Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

14:9-17

Print Friendly, PDF & Email

Nova Zapovijed – voljeti bližnjeg više nego samoga sebe (Ivan 13:34, 35; 14:9-17)

Ja vam dajem novu zapovijed, a ta je da ljubite jedan drugoga. Po tome će se poznati da ste Moji učenici. Kada otac ima mnogo djece, po čemu se poznaju da su braća? Ne toliko po tjelesnom izgledu – jer ima ljudi koji su u svemu slični nekom čovjeku s kojim nemaju nikakvog ni krvnog ni nacionalnog odnosa – koliko po zajedničkoj ljubavi prema obitelji, prema ocu, i između sebe. Pa i kad otac umre, dobra se obitelj ne raspada, jer krv je jedna, i uvijek je to ona krv što je od sjemena očeva, i spaja vezove, koje ni smrt ne razriješuje, jer je ljubav jača od smrti. Sad, ako se budete ljubili nakon što vas Ja budem ostavio, svi će prepoznati da ste vi Moji sinovi, i stoga Moji učenici, i međusobno braća, budući da ste imali jednog jedinog oca…

… Kao što je Mene ljubio Otac tako i Ja vas ljubim. Ostanite u Mojoj ljubavi koja spasava. Ljubeći Me bit ćete poslušni, a poslušnost povećava uzajamnu ljubav. Nemojte reći da se Ja ponavljam. Znam vašu slabost. A hoću da se vi spasite. Ja vam govorim sve ovo da bi radost, koju sam vam htio dati, bila u vama i da bi bila potpuna. Ljubite se, ljubite se! To je Moja nova zapovijed. Ljubite se uzajamno VIŠE NEGO ŠTO SVAKI LJUBI SAMOGA SEBE. Nema veće ljubavi od one kad netko daje svoj život za svoje prijatelje. Vi ste Moji prijatelji i Ja dajem život za vas. Činite to što vas Ja poučavam i što zapovijedam. Ne zovem vas više slugama. Jer sluga ne zna što radi njegov gospodar, dok vi znate što ja radim. Sve o Meni znate. Objavio sam vam ne samo Sebe samoga, nego i Oca i Utješitelja, i sve što sam čuo od Boga.

Od Gospodina Isusa Krista (Koji je) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac, primila i zapisala u svojoj knjizi ‘Spjev o Bogo-Čovjeku – 9/19’ Marija Valtorta

Spread the Truth