Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

6:56

Print Friendly, PDF & Email

Ova Nova Crkva (= Novi Jeruzalem) je kruna svih crkava koje su do sada postojale na zemlji, pošto će (vjernici u njoj) štovati/obožavati jednog vidljivog Boga u kojem je nevidljivi poput duše u tijelu. Na taj način, i nikako drugačije, je omogućeno sjedinjenje Boga i čovjeka, jer čovjek je prirodan, i stoga razmišlja prirodno, a sjedinjenje se (kao takvo) mora odvijati/mora postojati u njegovoj misli, i stoga u osjećaju njegove ljubavi, a to se događa (ili ‘to se može dogoditi jedino’) kada on razmišlja o Bogu kao o Čovjeku. Sjedinjenje/veza sa nevidljivim Bogom je poput sjedinjenja/veze kojeg/koju čovjekov pogled ima sa nebeskim prostranstvom, čiji su krajevi nevidljivi (ili ‘koje je beskrajno’); ona (sjedinjenje/veza) je također poput pogleda kojeg ima čovjek koji se nalazi posred oceana, pogleda koji se proteže i u zrak i u more, te se na kraju izgubi (ili ‘postaje frustriran’). S druge strane, sjedinjenje/veza sa vidljivim Bogom je kao kada vidimo/ugledamo čovjeka, bilo u zraku bilo na moru, kako/koji pruža prema nama svoje raširene ruke te nas poziva u svoj zagrljaj. Jer svako povezivanje između Boga i čovjeka mora biti također i obostrano/recipročno povezivanje između čovjeka i Boga; a ovaj drugi reciprocitet je moguć samo sa vidljivim Bogom.

Sam Gopodin također naučava u Ivanu da Bog nije bio vidljiv prije nego je na sebe uzeo Ljudsko (tijelo):

‘Vi niti ste kada čuli Očev glas niti ste vidjeli Njegova lica (ili ‘Njegovu formu’).’  Ivan 5:37

A u Mojsijevim knjigama je rečeno da nitko ne može vidjeti Boga i ostati živ (Izlazak 33:20). Ali da je On vidljiv kroz svoje Čovještvo (ili ‘da ga se može vidjeti samo uz pomoć Njegova Ljudskog tijela’), je rečeno u Ivanu:

‘Boga nitko nikad nije vidio: Njegov jedino-rođeni Sin, koji je u krilu Očevu, On ga je objavio/otkrio.’  Ivan 1:18

U istoj knjizi:

‘Isus reče, Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim kroz Mene. Onaj koji Mene poznaje, poznaje i Oca, a onaj koji Mene vidi, vidi i Oca.’  Ivan 14:6

Gospodin naučava kako se sjedinjenje sa nevidljivim Bogom odvija uz pomoć vidljivog, što će reći kroz Gospodina, u slijedećim stihovima (passages):

‘Isus reče, ostanite u Meni i Ja u vama. Onaj koji ostane u Meni i Ja u njemu, taj daje mnogo ploda.’  Ivan 15:4,5

‘U taj dan ćete znati da sam Ja u Ocu, a vi u Meni i Ja u vama.’   Ivan 14:20

‘Ja sam im predao slavu koju si Mi Ti dao, tako da mogu biti jedno, kao što smo Mi jedno, Ja u njima a Ti u Meni, tako da ljubav kojom si Me volio može biti u njima, i Ja u njima.’  Ivan 17:21-23,26; također 6:56

Gospodin također naučava da su On i Otac jedno; te da čovjek, ako želi imati vječni život, mora vjerovati u Njega. Da čovjekovo Spasenje ovisi o njegovom sjedinjenju (ili ‘o tome kakva je čovjekova veza’) sa Bogom, smo već više puta ukazali.

Više pročitajte na: ”Novi Jeruzalem, ‘Kruna svih Crkava’

Spread the Truth