Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

101:6-8

Print Friendly, PDF & Email

84. Ovo Riječ naučava na mnogim mjestima, među kojima izdvajamo sljedeće:

‘Onaj koji hoda u poštenju, i čestito govori; onaj koji prezire dobit od prinude, koji otresa svoje ruke od primanja mita, koji uši svoje začepi da ne sluša o krvoproliću, i oči svoje da ne vidi zlo; on će obitavati na visinama.’     Izaija 33:15, 16.

‘Gospode, tko će obitavati u Tvome šatoru? Tko će živjeti na planini Tvoje svetosti? Onaj koji hoda u poštenju, koji čini ono što je pravedno; onaj koji ne kleveće jezikom svojim, niti čini zla svome bližnjemu.’     Psalam 15:1-3.

‘Moje oči su usmjerene prema vjernima na zemlji, tako da sa Mnom može stanovati onaj koji hoda u poštenju, taj će Mi služiti. Onaj koji se prevarom služi neće stanovati u središtu Moje kuće; onaj koji laži govori neće opstati pred Mojim očima. U zoru ću istrijebiti sve zlikovce u zemlji, sve one koji nepravdu čine ću iskorijeniti iz grada.’  Psalam 101:6-8.

Da u slučaju da čovjek nije u svojim unutrašnjostima iskren, pravedan, vjeran i pošten, on biva neiskren, nepravedan, nevjeran i nepošten, Gospod naučava ovim riječima:

‘Ako vaša pravednost ne bude veća od pravednosti pisara i Farizeja, nećete ući u kraljevstvo nebesko.’   Matej 5:20.

‘Pravednost koja prevazilazi pravednost pisara i Farizeja’ naznačava unutarnju (duhovnu) pravednost u kojoj se nalazi čovjek koji je u Gospodu. Da je takav čovjek u Gospodu, sâm Gospod naučava u Ivanu:

‘Ja Sam im predao slavu koju si Mi Ti dao, tako da budu jedno kao što smo Mi jedno, Ja u njima, a Ti u Meni, da se mogu usavršiti i postati jedno; da ljubav kojom si Me volio može biti u njima, i Ja u njima.’     Ivan 17:22, 23, 26.

Iz ovog se vidi da su oni ‘savršeni’ kada je Gospod u njima. To su oni koji se nazivaju:

‘Čisti u srcu koji će vidjeti Boga i, Oni koji su savršeni baš kao što je i Otac njihov nebeski savršen.’        Matej 5:8, 48.

85. Iznad je bilo rečeno (pogl. 81), kako zlo krađe ulazi dublje u čovjeka nego neko drugo zlo pošto se ono sjedinjuje sa obmanom i prevarom, te da obmana i prevara sebe utisnu čak u duhovni čovjekov um gdje je sjedište njegove misli kombinirane sa razumijevanjem. Stoga će sada nešto biti rečeno o čovjekovom umu (da je čovjekov um njegovo razumijevanje i njegova volja, vidi iznad pogl. 43).

Više pročitajte na: “X. U ONOJ MJERI U KOJOJ ČOVJEK ODBACUJE OD SEBE SVAKOJAKE VRSTE KRAĐE…

Spread the Truth