Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

16:33

Print Friendly, PDF & Email

12. U Crkvi je poznato da je Gospodin pobijedio smrt, pod kojom se misli na pakao, i da se On nakon toga u slavi uzdignuo na nebo; ali (za/do sad) još nije poznato da je Gospodin pobijedio smrt ili pakao uz pomoć borbi koje su kušnje, i da je istovremeno uz pomoć njih proslavio Svoje Ljudsko; i da je Njegova muka na križu bila posljednja borba ili kušnja uz pomoć koje je On ostvario tu pobjedu i to proslavljivanje. O ovim kušnjama su mnoge stvari rečene u Prorocima i Davidu (= Psalmima); ali ne toliko puno u Evanđelistima. U Evanđelistima su kušnje koje je On pretrpio od djetinstva sažeto opisane pomoću Njegovih kušnji u pustinji; a nakon toga su opisane Njegove kušnje od strane vraga, i posljednje kušnje putem stvari koje je patio u Getsemani i na križu. U svezi Njegovih kušnji u pustinji, i od strane vraga, vidi Matej 4:1-11; Marko 1:12, 13; i Luka 4:1-13.

Pod ovim kušnjama se međutim misli na sve Njegove kušnje čak i posljednju među njima. On u svezi njih Svojim učenicima nije otkrio ništa više; jer rečeno je u Izaiji:

‘Zlostavljahu Ga, a On puštaše, i nije otvorio usta Svojih. K’o jagnje na klanje odvedoše Ga; k’o ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta Svojih.’ Izaija 53:7

U svezi Njegovih kušnji u Getsemani vidi Matej 26:36-44; Marko 14:32-42; i Luka 22:39-46. A u svezi kušnji na križu, vidi Matej 27:33-50; Marko 15:22-37; Luka 23:33-49; i Ivan 19:17-34.

Kušnje nisu ništa drugo nego borbe sa paklovima (ili ‘protiv paklova’).*

*U svezi Gospodinovih kušnji ili borbi, vidi malo djelo ‘Novi Jeruzalem i njegova Nebeska Doktrina’, koje je objavljeno u Londonu (pogl. 201 i 302). A u svezi kušnji općenito (pogl. 187-200).

13.  Da je Njegovom mukom na križu Gospodin potpuno pobijedio paklove, On Osobno naučava u Ivanu:

‘Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen.’   Ivan 12:31

Gospodin je ovo rekao kada je muka križa bila blizu (= kada se trebala zgoditi).

U istome:

‘Knez ovog svijeta je osuđen.’  Ivan 16:11

Opet:

‘Kličite, pobijedio sam svijet.’  Ivan 16:33

I u Luki:

‘Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade.’  Luka 10:18

U ovim odlomcima ‘Svijet’, ‘princ ovog svijeta’, ‘Sotona’ i ‘vrag’, znače pakao.

Da je mukom križa Gospodin također u potpunosti proslavio Svoje Ljudsko, On naučava u Ivanu:

‘Pošto Juda iziđe, reče Isus: Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u Njemu! Ako se Bog proslavio u Njemu, i Njega će Bog proslaviti u Sebi, i odmah će Ga proslaviti!’   Ivan 13:31, 32

U istome:

‘Oče, došao je čas: proslavi Sina Svoga, da Tvoj Sin također može proslaviti Tebe.’  Ivan 17:1, 5

Opet:

‘Duša Mi je sada potresena. I On reče, Oče, proslavi ime Svoje! Uto dođe glas s neba, govoreći, Proslavio sam ga i opet ću ga proslaviti!’  Ivan 12:27, 28

U Luki:

‘Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi, i da uđe u svoju slavu?’ Luka 24:26

Ove stvari su rečene o Njegovoj Muci na križu. Proslavljivanje je sjedinjenje Božanskog i Ljudskog; i stoga je rečeno, ‘i Bog će Ga Proslaviti u Sebi.’

Više pročitajte na: “III. GOSPODIN JE DOŠAO NA SVIJET POKORITI PAKLOVE I PROSLAVITI SVOJE LJUDSKO

Spread the Truth