Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6199 ( Život ili smrt… )

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6199, 25 Veljače 1955

ŽIVOT ILI SMRT… 


Trebali bi živjeti i izbjeći vječnoj smrti. Zbog toga živite na Zemlji, da steknete život vječni, koji se, međutim, može steći samo ako težite za postizanjem svjetlosti i snage, jer svjetlost i snaga su karakteristike života… jer bez svjetlosti i snage ne možete biti aktivni a život znači stalnu aktivnost. Bez svjetla i snage vi ste u stanju smrti, tj. nemoćni i u tami, ali ste toga najmučnije svjesni. Kad bi vas smrt potpuno uništila, tada vas smrt ne bi plašila i ne bi vas poticala da težite životu, ali vi ćete ipak nastavili postojati i smrt neće dokrajčiti vaše postojanje, ali nećete moći slijediti svoju sudbinu, koja vam je bila određena još od početka. I ne možete biti blagoslovljeni. Jer blaženstvo se sastoji u ispravnom korištenju snage i svjetla, u radu i stvaranju prema Božanskom redu… blaženstvo se sastoji u prepoznavanju, u poznavanju Istine i stoga također u djelovanju u skladu sa svrhom. Niste bili stvoreni za smrt, nego za život, za neprestano razvijanje snage, za primanje i razdjeljivanje snage….. Ali u stanju smrti ne možete ništa razdjeliti jer ništa ne posjedujete, a sami trpite najveću agoniju uslijed ovog nedostatka snage i svjetla.

Ali u zemaljskom životu možete lako steći vječni život ako samo ostanete u Božanskom redu, ako poštujete Božju volju i podložite se Njemu, ako živite u Ljubavi… Jer tada ćete steći snagu koja više ne može biti povučena od vas, tada ćete uzrokovati oslobađanje Vječne Ljubavi i ona će teći kroz vas sve više što više ljubite. Jer tada privlačite Vječnu Ljubav… prvobitni Izvor snage…. k vama samima, u vama. I kroz ovaj primitak snage također morate postati sposobni stvarati i raditi što se sastoji od sve revnije aktivnosti Ljubavi na Zemlji, od korištenja snage od Boga prema Njegovoj volji.

Sada možete ući u kraljevstvo onostranog bez straha jer ste sada stekli život i nikada ga više zanavijeke ne možete izgubiti. I naći ćete bogato polje rada koje će vas činiti sretnima jer imate potrebnu snagu i znanje i rado ćete ispunjavati zadatke koji vam se sada dodjeljuju. I probudit ćete mrtve u život, moći ćete izmjeriti agoniju i tamu smrti i puni Ljubavi ih izvući iz ove tame. I vi ćete im podijeliti snagu i pokušati sve da ih ugrabite od smrti… Jer samo ono što živi je Božansko…. ali ono što je u stanju smrti Ljubav može probuditi u život… I svi vi trebate živjeti, jer vas je Božja Ljubav stvorila za život, a ne za smrt….

AMEN

Spread the Truth