Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8852 ( Mogu li ljudi patiti jedni namjesto drugih?… )

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8852, 12 i 13 Rujna 1964.

MOGU LI LJUDI PATITI JEDNI NAMJESTO DRUGIH?…

Moć zagovora je ogromna…. Možete odvratiti veliku količinu patnje od svojih bližnjih, možete im dostaviti snagu koja im nedostaje, nedostatak koji čini da su potpuno nemoćni sve dok im ne pošaljete struju snage kroz svoje zagovor, da im tako pomognete, i to ne izravno, nego preko Mene, jer u tome prepoznajem vašu Ljubav, koju osjećate u takvom zagovoru za bližnjega. Međutim, taj dotok snage ne prisiljava volju te osobe, koja je slobodna, nego otpor sam od sebe jenjava, a duša blagotvorno osjeća tu snagu. Tako da uvijek jedino Mene možete zamoliti za dostavu snage onim ljudima koji sami nisu sposobni za taj zahtjev. I budući da je vaša Ljubav presudna, rado ću ispuniti vašu molbu, jer ne žudite ništa za sebe, ne tražite vlastitu korist, nego se brinete za spasenje duše bližnjega.

Ali morate razlikovati između molitve za ove ljude i vaše odanosti Meni osobno dajući Mi svu svoju Ljubav. I ovaj stupanj Ljubavi može u vama rasti i naposljetku se također proširiti na vaša bližnja ljudska bića, tako da svakoga obuhvatite svojom Ljubavlju, jer to nije moguće drugačije ako ste ispunjeni Ljubavlju… Ja želim postići taj stupanj, da ste potpuno zaokupljeni Ljubavlju prema Meni i prema vašem bližnjemu, tako da želite preuzeti patnju na sebe, da želite preuzeti kaznu koju oni zaslužuju…. Ali to bi proturječilo Mojoj pravdi, budući da svatko odgovara za sebe i isto tako svatko mora okajati ono što je dužan.

To je doduše u suprotnosti s djelom otkupljenja Isusa Krista, koji je kao istinski nedužan čovjek uzeo na sebe sve grijehe čovječanstva iz Ljubavi prema njemu, koji je stoga na reprezentativan način okajao krivnju za grijeh koji je bio toliko golem da je samo jedan anđeoski duh, u kojem sam se Ja Osobno mogao utjeloviti, mogao poslužiti ovom podmirenju, da sam znači Osobno otplatio krivicu (dug) Svojom smrću na Križu. No ovaj čin je bio jedinstven, i to će tako i ostati…. Ali krivica osobe može biti otkupljena (okajana) kroz Isusovo djelo otkupljenja ako Ga čovjek prizna, i tada se to smatra teretom grijeha koji osoba (pri)nosi pod križ ….

No to je stvar slobodne volje svakog čovjeka i ne može se prisiliti. Stoga se dakle mora ukloniti na Zemlji ili pak u zagrobnom životu ako se čovjek postavlja odbojno spram djela otkupljenja. Može se vršiti zagovor za takve ljude kako bi prepoznali svoju krivicu (dug) i pronašli put do Isusa …. i baš zagovor ima moćno djelovanje. Čovjek će tada sam od sebe doći do ispravnog priznanja svoje krivnje, pa će se za to iskupiti koliko god bude mogao ili će pozvati Onoga Koji će mu osigurati oprost. Ali nemoguće je da bude oslobođen svoje krivnje zbog Ljubavi osobe koja ju želi okajati… To ne bi bila pravda, iako je Ljubav voljna to učiniti, jer samo je Jedan Onaj Koji to može otpisati, a Taj Jedan želi da Ga se zazove. 

(13 Rujna 1964) Ali Ljubav čovjeka koji je spreman učiniti pokoru za svoje bližnje smatram izuzetno ugodnom. To je Ljubav koja je potpuno oslobođena samoljublja, koja ne samo da ne traži ništa za sebe, već je i spremna prihvatiti patnju, što stoga znači veliki plus za dušu, koji također djeluje kao snaga za bližnje, jer ne može ostati bez duhovnog uspjeha, kako za sebe tako i za dušu koja dolazi u posjed milosti koja je mora dodirnuti kao snažna volja za poboljšanjem. Ona će samo prepoznati svoje neprikladno stanje i također će biti spremna izvršiti okajanje, ali će ga svejedno morati sama isplatiti….

To joj se ne može oduzeti pravde radi  …. Uvijek morate imati na umu da ne možete biti pošteđeni puta do Isusa Krista, da Ja zahtijevam svoje priznanje u Njemu, tako da svaka osoba osobno mora ići putem do Mene Samoga, te da bi stoga “iz Ljubavi prema vama” okajana krivica ljudima ovo uskratila, pogotovo jer su mnoga bića svjetlosti utjelovljena na Zemlji čija je Ljubav toliko jaka da bi rado preuzeli patnju drugih….

Ali vaša Ljubav ima povoljan učinak na one koje biste htjeli zaštititi od okajanja za njihovu krivnju. I zato nijedna ljubavna emocija u vašem srcu ne može ostati bez učinka, jer Ljubav je sila koja će uvijek isijavavti svoje zrake… jer nijedna ljubavna misao niti nestaje niti ostaje bez učinka. Ali svaki višak Ljubavi koristi samom čovjeku, jer se njegovo tijelo produhovljuje u isto vrijeme kad i njegova duša, i svi biste trebali težiti ovom produhovljenju, koje također uzrokuje veliku fizičku patnju, kako biste pomogli brže sazrijeti iskonskom duhu, od čijih čestica je stvoreno vaše tijelo ….

AMEN

Spread the Truth