Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

3:12

Print Friendly, PDF & Email

99. Borbe protiv zala, što su kušnje, se obrađuju na mnogim mjestima u Riječi. Gospod je na njih mislio govoreći:

‘Ja vam uistinu govorim, Ako zrno pšenice ne padne u zemlju i umre, ono ostaje samo, ali ako umre, ono daje mnogostruk plod.’  Ivan 12:24.

O kušnjama također govore i ove Gospodnje riječi:

‘Ako, dakle, netko bude krenuo za Mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka Me slijedi. Jer svaki onaj koji želi sačuvati svoj život, izgubit će ga. A svaki onaj koji izgubi svoj život zbog Mene i zbog Evanđelja, sačuvat će ga.’  Marko 8:34-35.

‘Križ’ predstavlja kušnje (također u Mateju 10:38; 16:24; Marku 10:21; Luki 14:27).

‘Njegov život’ naznačava proprium tj. ono što je čovjeku vlastito (također u Mateju 10:39; 16:25; Luki 9:24; a posebice u Ivanu 12:25), što je također i ‘život tijela koji ne vrijedi ništa’ (Ivan 6:63).

U svezi borbi protiv zala te pobjede nad njima, Gospod govori svim Crkvama u Otkrovenju:

‘Crkvi u Efezu: Pobjedniku ću dati da jede sa stabla života, koje se nalazi posred Božjeg raja.’    Otkrovenje 2:7.

‘Crkvi u Smirni: Pobjedniku sigurno neće nauditi druga smrt.’  Otkrovenje 2:11.

‘Crkvi u Pergamu: Pobjedniku ću dati da jede tajne mane, i dat ću mu bijel kamen, i na kamenu napisano novo ime, koje ni jedan čovjek ne poznaje osim onog koji ga prima.’   Otkrovenje 2:17.

‘Crkvi u Tijatiri: Pobjedniku, onome koji bude vršio Moja djela do kraja, njemu ću dati vlast nad poganima… i jutarnju zvijezdu.’  Otkrovenje 2:26-28.

‘Crkvi u Sardu: Pobjednik će biti obučen u bijelu odoru, a Ja njegovo ime neću izbrisati iz knjige života, već ću ga priznati pred Svojim Ocem i pred Njegovim anđelima.’  Otkrovenje 3:5.

‘Crkvi u Filadelfiji: Pobjednika ću učiniti stupom u hramu Moga Boga… na njemu ću napisati ime Moga Boga, i ime grada Božjeg, Novog Jeruzalema, koji silazi od Boga sa nebesa, i Moje novo ime.’     Otkrovenje 3:12.

‘Crkvi u Laodiceji: Pobjedniku ću dati da sjedne sa Mnom na Mome prijestolju.’  Otkrovenje 3:21.

Više pročitajte na: “XII. NITKO NE MOŽE ODBACITI OD SEBE ZLA…

Spread the Truth