Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Poredba o radnicima u Vinogradu

Print Friendly, PDF & Email

10

Treća Nedjelja prije Uskršnjeg Posta

Poredba o radnicima u Vinogradu

Sv. Matej 20:1-16:  “Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ‘Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ‘Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ‘Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ‘Idite i vi u vinograd.'” “Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ‘Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar.  Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ‘Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.'” “Nato on odgovori jednomu od njih: ‘Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje  pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?'” “Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.”  

(Siječanj 1872)

1. Ova je poredba, poput mnogih drugih, bila naumljena pomoći Židovima tog vremena steći bolje razumijevanje duhovnih Istina u obliku poredbi i ilustracija iz praktičnog života. Metaforički jezik je onda – baš kao i danas na Istoku – bio korišten puno više nego u današnje vrijeme, gdje se daje prednost jasnim izjavama. U ovim je poredbama uvijek prisutno duboko duhovno značenje koje nije bilo primjenjivo jedino na ona vremena, nego će imati istu vrijednost za sva buduća vremena.

2. Bacimo sada nešto više svjetla na duhovno značenje i pogledajmo njegovu važnost budući je ono njezina suština, njezina srž, dok je poredba jedino njegova čahura ili pokrov.

3. Sada slušajte. U toj sam poredbi Ja rekao: ‘Kraljevstvo je Nebesko poput vinograda.’ Da bi se našlo duhovno značenje ovih riječi mora se ići natrag do stvarnog pojma (ili ‘poimanja’) vinograda. Što je dakle vinograd?

4. To je čestica zemlje iz čijeg tla – putem sadnje vinove loze – eterično od Zemlje biva preobraženo u duhovno, – unutar grožđa u vino. Kroz razgradnju elemenata, grublje su supstance promijenjene u finije, više duhovne.

5. Što je pored tla posebno potrebno za sazrijevanje grožđa? To je svjetlo sunca, jer bez probuditelja odgore nikakav se duhovni proizvod ne može razviti na Zemlji. Sunce sa njegovim zrakama svjetla mora probuditi elemente uspavane u tlu, pomoći produhoviti ih sa njegovom toplinom i, kroz cirkulaciju u vinovoj lozi kroz korijene, grančice, listove i cvjetove, nasložiti (polagati) najpročišćeniju supstancu koja, nakon njezina procesa razgradnje, jasno otkriva koje je obilje duhovnog bilo pritajeno u grožđu. Međutim, ovo postaje očigledno jedino nakon što je grožđe prestalo biti grožđe.

6. Tako ovdje imate vinograd gdje tri stvari – tlo, voda i svjetlo – moraju djelovati zajedno kako bi proizveli, na višoj razini, nešto duhovno.

7. Sada će uspoređivanje Mojeg Kraljevstva, ili Kraljevstva Nebeskog, sa vinogradom biti bolje shvatljivo zahvaljujući iznad spomenutom objašnjenju.

8. Također u Mojem Kraljevstvu najviše je jedino duh. Međutim, ovaj duh, utjelovljen u duhovnim bićima, može biti povađen jedino iz nižih, podređenih proizvoda stvaranja. Baš kao što je cijeli tvorbeni proces vina, počevši od usisanog biljnog soka u korijenju vinove loze sve do mošta koji fermentira u bačvi, neprestano mijenjanje, pročišćavanje i prečišćavanje supstanci, tako su sve postojano napredujuće stvorene stvari u Mojem cijelom stvaranju pročišćene i prečišćene sve dok – kada su prestale biti materija nakon razlaganja njihove supstance – duhovno ne mogne izroniti sa svjetlosnim, eteričnim okruživanjem. Kao što korijen vinove loze crpi iz tla elemente koje potrebuje za strukturu biljke, korijen budućeg duhovnog leži ukopan u materijalnom. Ovi su prvi počeci, iz kojih prosljeđuje što je sposobno za višu razinu, podižući se iz tame zemljine kore u čišći i bistriji zrak. Onda svjetlo, zrak i voda doprinose njihov dio spram kompletiranja procesa produhovljavanja, mijenjajući čvrste elemente iz zemljinih sastavnica u sokove koji mogu puno lakše sadržavati duhovne i plemenitije supstance budući se, kako su prerasli niže predjele i bili su prožeti sa svjetlom i toplinom, oni mogu lakše podrediti utjecajima iz viših predjela.   

9. Proces obrazovanja bića da postanu stanovnici u Mojim duhovnim Nebesima se odvija na sličan način. Kroz zrake svjetla i Istine odgore, ono što spava u grobu mora biti izvađeno iz grube materije, pročišćeno i jedan poriv probuđen unutar njega da se nastavi uzdizati sve više i više. Vi to možete vidjeti na vašoj Zemlji kako se sve bori iz najgrublje materije do svjetlijeg postojanja, kroz sva kraljevstva prirode i, konačno, do ljudskog stanja, koje predstavlja prvi duhovni stupanj na putu do Mojeg Kraljevstva. On može biti uspoređen sa grožđem unutar kojeg su sadržani svi elementi u pripremi za slasno vino.

10.  Unutar čovjeka, također, sve je tako uređeno da je utjecaj odgore više silan nego onaj od dolje. Naposlijetku, tako je kako Sam Ja naumio da bude; ali čovjekovo izopačenje i skretanje sa ceste koju Sam pripremio za njega će biti raspravljano u kasnijem dijelu ove poredbe.

11. Kroz raspadanje smrtnog tijela čovjek ulazi u oblast duhova gdje se isti proces ponavlja duhovno. Kao najniži duh, zavezan unutar čvrste materije, najprije napredujući do najviše moguće razine na Zemlji, naime, do stanja čovjeka, on mora, u oblasti duhova, još jednom započeti kao jednostavna ljudska duša kako bi napredovao do stanja visokih anđeoskih duhova, da, čak sve do Mene.

12. U ovom pogledu, Kraljevstvo Nebesko je poput vinograda budući se tamo, također, odvija proces pročišćavanja od grubljeg do najfinijeg, od čvrstog do najsavitljivijeg, od materije do duha. Za ovo Kraljevstvo Nebesko, kao vinograd,  – tako poredba kaže – vlasnik je tražio radnike da rade za njega.

13. Što vlasnik vinograda traži u svjetovnom pogledu, Ja tražim u duhovnom. Ja isto tako tražim duše koje su, shvaćajući sebe i Moje stvaranje, spremne ispuniti Moje zapovijedi Ljubavi i, kroz njihovo poučavanje i primjer, doprinose oslobađanju za duhove i dalje zavezane u materiji, kako bi vodili nazad k Meni, pročišćeno, prečišćeno i produhovljeno, ono što je jednom proizašlo iz Mene.

14. Kao što se vlasnik imanja zapućuje rano ujutro i unajmljuje za rad prve ljude koje nalazi kako uokolo stoje nezaposleni, tako se Ja pripremam izvršiti Moj utjecaj na ljudske duše već u njihovim najranijim godinama da bi ih učinio prikladnima za Moje Kraljevstvo. Kao što ovaj gospodar vinograda izlazi u različitim urama dana da bi pronašao nove radnike, tako Ja tražim u različitim dobnim razinama – u dobi mladosti, zreloj dobi i čak starosti – da bi pridobio nazad one koji, sve do sada izgubljeni za Mene, nisu poznavali njihovu misiju u ovom svijetu ili njihovu sudbinu u onostranom.

15. Baš kao što su Moja djeca na različitoj dobnoj razini, tako su – na većoj skali – narodi u dobnoj razini bilo djetinjstva, mladosti, zrele dobi ili starosti. Oni slijede isti tok razvoja kao svaki pojedinac u njegovim fazama života.

16. Prvi počeci poučavanja za Moje Kraljevstvo su bila vremena vjerovanja koja se podudaraju sa dobi djetinjstva. Onda su došla vremena sumnje i propitkivanja – doba mladosti. Za potonjim su slijedila vremena spoznavanja i svjesnosti – doba zrelosti i, konačno, taj period koji prethodi neminovnoj preobrazbi i prijelazu – starost.

17. Moj prvi Dolazak se dogodio tijekom vremena mladosti čovječanstva kada su probuđeni umovi započeli kritizirati i tražiti objašnjenja onog što im je bilo dano kao religija, što je vodilo do uspostavljanja različitih vjeroispovijesti. Kako bi spriječio da čovječanstvo bude kompletno lišeno njegove duhovne egzistencije tijekom ovog vremena propitkivanja, Ja Sam došao na ovu Zemlju u određeno vrijeme, pri tom štiteći dobre stvari stečene od strane čovječanstva tijekom njegova djetinjstva, otklanjajući ono što je bilo prikupljeno kroz iskrivljeno razmišljanje, time vraćajući čovjeku njegovo duhovno dostojanstvo koje bi inače bilo izgubljeno u njegovim svjetovnim, sebičnim aktivnostima. U ovoj dobi mladosti gdje se i entuzijazam i veliko izopačenje (propadanje) pronađeni rame uz rame, tražio Sam radnike za Moj nebeski vinograd. Da bi ostvarili njihovu misiju mnogi su umrli kao mučenici goreći na lomači – gdje bi drugi bili prije pripadali.

18. U ovom kolebanju između velikih ideja, između duhovnog učenja i materijalizma, doba zrelosti je sazrijevalo za čovječanstvo. Sjeme koje Sam bio posadio u doba mladosti je davalo plodove, premda na mnogim mjestima izopačene. Ja Sam se iznova zaputio tražiti borce za Moje Kraljevstvo i našao Sam ih jedino nekolicinu. Neki su opet riskirali razdvojiti pšenicu od pljeve, tako da u dozreloj dobi zrelosti, unatoč svjesnosti, cijelo duhovno sjeme još jednom ne bi bilo ugušeno poradi svjetovnih interesa. Religijski ratovi i progoni su započeli, i ljudi su pokušali suzbiti sa vatrom i mačem, sa mržnjom i osvetom što je moglo biti savladano jedino kroz Ljubav i trpeljivost.

19. Također je ovo doba zrelosti sa njegovim više ozbiljnim karakterom prošlo. Oni koji su bili željeli zaglupiti svijet u skladu sa njihovim vlastitim idejama i udariti ga sljepilom, su pali u jamu koju su kopali drugima. Oni idu spram obnove koja će ispasti prilično drugačija od onog što su zamišljali.

20. Time su Moji radnici, premda oni još nisu ostvarili sve, bar doprinjeli spašavanju od uništenja i raspadanja sadnice (mladice) duha koja sadržava najčišće nebesko vino.

21. Sad dolazim ponovno u starosti čovječanstva kada je ono sazrijelo za duhovni preobražaj. Opet tražim radnike i nalazim ih već popriličan broj. Iako, u starosti čovječanstva – baš kao i u starosti pojedinca – ima mnogo navika koje nije lako iskorijeniti, silina okolnosti će značajno doprinijeti gašenju gaženjem svega što odbija napraviti mjesta za nešto bolje s nježnošću i Ljubavlju. Tako Sam zaposlio i poslao Moje radnike. A kada jednom stignu u Moje Kraljevstvo, oni će se pridružiti onima koji su umrli prije njih, slaveći s njima blagdan pobjede i dijeleći krunu zasluga.

22. Ja Sam pozvao sve ljude da idu ovim putem do pročišćenja, ali samo je nekolicina uspjela postati izabranicima koji – kao pobjednici nad bijedom, tugom, brigom i naprezanjem – nastavljaju držati visoko podignut Moj stijeg vjere. Neki su također patili i ustrajali u svom pobožnom ali iskrivljenom razmišljanju koje se izrodilo u fanatizam. Ovi će biti prigovarala u onostranom kada vide najprije nagrađene one na koje su, tokom svog života na Zemlji, gledali iz visoka s prezirom. Istina, oni su također bili odabrani, ali nedostajalo im je snage da postanu izabranici. Stoga, oni će morati gledati kako posljednji postaju prvi, a prvi posljednji.

23. Ipak, vječna Ljubav, Koja sve izjednačava (regulira), će također znati tamo kako izliječiti rane oholosti koje su bile utemeljene na krivim predstavama.

24. Vi, Moja djeco, i cijelo čovječanstvo ste sada ušli u doba starosti. Vrijeme raspadanja – u duhovnom smislu – i Mog posljednjeg Dolaska se približava. Otuda nemir u ljudskim srcima, jer oni osjećaju neminovnu promjenu zemaljskih i duhovnih stvari. Stoga požurite iskorijeniti zlo još prije tog vremena, tako da ne budete iznenađeni događajima u kojima vjerovanja današnjice neće biti dovoljna. Otuda gorljivost radnika u večernjim satima kako bi u ovih nekoliko sati duhovnog života nadoknadili stvari koje još nisu bile ostvarene.

25. Stoga će Gospodar vinograda uskoro biti zaokupljen isplatom plaća i Ja ću uskoro dijeliti pobjedničke krune i palme među onima koji su – bilo kasno ili rano – bili istinski predstavnici i promicatelji Mog učenja.

26. Dakle, pobrinite se da ne pripadate samo onima koji su izabrani da čuju Moju Riječ, nego da se možete ubrojiti među izabranike koji su, kao marljivi radnici u vinogradu, u starosnoj dobi čovječanstva najviše doprinijeli da od tvrdih i ne-Ljubavnih vladanja (poslovanja) svijeta zadobiju duhovnog koliko god je to moguće, koje će jednog dana u Nebeskom Kraljevstvu, nakon procesa fermentacije, donositi duhovne plodove. Amen

Od Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio pisar Gottfried Mayerhofer, i zapisao u ‘Gospodnje Propovijedi – 10’

Spread the Truth