Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

19:28

Print Friendly, PDF & Email

11. Da izjava kako je Gospodin ispunio sve stvari iz Zakona znači/predstavlja da je On ispunio sve stvari iz Riječi, je očigledno iz odlomaka gdje se kaže da su Njime Pisma bila ispunjena, i da su sve stvari bile završene; kao iz slijedećih odlomaka:

‘Isus ode u Sinagogu…  te ustane čitati. Pruže Mu Knjigu proroka Izaije. On otvori knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na Meni je jer Me pomaza! On Me posla blagovjesnikom biti (ili ‘da propovijedam Evanđelje’) siromasima, On Me posla proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima… proglasiti/propovijedati godinu milosti Gospodnje. Tada savi/zatvori Knjigu… i reče: “Danas se ispunilo ovo Pismo u vašim ušima.”‘Luka 4:16-21

‘Istražujte Pisma… i ona svjedoče o Meni.’  Ivan 5:39

‘Da bi se Pismo moglo ispuniti: Onaj koji sa Mnom kruh jede petu je svoju na Me podigao.’ Ivan 13:18

‘Ni jedan od njih nije izgubljen, osim sina propasti; da bi se Pismo moglo ispuniti.’Ivan 17:12

‘Da se ipuni riječ koju On izreče; Ne izgubih ni jednoga od onih koje si Mi povjerio.’Ivan 18:9

‘Isus reče Petru: Vrati mač svoj u korice… Kako bi se onda ispunila Pisma prema kojima to tako mora biti? Sve je to bilo učinjeno da bi se Proročka Pisma mogla ispuniti.’Matej 26:52, 54, 56

‘Sin Čovječji odlazi, kako je pisano o Njemu… da bi se Pisma mogla ispuniti.’Marko 14:21, 49

‘Time su Pisma bila ispunjena koja kažu: Među zlikovce bi ubrojen (uistinu sve što se odnosi na Mene ispunja se).’ Marko 15:28; Luka 22:37

‘Da bi se moglo ispuniti Pismo koje veli: Razdijeliše među sobom haljine Moje, za odjeću Moju baciše kocku.’ Ivan 19:24

‘Nakon toga Isus, kako je znao da su sve stvari sada bile ispunjene, da bi se ispunilo Pismo.’  Ivan 19:28

‘Kada je Isus primio ocat, reče: Dovršeno je, tj. ispunilo se.’ Ivan 19:30

‘Ove stvari su se dogodile da se ispuni Pismo: Nijedna Mu se kost neće slomiti. I drugo opet Pismo veli: Gledat će Onoga koga su proboli.’Ivan 19:36, 37

Pored toga ima drugih mjesta, gdje su dodani odlomci iz Proroka, i gdje nije (ili ‘a bez da je’) istovremeno bilo rečeno kako su Zakon, ili Pisma, bili ispunjeni. Prije svog odlaska Gospodin je također naučavao Svoje učenike da je cijelo Sveto Pismo bilo napisano o Njemu (= u svezi Njega) i da je On došao na svijet ispuniti ga. To je očigledno iz ovih riječi:

‘Obraćajući se učenicima Isus reče: O bezumni i srca spora da vjerujete u sve stvari što su proroci govorili/navijestili! Nije li trebalo da Krist sve te stvari pretrpi, i da uđe u Svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o Njemu (ili ‘stvari koje se tiču Njega’).’  Luka 24:25-27

Nadalje, Isus reče učenicima: To su riječi koje sam vam govorio dok sam još bio s vama, da se sve stvari trebaju ispuniti koje su u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima napisane o Meni.’    Luka 24:44

Gospodin dok je bio na svijetu je ispunio sve stvari iz Riječi, čak do njezininih najsitnijih stvari. To je očigledno iz Njegovih vlastitih riječi:

‘Zaista, kažem vam, dok opstoji nebo i zemlja, ni jedna jota, ni jedan potezić/kovrčica iz Zakona sigurno neće nestati, a da se sve ne ostvari/ispuni.’   Matej 5:18

Iz ovih odlomaka se sada jasno može vidjeti, da se pod izjavom kako je Gospodin ispunio sve stvari od Zakona (ili ‘cijeli Zakon’), ne misli da je ispunio sve zapovijedi Dekaloga, već da je ispunio sve stvari iz Riječi.

Više pročitajte na: ”IZJAVA, ‘GOSPODIN JE ISPUNIO CIJELI ZAKON’…

Spread the Truth