Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

6:35,48,51

Print Friendly, PDF & Email

363.      Drugim riječima, čovjek može činiti dobro koje je uistinu dobro, tj. koje ‘iznutra/u sebi nema ljubavi prema sebi i svijetu koje od njega čine ‘površinsko’ ili ‘licemjerno’ dobro, tj. dobro koje za svoj cilj nema Gospodinovu slavu i dobrobit bližnjeg već neku osobnu korist, tj. čovjekov ugled, zaradu/nagradu, materijalnu korist te društveno promicanje, tek nakon što je ‘prljavština prirodnog čovjeka otklonjena’, tj. tek nakon što je zloća ljubavi prema sebi i svijetu odstranjena (= do tada se svako dobro koje uplivava od Gospodina, reći će E.Swedenborg u svojim Nebeskim Tajnama – 3147’, u prirodnom čovjeku onečisti, tj. iskvari, izokrene ili pak uguši.’). Dobro koje čovjek tada čini, tj. dobro koje on tek tada prima (= u tom slučaju može primiti) od Gospodina je predstavljeno sa ‘kruhom’ koji u Riječi predstavlja ‘dobro ljubavi’ a u najvišem smislu Gospodina Isusa Krista Jehovu koji je ‘Nebeski kruh’ ili ‘Sâma Ljubav’(vidi Ivan 6:35, 48, 51).

Više pročitajte na: “Abrahamovo sjeme – zajednica svetih

Spread the Truth