Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Poredba o Svadbenoj Gozbi

Print Friendly, PDF & Email

Devetnaesta Nedjelja nakon Trojstva

Poredba o Svadbenoj Gozbi

Sv. Matej 22:1-14: Isus im ponovno prozbori u poredbama: “Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći: ‘Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Dođite na svadbu!'” “Ali oni ne mareći odoše – jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave  ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali.” “Tada kaže slugama: ‘Svadba je, evo, pripravljena ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga  god nađete, pozovite na svadbu!'” “Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše –  i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu: ‘Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?’ A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima: ‘Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi.’ Doista, mnogo je pozvanih, malo izabranih.”

 (26 Travanj, 1872)

1. Ovdje imate pred vama poredbu o svadbenoj gozbi sa kojom Sam naumio skrenuti pažnju farizeja na njihove vlastite spletke i njihove posljedice; jer oni su bili u zabludi da nitko nije prozreo njihove igre. Ali pošto Sam Ja bio nestrpljiv postići njihovo poboljšanje, prekrio Sam u mnogim prilikama velom Moje Riječi i upozorenja njima putem poredbi, koje Farizeji jesu razumjeli, ali ljudi nisu uvijek. Ja nisam želio kompletno uništiti njihovu predodžbu kod ljudi dok su oni još bili sposobni na poboljšanje. Međutim, budući Ja uvijek čavao udaram u glavu, njihov bijes protiv Mene je nastavio rasti sve dok, kao što je bilo određeno, njima nije bila dana prilika i snaga da ispune, u odnosu na Mene, što su proroci bili predskazali stoljećima ranije i što Sam Ja, također prorokovao Mojim učenicima kao Moju buduću sudbinu i kraj na Zemlji.

2. U ovoj poredbi Ja Sam usporedio Kraljevstvo Nebesko, ili Oca na Nebu, sa kraljem koji je poslao pozivnice na gozbu za njegovog sina prijateljima i poznanicima, ali je svugdje primio izbjegavajuće ili negativne odgovore. Kralj im se u svojem gnjevu osvetio tako što ih je ubio i zapalio njihovu imovinu.

3. Kada je po drugi puta poslao svoje sluge on im je naložio pozvati sve koje bi oni pronašli na cestama i trgovima, i sluge su dovele i dobre i loše do stola njihova gospodara. Među ovim gostima je bio također jedan koji nije bio obučen za ovu priliku. Kada za to nije imao nikakve isprike, on je bio izbačen u krajnju tamu, da tamo trpi za svoj nedostatak. I poredba dokončava sa značajnim riječima: ‘Mnogi su pozvani, ali nekoliko ih je odabrano!’ 

4. Ovo je sadržaj poredbe, ali kako bi ju shvatili u njezinom duhovnom značenju, mi moramo ispitati sve spomenute okolnosti dok ne otkrijemo stvarno duhovno značenje ove poredbe i njezinu primjenu na to vrijeme baš kao i na sadašnjost i budućnost. Vi uvijek morate imati na umu kako postoji puno dublje značenje u Mojim Riječima nego su mnogi slušatelji u to vrijeme pretpostavljali i nego će u budućnosti pretpostavljati. Započnimo sa formom ove poredbe tako da možete vidjeti kako sve ima svoje dublje duhovno značenje ako je postavljeno – duhovno osvijetljeno – ispred unutrašnjeg oka uma.

5. Usporedio Sam Kraljevstvo Nebesko sa kraljem koji je želio prirediti svadbenu gozbu za svojeg sina. Dakle, u najvišem smislu, ova poredba se odnosi na buduće vjenčanje ili kompletno sjedinjenje materijalnog sa duhovnim svijetom, ili razlaganje materije i oslobađanje duha zatočenog u materiji kako bi ostvario njegovo sjedinjenje sa onim što je više.

6. Prva slika – vjenčanje – naznačava sjedinjenje dvoje u jedno duhovno biće, pa čak i ako su rastavljeni u dva tijela. Vjenčanje predstavlja veliko i uzvišeno vrijeme kada se ono što je slično susreće i zajedno izvađa što ne bi bilo moguće pojedincu.

7. Ovo je sjedinjenje ili vjenčanje, koje je obično na Zemlji proslavljeno svadbenom gozbom, na koje su svi koji su bili smatrani dostojni sudjelovanja pozvani; ali poredba kaže da su pozvani odbili doći.

8. Vidite, ova svadbena gozba označava cjelokupni period od stvaranja čovjeka do velikog potopa. Zemlja, ukrašena u svoje svadbeno ruho, pozvala je sve ljude na duhovno sjedinjenje. Željela je pozvati na ovu gozbu ljude, duhovna bića, kao materijalnu sliku radosnog evolucijskog procesa cijelog Stvaranja. Oni, međutim, odajući radije počast fizičkom svijetu i njegovim zadovoljstvima nego duhovnom, oglušili su se o poziv i izazov da streme uvis, već su radije uzeli suprotni smjer. I posljedično, da bi se još uvijek moglo dogoditi sjedinjenje Mog Duhovnog Kraljevstva sa materijom, velika poplava je morala uništiti ljudski rod tog vremena, odnosno, one ljude koje Sam obdario velikom nadmoći, te podučio i odgajao svim mogućim sredstvima.

9.  Nakon ove katastrofe, preostali su potomci, u kasnije vrijeme, bili ponovno pozvani na gozbu sjedinjenja, i zapravo je tada živući ljudski rod, uzbunjen prethodnim sudom i također vođen unutarnjim osjećajem, želio sjedinjenje duhovnog zavezanog u njihovom tijelu sa višim predjelima duhovnog svijeta. Međutim, ova želja nije bila dovoljno izrazita i bila je protumačena od različitih ljudi na različite načine. Stoga, kako poredba kaže, dobri i zli su došli na svadbenu svečanost.

10. No među pozvanim gostima – tako nastavlja poredba – bio je također čovjek koji nije imao svadbeno ruho i stoga je bio izbačen u krajnju tamu. Ovime se naznačava: Svi oni koji su barem osjećali jednu unutarnju prisilu prema duhovnom rastu, nadali su se vidjeti svoje želje i ideje ispunjenima. Stoga, oni su bili puni sretnog iščekivanja, odnosno, svaki od njih- slikovito govoreći – obukao je najbolje što je imao za svadbeno ruho. Tako su dobri otvoreno prikazali njihovu unutarnju Ljubav, njihovu najunutarniju, iskrenu težnju da postanu čistiji i bolji. Također su se oni manje dobri, pa čak i zli, ukrasili izvana sa znakovima pobožnosti, želeći se pokazati boljima nego što zaista jesu.

11. Samo jedan čovjek – kako poredba kaže  – nije se gnjavio oko bilo kakvog pretvaranja. Htio se predstaviti onakvim kakav je bio, ali je želio sudjelovati u ovom sjedinjenju, pod uvjetom da je ono udovoljilo njegovim gledištima. I ta jedna osoba, koja je smjelo prkosila Meni, Kralju, je nitko drugi nego Lucifer, ili Sotona, duh kojeg Sam Ja davno izbacio i koji, kao uosobljeni principa zla, predstavlja suprotan pol Mojem vlastitom Ja. Dakle, ovaj promišljeno najviše zao duh je bio izbačen u krajnju tamu gdje je plač i škrgut zubi ili- drugim riječima- gdje on može čekati u tami svog vlastitog uma dok poboljšanje iznutra ne bude učinilo njegov povratak mogućim.

12. Ono što Sotona jest kao osoba, predstavljeno je na vašoj Zemlji onom vrstom ljudi koji vrlo dobro znaju što je dobro i plemenito, ali radije biraju zlo i čine ga namjerno. „Dobri“ i „zli“ na svadbenoj gozbi obuhvaćaju sve one koji griješe jer su preslabi, ali iako bivaju žrtve svojih vlastitih slabosti, oni nikada nisu izgubili čežnju za poboljšanjem i ne preziru ga ni ne odbacuju. Najviše zli i nepopravljivi duhovi i duše, također naj-unazađeniji u cijelom Stvaranju, su oni koji znaju što je dobro, ali ga ne čine jer ga mrze i također, gdje god je moguće, potiču druge da skrenu od njega. Takva težnja je paklenske prirode jer se Ljubavni-impuls koji sam posadio u sve duhove i bića, okrenuo u zlo umjesto u dobro.

13. Farizeji su osjećali da se metafora o čovjeku bez svadbenog ruha odnosila na njih, pa su se jako razljutili. Vidjeli su da će zbog svoje vlastite greške biti izuzeti od svih budućih užitaka u oblasti duhova, sve dok ih dobrovoljna preobrazba ne učini dostojnima napredovanja spram Mene. Stoga, ova poredba završava riječima: „Mnogo je pozvanih, ali malo izabranih.“, što naznačava da su vrata u Moje veliko carstvo duhova bila i jesu otvorena svim duhovima Mog Stvaranja, ali da će samo nekolicina uspjeti u tome da uđu u sfere vječnog mira, spokojstva i blaženstva. Ovo neće biti moguće sve dok iz svojih srdaca nisu izbacili sve što je od svijeta i osjetila. Jedino tada mogu biti izabrani da sudjeluju u Mojem Kraljevstvu. A njihove duhovne oči će jedino moći podnijeti blještavilo Mojeg Neba Ljubavi i Svjetla jedino onda kada slična nebeska zraka bude sijala iz njih, koja može i mora naći potpuno zadovoljenje jedino u refleksiji velikog Duhovnog Neba Svjetla.

14. Ovo je duhovno tumačenje ove poredbe, koja je zadržala njezino značenje sve do ovog dana. Od tog vremena, Ja Sam slao Moje sluge da pozovu svakog na svadbenu gozbu u Moju kuću, ali često bi se oni vratili bez da su ostvarili njihovu svrhu. Dok se stoljeće za stoljećem kotrlja u bezdan prošlosti, Ja nikada nisam prestao pozivati. Neki od pozvanih jesu došli, ali oni su budalasto očekivali od Mene i Mog Kraljevstva ono što Sam Ja zahtijevao od njih. Oni su okrenuli njihova leđa duhovnom Kraljevstvu odabirući namjesto toga radije dužu cestu nego onu kraću, grublju i jamovitiju.

15. Ja i dalje nastavljam slati glasnike koji proglašavaju Moju volju i koji će objasniti ljudima istinsku svrhu njihovog postojanja i da oni, bez obzira na njihov otpor, prije ili kasnije moraju stići do točke gdje ih Ja želim dovesti. Mnogi se oglušuju na glas Ljubavi i Mira; oni će biti izgubljeni za dugo vremena. Sa tugom gledam kako Mi većina počinje okretati njihova leđa i namjesto da slijede Mene, slijede ono što spoznaju kao zlo.

16. Kada je Moj poziv bio neuspješan, jednom Sam morao spasiti izgubljeno čovječanstvo kroz poplavu, i opet ću biti prisiljen, zbog dobra i da se ne izgubi iz vida odredište čovječanstva, dozvoliti da se dogodi slična katastrofa. Jedino što će prijašnja materijalna voda biti zamijenjena sa duhovnom vodom Moje Istine. I kao što su se ljudi nekoć pokušavali spasiti od rastućeg materijalnog potopa, oni će sada biti preplavljeni Mojim Svjetlom, i Ja ću probuditi bolje duhove da ga šire. A kada Svjetlo bude proželo sve, ignoramusi će morati pobjeći od Njegovog blistavog sjaja i sakriti se u vanjsku tamu njihovih vlastitih slabosti.

17. Time, ono što sam rekao farizejima u poredbi, biti će ispunjeno duhovno. Sada će se, također, neki jako razljutiti na ovo moćno svjetlo, jer će ono osvijetliti ono što su oni tako dugo držali u tami. Međutim, to mora postati svjetlo, neovisno o Sotoninom otporu, jer Moje Kraljevstvo je Kraljevstvo Svjetla! Sudbina je duhova i bića koja Sam stvorio, uključujući cijelu ljudsku rasu, ili ići kroz dugotrajan proces pročišćavanja u vječnoj tami njihovih vlastitih duša, koji odgovara najgušćoj materiji, ili da uz odricanje i veliki trud, trpeći i boreći se, krenu kraćim putem spoznaje. Ovo je sudbina duhova i bića koja Sam stvorio, jednako kao i cijelog čovječanstva.


18. Svi su pozvani kao duhovi, ali jao onom koji bi pokušao ući u Kraljevstvo Svjetla bez svadbenog ruha! On bi prošao kao onaj spomenut u poredbi; bio bi izbačen u krajnju tamu dok neće započeti zoriti u njegovom srcu. Baš kao što Sam Ja,  tijekom Mojeg vidljivog kratkog boravka na Zemlji, želio osvijetliti sve tamne kutke ljudskog srca Mojim Riječima, tako da u vrijeme Mog povratka, koji je pred vratima, sva srca moraju imati svjetlo, ili su barem morala postati prijemčiva za svjetlo, da na taj način svadbena gozba može biti proslavljena. Tada ću Ja, kao Kralj i Otac, pripremiti svadbenu gozbu za sina, Moje duhove, i mi ćemo tada kao jedno srce i jedan um proslaviti svečanost najvećeg duhovnog sjedinjenja zbog kojeg Sam Ja, u onim vremenima, postavio najveći primjer poniznosti i Ljubavi za sve vas. Amen.

Od Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, zapisničar Gottfried Mayerhofer, zapisano u ‘Gospodnje Propovijedi – 45’

Spread the Truth