Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

3:15,16

Print Friendly, PDF & Email

Spasavajuća vjera je vjera u Boga (kao) Spasitelja, pošto je On Bog i Čovjek, i On je u Ocu i Otac je u Njemu; tako da su oni jedno. Prema tome, oni (ljudi) koji pristupaju (ili ‘idu k’) Njemu, istovremeno pristupaju (ili ‘idu k’) Ocu, što će reći, jednom i jedinom Bogu, a spasavajuća vjera nije u nijednog drugog (= vjera u nekog drugog nije spasavajuća vjera). Mi moramo (ili ‘Da ljudi moraju’) vjerovati ili imati vjeru u Sina Božjeg, Iskupitelja i Spasitelja, Koji je bio začet od strane Jehove i rođen od Djevice Marije, i Koji je bio nazvan Isus Krist, je očigledno iz zapovijedi koje su On (Gospodin Isus Krist Jehova), a nakon toga i Njegovi Apostoli, često ponavljali. Slijedeći odlomci ukazuju sasvim jasno da je On zapovijedio vjeru u Sebe:

‘Isus reče, ovo je volja Oca Koji Me poslao, da svaki koji vidi Sina i vjeruje u Njega, ima život vječni; i Ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan.’  Ivan 6:40

‘Onaj koji vjeruje u Sina, (taj) ima život vječni; ali onaj koji ne vjeruje u Sina, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na/u njemu.’   Ivan 3:36

‘Tako da svaki koji vjeruje u Sina ne propadne, već da ima život vječni, jer Bog je tako ljubio svijet da je dao Svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u Njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.’  Ivan 3:15, 16

***

[2] Iz svega ovoga (= svih ovih odlomaka) se može vidjeti na kakvu je vjeru mislio Pavle u rečenici/izreci koja se u današnje vrijeme često citira/ponavlja u crkvi:

‘Prema tome, mi zaključujemo/smatramo da se čovjek opravdava vjerom bez djela određenih/propisanih Zakonom.’    Rimljanima 3:18

Više pročitajte na: “SPASAVAJUĆA VJERA JE VJERA U GOSPODINA BOGA SPASITELJA ISUSA KRISTA

Spread the Truth