Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

4:23,24 Molitva u duhu i istini… Religijska ceremonija (B. Dudde)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5069, 22 Veljače 1951

MOLITVA U DUHU I ISTINI… RELIGIJSKA CEREMONIJA (Ivan 4:23, 24)

Ja ne obraćam pažnju na religijske ceremonije, one su uvijek samo vanjski sjaj (= pompa) koji bi trebao spriječiti pogled u srce. Tko stvarno duboko/iskreno misli na Mene i tko Mi govori jednostavnim, ne-ukrašenim riječima, njemu je svaka ceremonija, svaki vanjski pokret ili gesta strana; srcu takve stvari nisu potrebne, ono se direktno okreće ka Meni i upućuje Mi svoje jadi (= probleme) ili svoju ljubav i obožavanje, i Ja primjećujem svaku misao koja se iz srca uzdiže k Meni. Ali gdje unutarnje iskustvo treba postati prepoznatljivo na van, tamo se previše važnosti pridaje mišljenju drugih ljudi, pošto Ja takve vanjske dokaze ne trebam i bez istih srce čovjeka leži otvoreno/prostrto preda Mnom.

Dakle, vi tada ljude samo želite uvjeriti u tobožnji bliski odnos sa Mnom, tako da Mi ne prilazite nepodijeljene svijesti, već vam je previše stalo do mišljenja ostalih ljudi. Ali pritom i vaša molitva gubi na iskrenosti/srdačnosti/dubini, jer iskrena veza/kontakt sa Mnom vam omogućava da zaboravite sve oko sebe, a isto tako i da vam se svaki vanjski nastup čini besmislenim i prezira vrijednim. Sve dok na van ispoljavate ono što vas samo iznutra treba pokretati, niste u svojim mislima još pronašli iskrenu/duboku vezu sa Mnom koja ne dopušta vanjštinu, jer vi tada bivate potpuno obuhvaćeni sa Mnom (toliko) da zaboravite svijet oko sebe, i time što ste istinska djeca vašeg Oca, vaša ljubav prema Ocu ne daje prostora ničemu drugome.

Dakako da bližnjeg ne trebate zaboraviti i uvijek trebate imati otvoreno oko i uho za njegove nevolje, ne trebate pokraj njega proći nehajno/ravnodušno kad vam dođe/priđe pun patnje/muke/brige; ne trebate ga previdjeti (= ne-zamjetiti), ne trebate se prema njemu odnositi nadmeno, već mu ponizno, strpljivo i milo(stivo) pružiti podršku, služiti mu koliko možete i (to) iz ljubavi. A kad želite stupiti u produbljeni odnos sa Mnom, vaše razmišljanje treba važiti/biti fokusirano/okrenuto samo Meni, i ništa iz-vanjsko ne bi trebalo ometati ili obilježavati tu iskrenu/srdačnu/duboku povezanost ….

Jer Ja želim da Mi se moli u duhu i u istini, a to se treba događati u tihoj odaji(ci) u kojoj nitko nije svjedok intimnog razgovora između Oca i djeteta …. I sve što je privid (= isprazno) treba od vas otpasti, jer Ja sam vječna Istina i želim da Me se zaziva u svoj istini….

AMEN

Spread the Truth