Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

17:21-23,26

Print Friendly, PDF & Email

Sam Gopodin također naučava u Ivanu da Bog nije bio vidljiv prije nego je na sebe uzeo Ljudsko (tijelo):

‘Vi niti ste kada čuli Očev glas niti ste vidjeli Njegova lica (ili ‘Njegovu formu’).’  Ivan 5:37

A u Mojsijevim knjigama je rečeno da nitko ne može vidjeti Boga i ostati živ (Izlazak 33:20). Ali da je On vidljiv kroz svoje Čovještvo (ili ‘da ga se može vidjeti samo uz pomoć Njegova Ljudskog tijela’), je rečeno u Ivanu:

‘Boga nitko nikad nije vidio: Njegov jedino-rođeni Sin, koji je u krilu Očevu, On ga je objavio/otkrio.’  Ivan 1:18

U istoj knjizi:

‘Isus reče, Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim kroz Mene. Onaj koji Mene poznaje, poznaje i Oca, a onaj koji Mene vidi, vidi i Oca.’  Ivan 14:6

Gospodin naučava kako se sjedinjenje sa nevidljivim Bogom odvija uz pomoć vidljivog, što će reći kroz Gospodina, u slijedećim stihovima (passages):

‘Isus reče, ostanite u Meni i Ja u vama. Onaj koji ostane u Meni i Ja u njemu, taj daje mnogo ploda.’  Ivan 15:4,5

‘U taj dan ćete znati da sam Ja u Ocu, a vi u Meni i Ja u vama.’   Ivan 14:20

‘Ja sam im predao slavu koju si Mi Ti dao, tako da mogu biti jedno, kao što smo Mi jedno, Ja u njima a Ti u Meni, tako da ljubav kojom si Me volio može biti u njima, i Ja u njima.’  Ivan 17:21-23,26; također 6:56

Gospodin također naučava da su On i Otac jedno; te da čovjek, ako želi imati vječni život, mora vjerovati u Njega. Da čovjekovo Spasenje ovisi o njegovom sjedinjenju (ili ‘o tome kakva je čovjekova veza’) sa Bogom, smo već više puta ukazali.

Da će ova crkva (Novi Jeruzalem) zamijeniti one (ili ‘slijediti nakon svih onih crkava’) koje su postojale od početka svijeta, i da će trajati zauvijek (for ever and ever), te da će stoga biti kruna svih prethodnih crkava, je bilo prorokovano u Danijelu; On je prvi puta prorokovao kada je prepričavao i tumačio Nebukodonozoru njegov san o četiri kraljevstva, što znači o četiri crkve koje su bile reprezentirane u kipu kojeg je vidio. U svezi tog kipa čitamo:  

Više pročitajte na: “Novi Jeruzalem, ‘Kruna svih Crkava’

Spread the Truth