Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

XIII. Posredstvom riječi svjetlo imaju također i oni koji su izvan crkve, i ne posjeduju riječ #2

Print Friendly, PDF & Email

XIII

POSREDSTVOM RIJEČI SVJETLO IMAJU TAKOĐER I ONI KOJI SU IZVAN CRKVE,

I NE POSJEDUJU RIJEČ

104. Ne može biti sjedinjenja sa nebom ukoliko negdje na zemlji ne postoji Crkva koja posjeduje Riječ posredstvom koje se poznaje Gospod; jer Gospod je Bog neba i zemlje, i bez Njega nema spasenja. Dovoljno je da postoji Crkva koja posjeduje Riječ, čak i ako bi se sastojala od usporedno nekoliko osoba; usprkos tome je Gospod posredstvom Riječi prisutan kroz cijeli svijet, jer ona je sredstvo pomoću kojeg je ostvareno sjedinjenje između neba i ljudske rase. Sjedinjenje je posredstvom Riječi, kao što se može vidjeti iznad u br. 234-240.

105. Sada će biti ukazano kako su Gospod i nebo prisutni, i kako je posredstvom Riječi ostvareno sjedinjenje sa njima kroz cijeli svijet. Cijelo anđeosko nebo je, pred očima Gospodnjim, kao jedan čovjek. Isto tako Crkva; a da oni u stvarnosti prisvajaju čovječji izgled se može vidjeti u djelu ‘NEBO I PAKAO’, br. 59-87. U ovom Čovjeku je Crkva, gdje se čita Riječ, i posredstvom koje se Gospod poznaje, poput srca i pluća; božanstveno kraljevstvo je poput srca, a duhovno kraljevstvo je poput pluća.

[2] Kao što iz ova dva izvora života u ljudskom tijelu svi ostali udovi i unutrašnji organi opstoje i žive, tako isto i svi oni diljem svijeta koji imaju religiju, obožavaju jednog Boga, i žive dobrim životima, formirajući pri tome dio ovog Čovjeka. Oni reprezentiraju udove i unutrašnje organe izvan prsnog koša u kojem se nalaze srce i pluća, i oni opstoje i žive iz ujedinjenja Gospoda i neba sa Crkvom posredstvom Riječi. Jer Riječ u Crkvi, iako je usporedno samo među nekolicinom, je život za ostatak svijeta od Gospoda kroz nebo baš kao što udovi i unutrašnji organi cijelog tijela primaju život od srca i pluća. Način komunikacije među njima je također sličan; i iz ovog razloga Kršćani među kojima je čitana Riječ, sačinjavaju grudi ovog Čovjeka. Oni su u centru sviju, a oko njih su Rimokatolici; oko ovih su opet Muslimani, koji priznaju Gospoda za najvećeg Proroka i Sina Božjeg. Nakon ovih dolaze Afrikanci, dok ljudi Azije i Indijci formiraju najizvanjskiju obodnicu. Neke pojedinosti ovog uređenja se mogu vidjeti u malom djelu POSLJEDNJI SUD, br. 48. Svi koji su u ovom Čovjeku također gledaju prema centru gdje se nalaze Kršćani.

106. U centru gdje se nalaze Kršćani koji imaju Riječ je najveće svjetlo; jer svjetlo na nebesima je Božanska Istina koja proizlazi iz Gospoda kao Sunca tamo; i pošto je Riječ ta Istina, najveće svjetlo je gdje su oni koji imaju Riječ. Svjetlo otud se kao iz svoga centra širi okolo prema svim granicama, čak do krajnjih granica; i posljedično tome narodi i ljudi izvan Crkve također primaju prosvjetljenje kroz Riječ. Može sve vidjeti u djelu NEBO I PAKAO, br. 126-140, da je svjetlo na nebesima Božanska Istina koja proizlazi iz Gospoda, i da to svjetlo daje inteligenciju ne samo anđelima već također i ljudima.

107. Da je ovo istinito za nebo kao cjelinu se može zaključiti iz činjenice da isto stanje prevladava u svakoj zajednici tamo; jer svaka zajednica je nebo na maloj skali, i također je u ljudskoj formi. Ovo se može vidjeti u ‘Nebu i Paklu’, br. 41-87. U svakoj nebeskoj zajednici oni koji su u centru na isti način reprezentiraju srce i pluća; i oni uživaju najveće svjetlo. Ovo svjetlo, sa posljedičnom percepcijom istine, sebe razlijeva od centra prema obodnici u svakom pravcu, dosežući na taj način sve u zajednici i stvarajući njihov duhovni život. Bilo mi je ukazano da kada su oni koji su u centru, koji sačinjavaju oblast srca i pluća i kod kojih je svjetlo bilo najveće, bili otklonjeni, oni oko njih su percipirali zamračenje njihovog vlastitog razumijevanja, i jadikovali su da je njihova percepcija istine bila tako slabašna da je postala jedva primjetna. Međutim, čim bi se drugi vratili, svjetlo se ponovno pojavilo, i njihova ranija percepcija istine se povratila.

108. Isto se može ilustrirati uz pomoć sljedećeg iskustva. Jednom su sa mnom bili Afrički duhovi iz Etiopije. U određenoj prilici su njihove uši bile otvorene tako da u svijetu mogu čuti pjevanje iz Davidovih Psalmi u hramu. Njima je to pružilo takve emocionalne užitke da su se pridružili u pjevanju. Međutim, uskoro su njihove uši bile zatvorene tako da više nisu mogli čuti ništa iz hrama. Ali onda su oni doživjeli još veće užitke, jer su bili duhovni; i istovremeno su bili ispunjeni sa inteligencijom, pošto taj Psalam tretira Gospoda i Iskupljenje. Razlog za njihov povećani užitak je bio taj da im je komunikacija bila dana sa zajednicom na nebu koja je bila sjedinjena sa onima koji su pjevali taj Psalam u svijetu. Iz ovog iskustva i mnogih drugih mi je postalo očigledno da je komunikacija sa cijelim nebom ostvarena kroz Riječ. Iz ovog razloga, Božanskom Providnošću Gospoda, postoji univerzalna povezanost kraljevstava Evrope, prije svega onih gdje se čita Riječ, sa narodima izvan Crkve.

109. Ovo se također može ilustrirati pomoću usporedbe sa toplinom i svjetlom koji zrače iz sunca ovog svijeta, i koji uzrokuju rast stabala i biljaka, čak i onih prema polovima i u oblačnim predjelima, pod uvjetom da je sunce iznad horizonta i sebe pokazuje u svijetu. Tako je i sa nebeskim svjetlom i toplinom koji proizlaze iz Gospoda kao nebeskog Sunca; jer to svjetlo je Božanska Istina, iz koje anđeli i ljudi izvode svu svoju inteligenciju i mudrost. Stoga je rečeno u Riječi:

‘Da je bila sa Bogom, i bila Bog;

Da osvjetljava svakog čovjeka koji dođe na svijet;

I da to svjetlo također svijetli u tami.’  Ivan 1:1, 5, 9.

110. Iz ovih razmatranja se može vidjeti da Riječ koju posjeduju Reformirane Crkve, osvjetljuje sve narode i ljude putem duhovne komunikacije; i dalje, da Gospod osigurava da na zemlji uvijek bude Crkva gdje se čita Riječ, i na taj način Gospod biva obznanjen. Kada je, prema tome, Riječ bila skoro potpuno odbačena od strane Rimske Crkve, kroz Božansku Providnost Gospoda se dogodila Reformacija, čega je posljedica bilo da je Riječ bila ponovno prihvaćena.  Bilo je također osigurano da Riječ bude smatrana svetom od strane istaknutog naroda među Rimokatolicima.

111. Kako bez Riječi nema racionalnog poimanja Gospoda, i time ni spasenja, i kada je Riječ sa Židovskim narodom bila potpuno krivotvorena i oskvrnuta, i praktično dovedena na nulu, Gospodu se svidjelo spustiti sa neba, te doći kao Riječ i ispuniti ju, i na taj način ju obnoviti i povratiti, dajući ponovno svjetlo stanovnicima zemlje, u skladu sa Njegovim vlastitim riječima:

‘Narod, koji je sjedio u tami, ugleda svjetlost veliku. Nad onima, koji sjede u zemlji tamnoj, zasjala je svjetlost.’   Izaija 9:2; Matej 4:16.

112. Bilo je predskazano da će, na svršetku sadašnje Crkve, nastati tama zbog nedostatka racionalne percepcije i priznavanja Gospoda kao Boga neba i zemlje, i zbog razdvajanja vjere i ljubavi prema bližnjemu. Prema tome, da ispravno razumijevanje Riječi ne bi bilo uništeno, i time također Crkva, Gospodu se svidjelo sada otkriti duhovno značenje Riječi, i ukazati da Riječ u tom značenju, obrađuje Gospoda i Crkvu, i zaista jedino njih; te dati mnoga druga otkrovenja posredstvom kojih se skoro utrnuto svjetlo istine iz Riječi može ponovno povratiti. Da će svjetlo istine biti skoro potpuno utrnuto na svršetku sadašnje Crkve je predskazano u mnogim odlomcima u Otkrovenju, i također je naznačeno ovim riječima Gospodnjim u Mateju:

‘Odmah će po nevolji onih dana sunce pomrčati i mjesec će izgubiti svoju svjetlost, zvijezde će s neba pasti, i sile će se nebeske uzdrmati… i onda će ugledati Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.’   Matej 24:29, 30.

‘Sunce’ ovdje naznačava Gospoda s obzirom na ljubav; ‘mjesec’, Gospoda s obzirom na vjeru; ‘zvijezde’, Gospoda s obzirom na znanja o istini i dobru; ‘Sin Čovječji’, Gospoda s obzirom na Riječ; ‘oblak’, značenje Slova Riječi; ‘slava’, duhovno značenje Riječi i njegovu prozirnost u značenju Slova.

113. Bilo mi je dozvoljeno doznati putem mnogih iskustava, da čovjek posredstvom Riječi ima komunikaciju sa nebom. Kada sam čitao kroz Riječ od prvog poglavlja Izaije do posljednjeg u Malahiji, i Davidove Psalme, bilo mi je podareno sasvim jasno percipirati kako je svaki stih komunicirao sa nekom zajednicom na nebu, i da je na ovaj način cijela Riječ komunicirala sa cijelim nebom.

Spread the Truth