Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Uski i široki put

Print Friendly, PDF & Email

Tijesan i prostran put

“Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.
O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!” 
Matej 7:13, 14

 

Put koji vodi u nebo i put koji vodi u pakao

Put koji vodi u nebo i put koji vodi u pakao su mi jednom bili predstavljeni. Vidio se širok put koji je naginjao ulijevo ili prema sjeveru, i moglo se vidjeti kako mnogi duhovi hodaju njime; ali u daljini, tamo gdje je široki put završavao, se mogao vidjeti poprilično veliki kamen. Od tog kamena su se račvala dva puta, jedan ulijevo i jedan u suprotsnom pravcu udesno. Put koji je skretao ulijevo je bio uzak ili izravnat, i kroz zapad je vodio prema jugu, i stoga u nebesko svjetlo; put koji je vodio na desno je bio širok i prostran, i u nepravocrtnoj liniji je vodio nadolje prema paklu. Na početku je izgledalo kao da svi idu istim putem dok nisu došli do velikog kamena na mjestu odakle su se račvali putevi. Kada su dosegli tu točku oni su se podijelili/odvojili; dobri su se okrenuli na lijevo i krenuli izravnatim/skučenim putem koji vodi u nebo; dok su zli, ne vidjevši kamen na račvanju puteva, pali preko njega i povrijedili se; a kada su se ustali oni su otrčali nadesno širokim putem koji je vodio u pakao.

[2] Što ovo sve skupa znači (ili ‘što sve ove stvari predstavljaju’) mi je kasnije bilo objašnjeno, naime, da su prvim putem koji je bio prostran, kojim su zajedno išli mnogi i dobri i loši i razgovarali međusobno kao prijatelji, pošto među njima nije bilo vidljive razlike, bili predstavljeni oni koji izvanjski (= na van) žive na isti način pošteno i pravedno, i među kojima naizgled nema razlike. Kamen na račvanju dvaju puteva ili na roglji, na kojeg su opaki pali i od kojeg su otrčali putem koji vodi u pakao, predstavlja Božansku istinu, koja je odbačena od strane onih koji gledaju u pravcu pakla; a u najvišem smislu ovaj kamen predstavlja Gospodinovo Božansko Ljudsko. Ali oni koji su istovremeno priznali Istinu i Gospodinovo Božansko su otišli (ili ‘bili nošeni’) putem koji vodi ka nebu. Putem ovog je opet bilo ukazano da na van (= izvanjski) opaki vode istu vrstu života kao i dobri, ili idu istim putem, to jest, jedni isto tako rado kao i drugi; a ipak da su oni koji u srcu priznaju Božanstvo, posebice oni unutar crkve koji priznaju Božanstvo Gospodina, vođeni u nebo; dok su oni koji ne priznaju vođeni u pakao.

[3] Čovjekove misli koje proizlaze iz njegove namjere ili volje su u drugom životu reprezentirane putevima; a putevi su tamo vidljivo predstavljeni u potpunom skladu sa tim mislima namjera; i u skladu sa njegovim mislima koje proizlaze iz namjere svatko hoda. Iz ovog razloga je karakter duhova i njihovih misli poznat po njihovim putevima. Ovo također razjašnjava smisao Gospodinovih riječi:

‘Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako  su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!’ Matej 7:13, 14

Put koji vodi u život je tijesan ne zato što je težak već zato što ga samo nekolicina pronalaze, kako je rečeno ovdje. Kamen ugledan na račvanju gdje širok i zajednički put završava, i od kojeg su se dva puta vidjela kako vode u suprotnim pravcima, ilustrira što je predstavljeno ovim Gospodinovim riječima:

‘Zar niste čitali što piše: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni? Tko god padne na taj kamen, smrskat će.’   Luka 20:17, 18

‘Kamen’ predstavlja Božansku istinu, a ‘Stijena Izraelova’ Gospodina s obzirom na Njegovo Božansko Ljudsko; ‘graditelji’ predstavljaju one koji su u Crkvi; ‘kamen zaglavni’ je gdje su dva puta; ‘pasti’ i ‘biti smrskan’ je negirati i propasti.*

*’Kamen’ predstavlja istinu (Nebeske Tajne br. 114, 643, 1298, 3720, 6426, 8609, 10376).

   Iz ovog razloga je Zakon bio upisan na kamene ploče (br. 10376).

   ‘Stijena Izraleova’ predstavlja Gospodina s obzirom na Božansku Istinu i Njegovo Božansko Ljudsko (br. 6426).

E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 534’

 

*** † ***

 

Bertha Dudde, br. 5405, 24 Lipanj 1952

UZAK JE PUT…

Ja želim boraviti u vama, Ja želim vladati u vašim srcima, ali sa ljubavlju koja će vas ispuniti sa radošću. Ja želim biti unutar vas… I to Moje prisustvo čini vas Mojom djecom, tada sam došao k Svojima i oni su Me prihvatili (Ivan 1:11)… Sva Moja ljubav pripada vama koji živite na ovoj zemlji kao Moje žive kreacije, ona se brine za vas i vodi vas putevima koji su, treba priznati, često kameniti i teški za hodati (= u smislu, ‘hodanje tim putevima zahtjeva jako puno napora i rada, tj. muke’). Ja vas vodim, a i pored toga Ja stojim na cilju i čekam na vas.

Tako vi imate Moju vječnu podršku/pomoć i nitko ne može reći da nikad nije iskusio Moju pomoć. Međutim, ako on ne slijedi Moje dobrohotno urgiranje i blagonakloni poziv on će zaostati, a oni koji Me slijede će znatno napredovati… i oni će ostvariti svoj cilj… Ja Osobno ih privlačim ka srcu Oca Mojega i vodim ih u Moju kuću… dijete je pronašlo svoj put kući ka Ocu od Kojeg je bilo odvojeno jedno beskonačno dugo vrijeme zbog svoje vlastite pogreške… Ono je konačno pronašlo svoj put nazad pošto je zašlo na jedini put koji vodi nazad k Meni… put ljubavi… Ipak, ovaj put nije lako preći, on ne nudi uzbuđenja, ni(kakvu) gozbu za oči, nije lagan (= bez poteškoća) i njime se ne može hodati bez napora već se njime treba uspinjati korak po korak pošto vodi strmo nagore i mnoge prepreke će najprije trebati biti otklonjene prije nego postane prolazan (Matej 7:14)…

Ali on je(ste) prolazan pošto vodič neprestano hoda pored vas, podržavajući i štiteći vas, osiguravajući vas sa snagom kada želite odustati. On vam se obraća pun ljubavi, On uzima teret sa vas kojeg morate nositi, On vas pažljivo vodi preko opasnih litica i vaš je stalan pratioc… Tako ste vi u stanju doći do cilja, pod uvjetom da imate volje to učiniti… Ali sada ste vi također sposobni okrenuti svoje poglede ka širokom putu, i ovaj širok put vam lako može izgledati poželjan, jer je protkan sa svakojakim užicima i zadovoljstvima. Najdražesnije slike mame hodočasnika izazivajući ga da skoči sa uskog, teško prolaznog puta na široku primamljivu cestu gdje se mnogi ljudi skupljaju da bi uživali u svjetovnim užicima… Kušnja je jako velika i mnogi ljudi joj se ne mogu oduprijeti… čovjek napušta naporan put, i on će uvijek primiti pomoć pri prijelazu na široki put… Jer svugdje stoje likovi koji ga mame i nude mu svoju ruku, koji se raduju da mogu zavesti hodočasnika sa uskog puta. Široki put, međutim, neće voditi do istog cilja… on vodi prema dolje, onako sigurno kao što uzak put vodi ka usponu (Matej 7:13).

Jasno vam je po ovom opisu da se do konačnog cilja može doći jedino kroz napor, da je potrebno voditi određenu borbu sa samim sobom i sa poteškoćama koje stoje na putu. Stoga, ljudsko biće može doseći konačan cilj (jedino) ako ga on uzme ozbiljno, ako ignorira sve poteškoće, ako on svoje oči jedino usmjeri nagore gdje ga Ja pozivam kao najveličanstveniji cilj… Onda ću Ja Osobno nositi njegova stopala preko prepreka, onda ih on neće vidjeti već fiksira svoj blistav pogled na Mene kako pružam Svoju ruku ka njemu za koju se može uhvatiti, koja ga vodi sve do kraja puta… Ali koliko različit je život onih koji hodaju drugim putevima… Koliko puno radosti i svjetovnog užitka može jedna osoba iskušati, a koliko puno gubitaka, žalosti i muke druga… Dani jedne osobe su uređeni puni raznovrsnosti, dok druga jedino vidi svoju i nevolju drugih ljudi i pored svojeg vlastitog on također nosi teret svojih bližnjih pošto ga na to nagoni ljubav.

Ipak dan obračuna(vanja) će doći prije ili kasnije (Matej 13:24-30; 13:47-50; 25:31-46), i ovaj će izaći onako kako je ljudsko biće samo žudjelo i kako je demonstriralo svoju želju…. Onaj koji je težio duhovnom, koji nije zaboravio na Mene usprkos svih nevolja već je neumorno hodio prema Meni, će primiti duhovna dobra. Ali oni koji su hodali širokim putem će iznenada shvatiti da on završava u bezdanu (Matej 7:13)… Bezdan će im svima ukazati dobrodošlicu, jer oni su neprestano hodali putem nadolje, koji je zasigurno započeo sa dobrim namjerama ali one su uskoro bile ostavljene, pošto su kušnje raspršile sve druge misli, pošto grijeh postaje jako raširen tamo gdje je Moj neprijatelj sposoban utjecati na ljudske duše. I široki put je bio postavljen/planiran sa njegove strane sa ciljem uništavanja ljudi. I stoga ste vi ljudi mamljeni (= zavođeni) od strane dviju sila, i vi možete donijeti vašu vlastitu odluku, vi možete sami odabrati kome želite težiti. Vi možete postati Moja djeca, ali vi također možete ostati njegova djeca…

Ovo je odluka koju vi ljudi morate donijeti na Zemlji. To je izvanredno/krajnje odgovorna odluka, jer odlučuje vašu cijelu vječnost. Iz tog razloga svaka od dvije vladajuće sile šalje svoje glasnike. Neće biti niti jednoga koji ide širokim putem koji neće susresti ljude koji ga upozoravaju i savjetuju, jer oni stoje pored puta, oni znaju Gospodina Koji jedini može ponuditi Spasenje, i ova spoznaja ih stimulira da također obavijeste svoje bližnje i da ih od-mame od izuzetno opasnog širokog puta… Utjecaj na ove putnike na taj način da će oni napustiti široki put i pridružiti se hodočasnicima na uskom putu je rijetko uspješan. Potonji su, međutim, zahvaćeni Mojom ljubavlju i milosrdnošću i Ja olakšavam njihov uspon pošto su se oni uzdignuli iznad sebe. I veličanstvena kruna poziva pobjednike… oni će biti prvi pošto oni posjeduju svu Moju Očevu ljubav, koju sam Ja također želio dati drugima ali sam morao doživjeti njihovo odbijanje… Jer svaki koji je hodao širokim putem hoda bez Mene… pošto je ljubav prema svijetu ugušila/ugasila svu ljubav prema Meni i drugim ljudima a ponor ne može biti premošćen bez Mene…

Hodajte putem ljubavi ka križu… ljubite i trpite i (pod)nosite vaš zemaljski teret sa poniznošću i podređenošću i znajte da na taj način značajno skraćujete put ka Meni, da vaša duša postaje rastuće sjajnija i više prozirna što se više uzdignete… Znajte da ćete doći ispred dušâ koje vas ne oponašaju, i da ćete jednog dana u duhovnom kraljevstvu vi biti u stanju djelovati/utjecati na one koji su ostali iza u svojem duhovnom razvoju, da ćete vi onda trebati i biti sposobni pomoći im tako da će oni, također, doći do svjetla. Jer Ja ne mogu samovoljno postaviti u kraljevstvo svjetla one koji su podbacili u njihovom zemaljskom životu, koji nisu živjeli u skladu sa Mojom voljom već su sebi dozvolili da ih kontrolira onaj koji je Moj neprijatelj (= Sotona)… Ipak oni neće biti izgubljeni zauvijek… I jednog dana će vaša misija biti spasiti duše iz mraka, pomoći im da postignu blaženstvo, čak iako oni nikad neće doseći/ostvariti stupanj svjetla koji je rezultat ispravnog puta na Zemlji.

AMEN

***


O JEDINOJ CESTI DO NEBA.

’Stremite k tome da uđete na uska vrata’— Luka 13:24.


U kraljevsto se nebesko silom probija/ulazi (Matej 11:12; Luka 16:16); kroz uska vrata, kroz samo-negiranje, i ponižavanje. Široke kapije, kroz koje vidimo kako gomile ulaze, i koje su uvijek otvorene, vode u propast; budimo stoga na oprezu da ne uđemo kroz njih. Moramo tražiti stope svetaca, put kojeg su ugazili pokajnici koji su se uspeli uz liticu, koji su sigurno tlo na kojem stoje na visinama, zaradili znojem svojih čela; i čak onda na samom posljednjem koraku, može biti potrebno uložiti silan napor da bi se prošlo kroz uska vrata vječnosti.

Određeno je od strane Boga da budemo usklađeni/da se suobličimo sa likom Njegova Sina, da raspnemo svoje vlastito ja, da se odreknemo čulnih zadovoljstava i, poput Njega, pokorno podložimo patnji. Ali kako li je velika naša sljepoća ako bi odbacili križ koji nas ujedinjuje sa našim Učiteljem. Živimo, i umrimo sa Njime Koji je došao da bi nam ukazao istinski put do neba. Mi moramo uzeti križ, ako ga želimo slijediti. Mi trpimo/patimo na uskom putu, ali se nadamo. Mi trpimo/patimo, ali vidimo kako se nebo otvara. Mi trpimo/patimo, ali smo voljni patiti. Mi ljubimo Boga, i Njegova će ljubav biti naša nagrada/nadoknada.

’Meditacije i Razmatranja iz djela Francoisa Fenelona – Dan drugi’

Spread the Truth