Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Iscjeljenje paraliziranog čovjeka

Print Friendly, PDF & Email

44

Osamnaesta Nedjelja nakon Trojstva.

Iscjeljenje paraliziranog čovjeka…

Sv. Matej 9:1-8: ‘I ušavši u lađu, preplovi i dođe u Svoj grad. Kad gle, doniješe Mu paraliziranog koji je ležao na nosiljci. Vidjevši njihovu vjeru, reče Isus uzetomu: “Hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi!” A gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebi: “Ovaj huli!” Prozrevši njihove misli, Isus reče: “Zašto snujete zlo u srcima? Ta što je lakše reći: ‘Otpuštaju ti se grijesi’ ili reći:  ‘Ustani i hodi’? Ali da znate: Sin Čovječji ima na Zemlji vlast otpuštati grijehe!” Tada reče uzetomu: “Ustani, uzmi nosiljku i pođi kući!” I on usta te ode kući. Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu  Koji takvu vlast dade ljudima.’

(25 Travanj 1872)

1.  Ovo Evanđelje opet govori o nekoliko čudesa koja Sam izveo i govori kako Sam se odnosio spram prijekora i primjedbi Farizeja sa kojima su oni nastavili kritizirati Moje učenje i Moje akcije.

2. Već prvo čudo sa čovjekom koji je bio paraliziran ih je uznemirilo u njihovoj svećeničkoj revnosti budući Sam, prethodno izvođenju čuda iscjeljenja, Ja rekao bolesniku: ‘Tvoji su grijesi oprošteni!’ Ja Sam oprostio bolesniku njegove grijehe poradi njegove kao i vjere njegovih rođaka, ili čvrstog uvjerenja, i također zbog toga jer je – poput većine bolesnih koji su sami odgovorni za njihove bolesti radi prijestupa protiv njihove prirode – on sada morao snositi posljedice njegovih akcija.

3. Farizeji i Veliki Svećenici su vjerovali kako su oni jedini bili ovlašteni opraštati grijehe; to je zašto su bili uznemireni. Međutim, Ja Sam naumio pokazati im kako Ja nisam samo mogao oprostiti grijehe – i to u najistinitijem smislu, – nego da Sam također imao moć iscjeliti posljedice grijeha što su oni bili nesposobni učiniti.

4. Razlog za njihovu zavist i mržnju je bila činjenica da Sam kroz upečatljive primjere takvih čudesa Ja pridobijao ljude za Sebe, time ih postepeno otuđujući od svećenika.

5. U to vrijeme bilo je nužno dokazati i potkrijepiti Moje Riječi kroz takva djela budući većina ljudi još nije bila na takvom stupnju religijske naobrazbe da su se mogli zaputiti ispravnom stazom ka spasenju jedino uz pomoć duhovnih argumenata. I time vi vidite u ovom poglavlju Evanđelja kako Sam težio ispraviti lažne ideje ljudi oko Mene, i kako Sam nastavio djelima dokazivati Istinu onog što Sam ih upravo podučio. U tim vremenima je postojalo mnogo predrasuda među svećenicima Židovskih ljudi koje Sam najprije morao eliminirati ako Sam želio raširiti Moje učenje. Jer svi su ljudi bili preda Mnom jednaki; kroz Božansku iskru unutar njih oni su svi imali pravo postati Mojom djecom.

6. Da bi pokazao Moju moć, morao Sam dokazati putem Mojih Riječi kako su njihove duhovne ideje bile pogrešne, i morao Sam eliminirati fizičke bolesti putem djela. I tako vidite kako smo Ja i Moji učenici često djelovali suprotno propisanim religijskim ceremonijama kako bi skrenuli pažnju ljudi na činjenicu kako doslovno vršenje hramskih zakona nije bila religija u onom smislu kako smo to Mojsije, Proroci i Ja naumili da bude.

7. Na ovaj način, nastojao Sam spustiti sve krivo protumačene ceremonije na njihovu istinsku vrijednost tako da bi napravio prostora za Moje čisto duhovno učenje. To je zašto Sam rekao: ‘Zdravima nije potreban doktor, jedino njima koji su bolesni!’ – ‘Draže Mi je milosrđe od žrtava!’ – ‘Nisam došao pozvati pravedne, nego grešnike na pokajanje!’ – i na primjedbe glede posta: ‘Mogu li svatovi žalovati dok je zaručnik sa njima? Ali dolaze dani kada će zaručnik biti oduzet od njih, i onda će oni postiti.’ – ‘Ni jedan čovjek ne stavlja komad novog platna na staro odijelo!’ – ‘Niti ljudi stavljaju novo vino u stare mješine!’ – i tako dalje.

8. Iz svega ovoga sada možete vidjeti kako Sam se borio protiv starih predrasuda na raznorazne načine, kroz riječi i poredbe, tako da bi Moje učenje moglo biti prepoznato kao duhovno i ljudi mogli razumjeti da ono ne može biti nadomješteno ceremonijama i uzastopnim odlaženjem u hram, i da se ove riječi mogu obistiniti: ‘Tko god Me obožava, mora Me obožavati u duhu i u Istini!’ (Ivan 4:20-24)

9. Ja sam također podsjetio Moje učenike na ovo, ukazujući na mnogu zabludjelu djecu, i rekao: ‘Žetva je uistinu velika, ali radnika je nekolicina. Molite se prema tome Gospodaru žetve da pošalje radnike u Svoju žetvu.’ (Matej 9:38)

10. Gledajte, djeco Moja! Prije nego Sam iscijelio čovjeka koji je bolovao od paralize, Ja Sam mu rekao: ‘Tvoji su grijesi oprošteni!’ Njegova je bolest bila prouzročena grijesima protiv njegova vlastitog organizma. Ja Sam mu oprostio ove grijehe, jer on je bio nesvjestan kako je navukao na sebe ovu bolest jureći za tjelesnim užicima. Ja mu nisam rekao: ‘Idi, i više ne griješi!’, jer on je bio još daleko od toga da shvati te grijehe i da se za njih pokaje.

11. Njegovo iznenadno iscjeljenje, jedino kroz Moju Riječ, ga je trebalo zamisliti i dokazati mu kako ono što mu je početno pružilo toliko puno zadovoljstva i konačno toliko puno patnje nije sačinjavalo čovjekov istinski život, već da postoji nešto još uzvišenije, više duhovno unutar čovjeka, što teži k tome da ga privuče u bolje predjele sa drugačijim vrijednostima od niskih stimuliranja osjetila.

12. Sa Mojim Riječima Ja Sam naumio uzvisiti ovog bolesnog čovjeka i poniziti ponos Farizeja, učiniti da osjete njihovu impotentnost budući su bili nesposobni učiniti njihove riječi onako učinkovitima kao što Sam Ja učinio Moje. Riječi postepeno iščezavaju, ali djelo nastavlja govoriti. Time, Moje primjedbe u različitim prilikama su bile naumljene ukazati arogantnom ljudskom razumu njegova ograničenja kako bi ga nagnao da sebe ponizi pred uzvišenom silom duha.

13. Sve što Sam onda izrekao i učinio je također punovažeće za ova i sva vremena. Gdjegod gledate, tamo su paralitičari, slijepi, šepavi i čak mrtvi ljudi. I svugdje ima više tame nego svjetla.

14. Ima mnogih koji su duhovno šepavi ili paralizirani poradi pogrešnog usmjerenja njihovih duša i koji, objesivši njihova srca o prolazne stvari, kompletno omalovažavaju ili zanemaruju što je duhovno. Rezultat ove duhovne paralize je pogrešno shvaćanje u svezi duha i materije. Ovi su grijesi koje im Ja moram opraštati dnevno ako većina ljudi neće propasti.

15. Još i danas, mnoga se čudesa događaju u svijetu ali ih ljudi ne prihvaćaju kao takva. Sa njihovim razumom oni nastoje objasniti kako svi prirodni fenomeni i politički događaji imaju sasvim uobičajene (normalne) uzroke, ne zamjećujući kako im pomažem izvući se iz zamke kada su kroz njihovu tvrdokornost i svojeglavost oni sebe zapleli u labirint pretpostavki i katastrofalnih događaja.

16. Međutim, Ja Sam jednom rekao kako Sam došao radi bolesnih, i ovo i dalje važi za današnje vrijeme. Ja tražim boležljive, slabe, paralitičare, slijepe i one duše koje su pogođene sa svakom vrstom bolesti, i Ja ih nastojim iscijeliti koristeći njihove vlastite grijehe kao školu za njih, iz koje bi oni trebali izaći osnaženi ako je to moguće. Mnoge osobe iscjelim zbog njihova čvrstog vjerovanja. Ja ih postavljam u okolnosti koje im daju vremena razmisliti o njihovom životu i pogreškama i da ih isprave.

17. Čak vama, koji na mnoge načine već razumijete prilično dobro što Sam imao na pameti sa čovjekom i za što Sam ga odabrao, Ja moram često oprostiti vaše grijehe budući niste sasvim svjesni onog što uzrokuje mnoge poteškoće koje vam zagorčavaju život. Ja Sam vam i dalje nesposoban reći kao što Sam rekao preljubnici: ‘Idi, i ne griješi više!’, jer nisu svi došli do shvaćanja kako su oni jedino lijeni sluge, bez obzira na njihovu dobru volju i veliku odanost i revnost.

18. Također u sadašnje vrijeme mnoga osoba uzdiše pod teretom shvaćanja njezine slabosti. Neka on dođe k Meni – poput bolesnika u Evanđelju – u čvrstom vjerovanju da ću ga Ja iscijeliti, i on će uskoro čuti glas u njegovu srcu koji ga poziva: ‘Tvoji grijesi ili pogreške su ti oprošteni Uzmi svoj krevet i idi svojoj kući!’ Ovo pak znači: ‘Ne oslanjaj se na druge niti na nadolazeće događaje i bolje uvjete, nego odbaci svu slabost u čijem si krevetu ležao sve do sada! Uzmi na ramena svoje pogrešne koncepte i svoje pogreške, nosi ih i hodaj čvrstim korakom spram svojeg savršenstva. Tvoja mišljenja i pogreške, na kojima si do sada ležao poput bolesnog čovjeka, te neće omesti u tvojem napretku sada kada je tvoj teret lakši, i ti ćeš postepeno biti oslobođen od njega kompletno. Ali najprije, stanje stvari mora biti preokrenuto. Ranije si ležao i počivao na njima, ali sada, dobro svjestan njihova značenja, ti ih trebaš uzeti na ramena bez negodovanja zbog njihova tereta.

19. Stoga također vi, kojima Sam dao prednost nad mnogima drugima i upoznao sa Mojim učenjem, trebate započeti sa vašim vlastitim iscjeljenjem. U ovu svrhu vam šaljem okolnosti pod kojima je snaga vaše duše ispitivana i trenirana; jer sada, također, Ja trebam tražiti bolesne i pomoći im tako da oni, kada su iscjeljeni, mogu služiti kao dobar primjer za druge.

20. Čak Ja ne mogu postaviti komad nove tkanine na staro odijelo grijeha niti mogu ispuniti novim vinom stare mješine. Nijedno od njih to ne bi moglo podnijeti. Odijelo se pohaba a mješina se raspukne. Prema tome, staro odijelo i stara boca moraju najprije biti odloženi u stranu; stari Adam mora biti svučen, ako će ga novi nadomjestiti. Prije svega drugog, grijesi koji su uzrok svih problema moraju biti oprošteni, to jest, eliminirani. Jedino onda može ranije bolesna osoba otići njegovim putem – iscjeljena. Međutim, svaka riječ, svaka akcija, svaki događaj moraju također igrati njihovu ulogu u povećavanju broja radnika koji su potrebni za žetvu.

21. Već Sam jednom prije bio rekao: ‘Mnogi  su pozvani, ali nekoliko ih je odabrano.’ Ima i dalje mnogih šepavih, bolesnih i paraliziranih, i oni svi moraju opet postati potpuno zdravi. Ovo zahtijeva učinkovite radnike u Mojem vinogradu a ovi, ako će ispuniti njihovu dužnost, moraju biti sposobni za svaku vrstu zaposlenja. Ovo je jedino moguće ako su oni, također, prošli kroz školu spoznaje koju oni žele donijeti drugima.

22. Stoga oni se trebaju suočiti sa nizom iskušenja, patnji i borbi koje će konačno rezultirati u tome da će oni svući njihove stare navike i obući se u odijelo Božanske Istine tako da oni, također, mogu slijediti poziv: ‘Ustani, uzmi svoj krevet i idi svojoj kući!’

23. Svi vi ste bili bolesni, više ili manje bolesni od paralize. Ja Sam vam dao dovoljno potpore za vaše iscjeljenje. Kada ste kompletno iscjeljeni, vi ćete biti radnici za žetvu koja će uskoro slijediti u većem opsegu nego je to bilo do sada.

24. Prema tome, pobrinite se da svaki od vas ispuni njegovu dužnost u njegovom vlastitom području, kao što mogu i smijem očekivati od njega, budući vam ne nedostaje (pravih sredstava) pomoći! Amen.

Od Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, pisar Gottfried Mayerhofer, i zapisao u ‘Gospodnje Propovijedi – 44’

Spread the Truth