Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7445 ( Misli o smrti su pogodne za dušu… )

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7445, 3 Studenog 1959

MISLI O SMRTI SU POGODNE ZA DUŠU…


Opet i iznova vi ste upozoreni (opominjani, savjetovani, podsjećani, uvjeravani) da razmišljate o vašem vremenom kraju, jer vi jedino živite savjesno na ovoj Zemlji kada razmišljate o vremenu nakon vaše fizičke smrti, kojeg vi za sebe stvarate tijekom zemaljskog života ili za stanje blaženstva ili također za stanje nesreće (žalosti) i agonije. 

Ako često razmišljate o smrti onda ćete također pokušati dokučiti svrhu vašeg zemaljskog života budući da vama izgleda neshvatljivo da bi vaše postojanje trebalo biti (ograničeno) jedino na kratko vrijeme na Zemlji, koje je također neodređenog trajanja za svako ljudsko biće… I emocionalno vi ćete već trebati priznati nastavljeno postojanje za vašu dušu, jer vaše ‘ja’, vaša duša, odbija pomisao o potpunom uništenju (prestanku postojanja)… Ona osjeća da nastavlja živjeti, i prema tome ljudsko biće će ipak živjeti odgovorno na Zemlji ako se prisjeti da je njegovo vrijeme ograničeno u skladu sa Božjom voljom… To je zašto su takve misli jedino uvijek korisne za vašu dušu, budući se suočavate sa jednom izvjesnom smrću, jer one vas jedino mogu podbosti da obavljate rad na duši iz unutarnjeg poticaja da ju dovedete do savršenstva dok ona još boravi na Zemlji. Jer ni jedno ljudsko biće ne zna koliko dugo će njemu još biti podaren život na ovoj Zemlji… 

Ali nisu svi pokretani takvim mislima, jer onaj koji je omamljen i zarobljen od strane svijeta, uvijek će odbaciti takve misli i željeti dobiti štogod je moguće od života. I ovi su koji pristižu u kraljevstvo onostranog bez ikakvog duhovnog bogatstva, koji sebe nađu siromašnima (oskudnima) i slabima na drugoj strani u tami i potpunom nedostatku snage… Trebate biti upozoreni na ovu sudbinu, i vi ćete zasigurno pokušati promijeniti vaš život ako sebe zaokupite više sa mislima o smrti, jer vi ćete se emocionalno bojati smrti i bespomoćnosti i tame i gledati već unaprijed steći svjetlo i snagu, budući da vas duh iznutra tjera čim ste samo voljni slušati ga jedno kratko vrijeme, što uvijek pogoduje duhovnim mislima, budući da je svaka misao o smrti i posljedicama (zemaljskog života) već duhovno usmjerena misao koja će uvijek imati povoljan učinak ako je volja ljudskog bića dobra. I ovi su koji su posebice oslovljeni budući da oni često imaju slabu volju koja treba biti potaknuta na djelovanje kroz riječi ili primjer. 

Razmišljajte često o činjenici da ćete morati umrijeti, i mislite o poboljšanju stanja vaše duše nakon smrti dok ste još na ovoj Zemlji. I vi ćete vašoj duši donijeti samo dobrobit, jer ona će nenamjerno uložiti napor da svoj način života vodi dobro, tj. u duhu Božjemu, budući da osjeća odgovornost. Ljudsko biće zasigurno može imati milost da doživi duboku starost, ali njegov zemaljski život može također trajati samo vrlo kratko vrijeme, i on bi uvijek trebao biti spreman za ulazak u kraljevstvo svjetla, jer on također može sazrijeti i napredovati u svom razvoju u kratkom vremenu, ali mora također imati volju da to učini te proživjeti svoj zemaljski život sa duhovnom usmjerenim pogledom; i onda se također neće trebati bojati časa smrti, on će jedino predstavljati promjenu njegovog boravišta, promjenu sfere, koja sada prima dušu… kraljevstvo svjetla i blaženstva, gdje će ona živjeti i ne treba se više zanavijeke bojati smrti… 

AMEN

Spread the Truth