Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

8:51

Print Friendly, PDF & Email

9/72 [9] (Gospod Isus Krist:) ‘Potpuno ste u pravu kada kažete kako je u Meni (tj. sa Mnom) Kraljevstvo Božje došlo k vama i sad je sa i među vama, ali to još nije dovoljno da bi se zadobio i u potpunosti zadržao vječni život duše, jer iako je u Meni Kraljevstvo Božje došlo k vama, ono time još nije proželo/prodrijelo u vaše unutrašnje ja(stvo = self), što se jedino može i hoće dogoditi kada ćete u vašu volju, i time u svemu što činite, u potpunosti prihvatiti (tj. primjenjivati) Moje učenje, i pri tome se ni najmanje ne obazirati na svijet. Jednom kada to bude slučaj, vi više nećete reći: ‘Krist, i sa Njime Kraljevstvo Božje je došao do nas i On živi sa nama i među nama je’, nego ćete reći: ‘Sada ne živim ja, već Krist živi u meni (Galaćanima 2:20).’ Kada ovo/ovakav slučaj bude sa vama, onda ćete također u potpunosti razumjeti da Kraljevstvo Božje ka i u ljudima ne dolazi sa izvanjskom pompom/raskoši i veličanstvenošću/grandioznošću, već da se razvija jedino unutar čovjeka i pov/priv-lači dušu u vječni život tog Kraljevstva Božjeg i u njemu će je stalno držati.

[10] Istina je da čovjeku put najprije treba biti pokazan izvani pomoću Božje Riječi, koja čovjeku dolazi sa Nebesa i po kojoj se može reći: ‘Mir budi sa tobom, jer približilo se Kraljevstvo Božje’, ali radi toga čovjek još i dalje nije u Kraljevstvu Božjem, i Kraljevstvo Božje nije u njemu.

[11] Jedino kada čovjek započne vjerovati bez ikakve sumnje, i oživi svoju vjeru djelovanjem u skladu sa učenjem (= Božjom Riječju), Kraljevstvo Božje se(be) razvija u čovjeku, kao što u proljeće život biljke sebe iznutra nepogrešivo razvija kada je biljka obasjana sa sunčevim svjetlom, zagrijana i time potstaknuta na unutarnju aktivnost.

[12] Iako je sav život stimuliran i probuđen izvani, postajanje, razvoj, razotkrivanje, formiranje i snaženje dolaze uvijek iznutra.

[13] Zbog toga također životinje i ljudi moraju najprije u sebe apsorbirati njihovu hranu izvani, ali ovo apsorbiranje hrane i pića još uvijek nije stvarno hranjenje tijela, već se to događa jedino kasnije, iz želuca u sve dijelove tijela. Kao što je želudac na određeni način srce-koje-tijelo-hrani-životom, tako je također čovjekovo srce hraneći želudac duše za buđenje Duha od Boga u sebi, a Moje učenje je istinska hrana života i istinsko piće života za želudac vaše duše.

[14] Na taj način sam u onome što podučavam ljude Ja istinski snažeći/hranjivi Nebeski kruh, a djelovanje u skladu sa tim učenjem je istinko piće života, vrlo dobro i snažno vino koje putem njegovog duha budi cijelog čovjeka u život i sasvim ga prosvjetljuje rasvjetljujućim blistavim plamenom vatre života. Tko god će jesti tog kruha i piti tog vina, više neće vidjeti, osjetiti ili kušati smrti u vječnosti (Ivan 8:51).

[15] Ako ste ovo sada razumjeli, onda također djelujte sukladno tome, onda će Moje riječi postati puna, živa istina u vama.

VIše pročitajte na: “KAKO KRALJESTVO BOŽJE DOLAZI KA I U LJUDIMA?

Spread the Truth