da vide da u njima više nema sposobnosti stvaranja ploda.

[10] “Ali”, reći će netko, “nigdje nema trajnog razloga za zdrav um da vidi zašto čovječanstvo mora biti toliko ograničeno upravo u ovoj stvari protivno svim potraživannjima ljudske prirode! Ne postoji zakon za mokrenje i izbacivanje izmeta, a ipak su to također ružni zadaci koje priroda traži! Jedino za taj čin, koji priroda od čovjeka traži, postoje pravila i zakoni koji čine da čovjek postane budala!”

[11] Ali Ja na to kažem: Upravo je u ovoj stvari ono na što Evanđelje ukazuje riječima: “Tko može shvatiti, neka shvati!”

[12] Nije li čovjek vrhunac cijelog stvaranja? A, ako je on pak neporeciv u tome, može li njegovo razmnožavanje biti nemaran čin?

[13] Razmnožavanje životinja je usmjeravano (od strane viših sila) i stoga se ne može odvijati drugačije nego po najstrožem redu. Ali razmnožavanje čovjeka je slobodno; putem toga prvo slobodno sjeme biti će stavljeno u zametak, iz kojega će opet izaći slobodan čovjek. Ali kako onda postići ovu svetu svrhu, ovaj prvi i najvažniji čin, jer on je najviši – zar bi bilo dopušteno upustiti se u najobičnije besramlje?! Ništa se ne proizvodi mokrenjem i vršenjem velike nužde; ali čin rađanja je postanak kulminacijske točke cijelog stvaranja!

[14] To je čudo svih čuda; radi se o slobodnom čovjeku koji je pozvan živjeti kao bog s Bogom i vršiti Božja djela!

[15] Zar se takav jedan čin, tako veliki čin ne bi trebao izvesti pod bilo kakvim pravilom, u bilo kojem redu? O ti, kratkovidni razume (svijesti), ti koji sebe nazivaš zdravim, a pun si rana i čireva!

[16] Brak je samo prvi poredak u kojem čovječanstvo mora biti začeto, ako će ikada postati sposobno ući u viši poredak! Brak je slobodna zajednica dva srca, dvije duše, dva duha, iz koje će jednom veliko sjedinjenje u Meni i sa Mnom proizaći kao krajnji cilj cjelokupnog postojanja.

[17] Ali kako i kada bi se to trebalo postići, ako u tu svrhu prvo sjeme nije posađeno dobro uređenim, pravilnim brakom i propisnim razmnožavanjem koje ga uvjetuje?

[18] Pa tko može shvatiti, neka shvati! – Kurvanjem, razvratom i tjelesnim bludom – to jest preljubom svih vrsta – Bogu se ne može začeti nikakav plod! Stoga je ovo grijeh na grijeh! Jer Ja, Gospodar Bog, najviši sam i najsavršeniji Red, i stoga ne mogu dopustiti da se čovjek, kao vrhunac svega Moga stvaranja, začinje kao žabe u smrdljivim lokvama!

[19] Tko može shvatiti, neka shvati! Amen.

Spread the Truth