Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

17:14

Print Friendly, PDF & Email

40.        S druge strane, ‘napuniti trbuh’, kao što recimo ukazuje Riječ u Psalmu 17:14, predstavlja ‘instrukciju’ sa istinama iz Riječi koje su na tom mjestu predstavljene sa ‘blagom’. Odavde se (razumijevajući sliku na ovaj način/s ove strane) još bolje vidi zašto se ‘razmetni sin’ nije mogao uistinu ‘nahraniti’, tj. ‘napuniti svoj trbuh’, sa ‘iluzijama čula’ & ‘pričinama’ koje su predstavljene sa ‘ljuskama’.

41.        Čovjek današnjeg vremena, nije se u to teško uvjeriti, pokušava na raznorazne načine ‘umiriti’ tu ‘iskonsku’ potrebu u sebi/glad (potrebu za ‘stvarnom/duhovnom’ hranom), koja, baš kao i sve ostale potrebe, u slučaju da je se ne umiri, biva sve jača, što u efektu prouzrokuje da se on, očajnički pokušavajući zadovoljiti taj impuls, neprestano trpa raznoraznim opijatima (drogama, cigaretama, alkoholom, tabletama za smirenje) ili, ako toga nema pri ruci, onda neumjerenim/neprestanim žderanjem (otud se u narodu kaže ‘jedeš kao svinja’).

42.        Takvo stvorenje je, iskustva nedvojbeno ukazuju, nesposobno (o uzrocima te ‘nesposobnosti’ nešto niže u podsubjektu ‘Riječ dvije o Jelu & Piću’), o-formiti bilo kakvu duhovnu ideju (vidi ‘Sinovi ovoga svijeta-Crv koji nikad ne spava 30:2‘) ili pak ostvariti bilo kakav duhovni cilj, te ubrzo postaje, što se tiče kvalitete vlastitog duha (već u najranijoj mladosti), gore i od životinje, pošto životinja, kako već više puta rekosmo, u svom ‘nezadovoljstvu’ ne uništava ni sebe, ni živote drugih životinja a bogme ni prirodu koja ju okružuje.

Više pročitajte na: “Ljudsko dostojanstvo

Spread the Truth