Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

17:21

Print Friendly, PDF & Email

Ispravan odgoj djece u skladu sa njihovim talentima… važnost unutarnjeg razvoja za probuđivanje duha

7/126 [1] Reče mag: ‘Ja osobno imam izvjesnu djecu sa kojima sam doživio da nekoliko njih – naime moj najstariji sin i kćer – jesu, bez moje intervencije, izvanredno gorljivi u razvijanju svojih vještina i znanja, dok su druga djeca lijena i spora te uvijek moraju oštrim/strogim metodama biti tjerana na učenje. To su dakle djeca istih roditelja, sva su zdrava, primaju također isto učenje/gradivo, a ipak postoji toliko ogromna razlika u njihovim talentima a još više u njihovoj gorljivosti/revnosti za učenjem. Što je uzrok tome? Ne može biti naša greška jer mi svu našu djecu tretiramo posve jednako, i ne privilegiramo/mazimo posebice niti jednog od njih na nijedan način. Razlog se također ne može pronaći u fizičkom zdravlju djece pošto smo mi potpuno zdravi i snažni – za ovo ti mi Gospodine bezgranično zahvaljujemo – i dok svi mi također jedemo istu hranu, ipak postoje te očigledne različitosti unutar jedne te iste obitelji. Kako da si to razjasnim?

7/127 [1] (Gospodin Isus Krist:) Rekoh Ja: ‘Ništa nije lakše od toga: jer – kao što sam vam ukazao ranije – među ljudima mora biti svakojakih različitosti, tako da jedan treba drugoga i jedan čovjek može služiti drugoga na različite načine.

[2] Da su svi ljudi bili jednako vrijedni i imali iste talente, onda uskoro oni uopće ne bi imali potrebu jedni za drugima. Prema tome, već djeca istih roditelja imaju različite talente i sposobnosti. Odgajatelj bi međutim trebao biti sposoban ove procijeniti ispravno i onda poduč-iti/avati djecu u skladu sa njihovim talentima i sposobnostima. Onda bi sva ona bila vođena do ispravnog cilja.

[3] Ali ako, usprkos različitim talentima i sposobnostima vaše djece, vi želite da sva ona postanu na primjer krojači ili tkalci, onda ćete naravno vi pronaći istinsku marljivost i gorljivost kod onih koji imaju talent za ono što uče. Kasnije kada postanu neovisni ljudi, takva djeca neće činiti puno za dobrobit njihovih bližnjih pošto ona, bez ispravnog talenta, neće nikad biti sposobna biti tako djelatno sposobna u onome što su naučili sa velikom poteškoćom kao oni koji su već od rođenja imali pravi talent za to.

[4] Stoga je razumljivo da uzrok činjenici da je jedno dijete gorljivije/revnije od drugog leži uglavnom u roditeljima i ostalim učiteljima mladih. Čokot daje grožđe a smokvino stablo smokve, i oba ploda su slatkog ukusa, ali ako tretirate smokvino stablo na isti način kao i čokot, ono će roditi samo nekoliko plodova, a ako pustite da čokot raste poput smokvinog stabla bez da ga potkrešete, onda će čokot uskoro usahnuti i dati će samo nekoliko grozdova. Da li ste ovo dobro razumjeli?’

[5] Sad reče mag: ‘O Gospodine, ja Ti se zahvaljujem na ovom važnom i prekrasnom objašnjenju. Da, ovdje čovjek može shvatiti koliko je slijep i neznalica u svoj svojoj zamišljenoj mudrosti. Što li svi ovosvjetski mudraci zamišljaju? A na kraju više ne vide šumu između stabala. Samo ako bi čovjek bio voljan malo otvoriti svoje oči, to je tako očito. Svako dijete posve očito ima različit stas. Često je jedno veće od drugog, jedno je grublje, drugo jako nježno i delikatno. Kako li će onda iznutra biti različiti?

[6] Zar ne bi izvanjski različite karakteristike trebale biti dovoljne za razumnog čovjeka da iz toga zaključi kako zasigurno moraju postojati razlike također i u ljudskim talentima i sposobnostima, tako da mudri predavač i učitelj može čovjeku ukazati njegove talente, pomažući mu sa savjetom i djelom da prisutne talente razvije na plemenit i uspješan način? O ne, to nikako nije dovoljno slijepim mudracima, kakav sam bio i ja, i još jesam. On želi da svi ljudi budu isti. Svi oni moraju razmišljati i djelovati poput njega i biti voljni nositi terete za koje nemaju snage.  I zato, nije rijetko da ljudi umjesto mudraca ispadnu budale (= u smislu, ‘da se od njih naprave budale’), koje nisu korisne niti sebi niti ikome drugome. Zahvaljujem ti opet, Gospodine, iz dubine svog srca za ovu lekciju, jer ovu ćemo mi najprije primjeniti na našoj vlastitoj djeci na plodonosan način.’

[7] Na to Agrikola reče: ‘Da, ovo je zaista zlatna lekcija koju ćemo također i mi Rimljani iskoristiti, a ja posebno, jer prije svega i ja osobno imam djecu,  a drugo mladi ljudi koje ću odavde odvesti u Rim će biti podučeni kako mi njihovi talenti budu ukaz(iv)ali. Naravno, određeeno temeljno/osnovno obrazovanje će morati prethoditi za svih, kao recimo, čitanje Svetih Pisama, pisanje i matematika, i također instrukcija u jezicima koji se govore diljem Rimskog carstva, jer bez tog osnovnog znanja, ne može se mnogo napraviti od čovjeka. Nakon toga, svaki čovjek se mora odgajati, podučavati sukladno sa njegovim najvećim talentom. Gospodine, da li je to ispravno?

[8] Rekoh Ja: (Govori Gospodin Isus Krist) ‘Sigurno, jer svi ljudi najprije moraju biti u stanju hodati, stiskati sa svojim rukama, gledati sa svojim očima i slušati sa svojim ušima, prije nego su sposobni napraviti/izvršiti bilo kakvo praktično djelo. I stoga, ljudi trebaju osnovno obrazovanje koje si spomenuo, uz pomoć kojeg je lakše doći do istinske mudrosti života. Ali istovremeno, čovjek treba obratiti pažnju da otud ljudi od ove osnovne/temeljne naobrazbe ne naprave glavnu stvar, i da oni neće provesti cijeli svoj život studirajući Pisma i jezike, zaboravljajući na ovaj način unutrašnji razvoj koji probuđuje duh u čovjeku. Jer konačno, samo u ovome počiva cijela vrijednost života. Jer, kakve bi koristi imao čovjek (ili ‘što bi čovjek zaradio/dobio’) ako bi mogao pisati i razumijeti sva Sveta Pisma na svijetu i ako bi mogao govoriti sve ljudske jezike, ali bi naškodio svojoj duši (ili ‘ali bi pri tome izgubio svoju dušu’)?

[9] Prema tome, prije svega, tražite Kraljevstvo Božje na Zemlji, tražite ga u vama, i ako posjedujete Božje Kraljevstvo u vama (Luka 17:21; neki Hrvatski prijevodi Biblije na ovom mjestu krivo prevode Grčki tekst entov umwn, tako tamo čitamo ‘među vama’; no ispravan prijevod, u duhu sa Božanskim učenjem Isusa Krista koji Farizejima objašnjava kako Kraljevstvo Božje nije i ne dolazi sa svjetovnom pompom/raskoši ili natprirodnim manifestacijama, čita ‘u vama’, tj. ‘u vašem duhu/srcu’!; jedino drugo mjesto gdje se u Novom Testamentu pojavljuje ista Grčka riječ, naime entov, je Matej 23:26, i tamo jasno upućuje na ‘unutrašnjost čaše’), sve drugo će vam se nadodati (ili ‘sve ostalo će vam biti dano besplatno’). Ali bez Kraljevstva Božjeg čovjek ne bi imao ništa, čak i ako posjeduje sva Zemaljska bogatstva/blaga i znanje svih svjetovnih mudraca (Matej 6:33).

[10] Onaj koji posjeduje Kraljevstvo Božje u svom srcu, taj ima sve. On ima najviše i najdublje znanje u sebi, i vječni život i iz toga/otud snagu i moć, a to je zasigurno više nego sve što su ljudi ovog svijeta ikad smatrali velikim i najviše vrijednim.

[11] Sutra u Emmausu, vi ćete se osvjedočiti što znači biti savršen čovjek. Ja vam govorim: uistinu savršen čovjek može učiniti više nego svi drugi nesavršeni ljudi na cijeloj Zemlji.

[12] Prema tome, težite postati savršeni ljudi. Ako to postanete, onda ste sve i imate sve.

[13] Ali Ja vam također govorim da (do)sezanje Kraljevstva Božjeg također zahtjeva silu (Matej 11:12; Luka 16:16). Oni koji ga žele posjedovati ga moraju doslovno cimnuti/trznuti k sebi. Oni koji to ne naprave, imat će također poteškoće već ovdje na Zemlji da ga u potpunosti učine svojim vlasništvom.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 7/126:12, 127’ J. Lorber

Spread the Truth