Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

3:20 ‘Posljednja Večera… Duhovno značenje… Tijelo-krv’, B. Dudde

Print Friendly, PDF & Email

Berthi Dudde, br. 4379, 18 Srpnja 1948

POSLJEDNJA VEČERA… DUHOVNO ZNAČENJE… TIJELO-KRV (Matej 26:26-28)

Neprestana žudnja za hranom za Gospodinovim stolom vam osigurava Njegovu ljubav… I zato vas Ja opetovano pozivam da se pričestite sa Mnom, onoliko često koliko želite. Moj stol je uvijek postavljen za sve koji su gladni i žedni i žele se okrijepiti, i oni će biti u stanju sebe zadovoljiti sa kruhom života, sa mannom koja silazi sa nebesa. Svaka prehrana za Mojim stolom je pričest, ona je sjedinjenje sa Mnom bez koje se žrtva Mojeg tijela i Moje krvi… Moje Riječi i njezine snage… ne može dogoditi. Stoga se vi, koji primate Moju Riječ direktno ili kroz Moje glasnike, pričešćujete kada u svojim srcima žudite prihvatiti Moju Riječ. Onda će se Moj duh sjediniti sa duhovnom iskrom u vama, onda će se dogoditi vjenčanje, sjedinjenje, duhovno povezivanje (= duhovna pričest). Onda ću vam Ja Osobno dati nebeski kruh, Ja ću vam dati hranu i piće, Ja ću večerati sa vama… vi ćete doživjeti isti događaj kao Moji učenici, za koje sam Ja prelomio kruh i ponudio vino sa riječima: ‘Uzmite i jedite, ovo je moje tijelo, uzmite i pijte, ovo je moja krv…’

Da li sada razumijete značenje koje sam prikačio ovim riječima? Kako izuzetno važno je da se pričestite za Mojim stolom, pošto će vam Moje tijelo i Moja krv dati snagu da postignete vječni život. Vi trebate biti hranjeni sa hranom za dušu tako da ona sazrije, tako da ona osigura svoj vječni život… ona neprestano mora primati snagu koju može primiti jedino od Mene direktno i koju ću joj Ja dati svaki puta kada se sjedini sa Mnom. Onda ću Ja prelomiti kruh i ponuditi ga duši, i kada ona na taj način jede Moje tijelo…. Moju Riječ… ona je prožeta sa snagom… krvlju… sa kojom sam blagoslovio Moju Riječ. Nitko tko žudi za duševnom hranom, koji želi biti Moj gost, ne treba gladovati i biti bez hrane ikad… Ja Osobno ću doći k njemu i pozvati ga, Ja ću stajati pred njegovim vratima i kucati i ako ih on otvori za Mene Ja ću ući i večerati sa njime (Otkrovenje 3:20)… Ja ću ga nahraniti za Mojim stolom i on će biti uistinu zasićen i nikad neće morati biti bez hrane…

I stoga, sve što sam rekao na Zemlji treba biti shvaćeno u duhovnom smislu. Ja sam naučavao Svoje učenike i oni su Me razumjeli i nosili su Moju Riječ u svijet. I pošto su ljudi bili ispravno podučavani oni su shvaćali i živjeli u skladu sa Mojom voljom, u skladu sa Mojom Riječju u potpunom razumjevanju iste. Posljedično tome, Moja Crkva, zajednica vjernika, je najprije bila u potpunosti ustanovljena u Mom duhu.

Ali kasnije to više nije bilo dovoljno za previše gorljive predstavnike Moje Riječi, oni su željeli prednjačiti/isticati se pred svijetom. I stoga su događaji, koji su bili namjenjeni jedino duši, bili vidljivo prezentirani ljudima i povezani sa izvanjskim akcijama, koje na početku nisu mogle biti osuđene jer su bile izvršavane od strane duha, pošto su ljudi najozbiljnije uzeli/shvatili Moju volju i njezino ispunjavanje. Ali ljudi su se promjenili i sa njima su se promjenile karakteristike Moje Crkve… Što je trebalo biti duboko unutarnje iskustvo (sada) je postala izvanjska akcija koja je bila postavljena na prvo mjesto a duboko duhovno značenje je bilo izgubljeno… sve dok jednostavan proces duhovne pričesti, unije/sjedinjavanja sa Mnom i direktnog prihvaćanja Moje Riječi, više nije bio shvaćen od strane ljudi. Zato sada oni više nisu vjerovali kako je direktna transmisija Moje Riječi potrebna, iako sam im Ja Osobno jasno i detaljno obećao Moje direktno djelovanje kroz Moj duh, iako sam Ja Osobno… Riječ koja je postala tijelom… upućivao na izdržavanje/podržavanje života sa kruhom života, sa nebeskom mannom… Ljudi više nisu razumjeli jednostavno značenje Moje Riječi i u svojoj sljepoći ni ne žele prihvatiti jednostavno objašnjenje. Ali svatko tko želi čuti i razumjeti će to shvatiti, i istina će mu biti vjerojatna, on će težiti ka ustanovljavanju veze sa Mnom, on će biti Moj gost, i Ja ću večerati sa njime i on sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth