Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Vjenčanje u Kani

Print Friendly, PDF & Email

8

Druga Nedjelja nakon Bogojavljanja

Vjenčanje u Kani

Sv. Ivan 2:1-11: ‘Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i Njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će Njegova majka: “Vina nemaju.” Kaže joj Isus: “Ženo, što Ja imam s tobom? Još nije došao Moj čas!” Nato će Njegova mati poslužiteljima: “Što god vam rekne, učinite!” A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda  od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: “Napunite  posude vodom!” I napune ih do vrha. Tada im reče: “Zagrabite  sada i nosite ravnatelju stola.” Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: “Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.” Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi Svoju slavu te povjerovaše u Njega Njegovi učenici.’

1. Ovo Ivanovo poglavlje počinje sa vjenčanjem u Kani Galilejskoj, gdje Sam izveo prvo čudo pretvarajući vodu u vino.

2. Sa ovim događajem, koji se odvio na početku Mojih učiteljskih godina (premda još nisam počeo učiti javno), želio Sam – posebice kroz kombinaciju okolnosti na ovom vjenčanju – skrenuti pažnju mnogih spram Mene, budući je za kratko vrijeme Moj način života u skrovitosti trebao dokončati.

3. Obred vjenčanja je, naravno, čin koji se često sprovodi i, premda on sadržava puno duhovnog značenja, većina ljudi gledaju na njega kao na potpuno materijalnog i slave ga na taj način.

4. Da je to bilo samo takvo vjenčanje, ljudi Me ne bi pronašli tamo. Međutim, imao Sam puno veće stvari u vidu koje su trebale biti postignute kroz ne previše očevidne događaje. Pažnja Židova se trebala postepeno skrenuti na Moje nadolazeće poučavanje i aktivnosti.

5. Što se tiče ovog čina i svih koji su uslijedili, njihovo duhovno ponavljanje u ovim sadašnjim danima mora biti shvaćeno u većem i dubljem smislu, budući će sada također periodi vremena biti veći nego tijekom Mojih kratkih godina učenja i kratkog boravka na vašoj mračnoj Zemlji. Onda Mi je bilo dano samo kratko vrijeme da postignem velike stvari vječnog trajanja. Sada, kada je buduće usavršavanje duhovnog obrazovanja čovječanstva u opasnosti, struja događaja teče više polako, ali znatno moćnije, – nadvladavajući sve prepreke, koje bi se mogle podići protiv Mojih planova do Mojeg konačnog Dolaska.

6. Vraćajući se na vjenčanje u Kani, Ja najprije moram objasniti što vjenčanje u stvari jest, kako je ono slavljeno od strane vas i kako bi Ja htio da se ono slavi, tako da možete kasnije prepoznati njegovo duhovno značenje za svo čovječanstvo, i da sjedinjenje između dvoje ljudi ima u njegovoj podudarnosti duboko značenje za sve ljude.

7. Vjenčanje je zaključenje prethodne nagodbe između dvoje ljudi različitih spolova koji su se, privučeni jedno drugim, prepustili poticaju njihove duše i odlučili su ne prekinuti tijekom njihova života ovu jednom započetu vezu, nego – postavši sve više i više JEDNO jedno sa drugim – dijeliti zajedno radost i tugu. Prema tome, budući su oni jednog uma, vjenčanje je zapečaćeno kroz zakonski čin, i kao rezultat pojedinac prestaje to biti (znači jedinka) i sada radije bira zajednički život, život obitelji.

8. Takav jedan čin između dvije duše, koje su pronašle jedna drugu, i njihova trajna veza trebaju biti valjani ne jedino tijekom ovog kratkog života na Zemlji nego također u onostranom gdje se obadva partnera, zahvaljujući tome što streme ka istom cilju, sjedinjuju sve više i više i, konačno, postaju – kako vi kažete – poput ‘jednog srca i jednog uma’.

9. Takvo sjedinjenje mora biti utemeljeno na istinskoj duhovnoj i moralnoj Ljubavi, što je temelj za obiteljski život sa obostranim poštovanjem. Kroz Moj ustanovljeni prirodni zakon, Zakon Parenja, Ja nisam jedino za svrhu imao zajedničko življenje dvojice pojedinaca, nego Sam želio također da se djeca rađaju iz takve Ljubavi, koja su trebali nasljedovati i oplemeniti bolje mentalne kvalitete jednog i drugog.

10. Time je Bračni Zakon, kojeg Sam usadio u prirodu kao poriv za razmnožavanjem, bio uzrokom jedne neprekidne ljestvice od jednog bića do drugog sve gore do Mene. To je bilo što Sam želio, a što ste vi ljudi od toga napravili? Tržnicu sa ljudskim mesom i prodavanje duša.

11. Sasvim sigurno fizičko-materijalno gledište nije bilo ono koje Me nagnalo da prihvatim poziv na ovo vjenčanje. U drugu ruku Ja Sam želio udovoljiti željama majke Mojeg tijela (uočite pravilan naziv za Mariju!), ali u drugu ruku Ja Sam naumio već ovdje položiti kamen temeljac za Moje veliko duhovno carstvo. To što Sam vodu pretovorio u vino, i to vino koje su uzvanici proglasili za najbolje, je u svojoj duhovnoj podudarnosti od posebnog značenja za sadašnje vrijeme.

12. Pazite, ono što Sam vam rekao u svezi bračne veze između dvoje ljudi se sada treba odviti duhovno između različitih Kršćanskih sekti, utemeljeno na učenju Ljubavi kako je opisano u Evanđeljima. Oni se, također, trebaju ujediniti kroz Ljubav u samo jednu obitelj. Pristupi riješenju problema su već napravljeni i duhovna se komunikacija poboljšava. Male razlike u mišljenjima i tumačenjima zauvijek nepromjenjive Biblije, koje su bile razlog za podjelu, postepeno počinju slabiti i jednog će dana nestati u cjelosti. U sadašnjem vremenu napravljene su pripreme za zajednički život i one će voditi do proslave sjedinjenja, vjenčanja, za koje je doista idealno vrijeme.

13. Jednom kada je ovo sjedinjenje blizu svog ostvarenja Ja ću opet pretvoriti sadašnju vodu vjere u Moje duhovno vino Ljubavi. I kao što je jednom upravitelj svadbe pitao, oni koji su čekali će onda pitati: ‘Zašto smo pili najprije loše vino a najbolje je sačuvano za kraj?’ – I Ja ću odgovoriti: ‘Budući ste ranije bili nesposobni pravilno cijeniti Moje vino Ljubavi i rezultat bi bila zloupotreba. Ali sada kada ste ispili do kraja što vam je natočeno od loših ljudski izmiješanih vina, sada, kad se vaš poriv za ispijanjem smanjio, i vi ste sposobni razlikovati dobro od lošeg, – sada Ja dolazim da vam dam nešto što nije za vas novo već je to isto vino koje ste navikli piti, jedino pročišćeno – Božansko piće, koje jedino zaslužuju oni koji su ostavili razbludnost i ono što je materijalno daleko iza sebe, koji su prepoznali njihovu duhovnu prirodu i čeznu jedino za duhovnim pićem i hranom.

14. Ljudi su sada napajani sa lošom mješavinom ponuđenoj im kao Božansko biće. Oni osjećaju kako postoji nešto bolje, svaki od njih vjeruje kako drugi ima ono što njemu nedostaje. Ovo traženje i ispitivanje je otklanjanje prepreka religijskog fanatizma što čini sjedinjenje mogućim. Onda ću Ja doći i onda će biti samo jedan Pastir i samo jedno stado.

15. Ovo je duhovno značenje vjenčanja u Kani. Pratite religijske pokrete i vidite kako duhovi istog razmišljanja pronalaze jedni druge da bi proslavili dan vjenčanja kada će svi, sjedinjeni, stremiti spram Mene da bi zaslužili to ime koje Sam rezervirao za one koji prakticiraju Moje učenje i prisvojili su temeljni princip Mojeg cijelog duhovnog i materijalnog stvaranja, da postanu dostojna duhovna djeca nebeskog Oca. Ovo dobro usadite u pamćenje! Amen.

Od Gospoda Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, pisar Gottfried Mayerhofer i zapisao u ‘Gospodnje Propovijedi – 8’

Spread the Truth