Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

Posljedice te intervencije za Zemlju i njezine stanovnike – Nova Zemlja i novi uvjeti života na njoj

Print Friendly, PDF & Email

Posljedice te intervencije za Zemlju i njezine stanovnike – Nova Zemlja i novi uvjeti života na njoj

255.   ‘Zemlja će nastaviti svoje postojanje, kao što je nastavila postojati (i) nakon Noe (= velike poplave), i podržavat/nosit će Moju svjetliju djecu; jedino će prljavština koja je previše izrasla biti otklonjena sa nje i završiti na mjestu pročišćavanja, kojih zasigurno ne nedostaje u Mome velikom kraljevstvu.’   ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/110:6’ J.Lorber

256.      ‘…a ipak nevidljivi neprijatelj neće nanijeti štetu nekolicini Mojih prijatelja, i poštedjet će ih za potpuno novo odgajalište, iz kojeg će izrasti novi i bolji ljudi.’   ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/108:2, 3′ J.Lorber

257.      ‘Zemlja će ostati. Ja nisam planirao njezino potpuno uništenje. Ali sve što živi na njoj, čak i prirodne stvari, će biti uništeno, tako da se može izvršiti potpuno čišćenje Zemlje. U ovom sadašnjem stanju ona više ne može doprinjeti napretku duhovne supstance. Sva stvorenja, u, na i iznad Zemlje, će izgubiti svoje živote i biti oslobođena svoje izvanjske forme koja će, u skladu sa Mojom voljom, biti razložena. Ali oni će ući u novu Zemlju u izvanjskoj formi koja će biti u skladu sa njihovom duhovnom zrelošću, i sada mogu nastaviti put razvoja koji je trenutno u opasnosti, pošto Moj protivnik bijesni na sve moguće načine, i traži načine kako spriječiti ili omesti napredak svakog bića. Međutim, Zemlja će jako dugo vremena nastaviti ispunjavati svoj zadatak jer na ovoj Zemlji bića moraju sazrijeti da bi postigli ‘Sinovstvo Božje’. Stoga će Zemlja biti obnovljena nakon potpunog/temeljnog čišćenja i nakon što sve duhovno bude pravedno suđeno. To znači da su oni utjelovljeni u prikladne izvanjske forme, od tvrde materije pa sve do ljudskih bića. Mora im biti omogućena lakša mogućnost sazrijevanja tako da bi postignuli svoj cilj i postajali istinska Božja djeca. Ovo uništenje predstavlja kraj stare Zemlje. Biti će potpuna transformacija površine Zemlje, iako će Zemlja kao nebesko tijelo ostati… Novi period će započeti pošto će cijela Zemaljska površina s Moje strane biti oživljena sa kreacijama najveličanstvenije vrste, od pogleda na koje će ljudske oči uživati. Ja ću svim tim stvaralačkim djelima dati najljepše oblike i uključit ću zbog čovjekove dobrobiti mnogovrsna stvorenja koja će nastanjivati novu Zemlju, sve u Mojoj ljubavi, mudrosti i moći. Izgradit ću za Sebe stablo novog čovječanstva sa onima koje sam uspio otkloniti sa stare Zemlje. Ona će biti nastanjena zrelim čovječanstvom, koje može postići stupanj sreće nepoznat na ovoj prethodnoj Zemlji gdje su ljudi pripadali Sotoni. Zbog toga se mora dogoditi čišćenje stare Zemlje… U ovom raju više neće biti ni žalosti ni boli, pošto je izvor sveg zla za-vezan i više ne može tlačiti čovječanstvo jako dugo vrijeme.’    BD, br. 7297,  2 Ožujak 1959

258.      ‘Cijela površina Zemlje će biti u potpunosti promjenjena, sva stvaralačka djela na Zemlji će biti uništena.’     BD, br. 8624, 23 Rujan 1963

259.      ‘Proces (= katastrofa) će trebati samo nekoliko sati ali će stvoriti potpuno novu situaciju u svijetu, potpuno drugačije odnose i nekontrolirani kaos – najveće zemaljske krajnosti i neizrecivu žalost i bijedu među ljudima.’    BD, br. 4493, 23 Studeni 1948

260.      ‘Vi ljudi još ne možete zamisliti razmjere uništavajućeg čina koji će se po Božjoj volji dogoditi, pošto će poništiti sve što se ikada dogodilo. Zemlje i oceani će se promijeniti, rijeke će napustiti svoja korita i stoga, scene su stvorene prema kojima će ljudi pretpostavljati da su premješteni na druga područja čime se već pojavljuje neopisivi kaos pošto ljudi više ne mogu pronaći jedni druge. Oni će neumorno lutati naokolo sve dok se ne pojave ljudi snažne volje, koji će pokušati stvoriti red i brinuti se o slabim ljudima. Bijeda će biti tako velika da će ju jedino ljubav moći podnijeti… Nevolja će biti svugdje gdje je Bog progovorio i On će govoriti gdje god postoji najveća duhovna potreba tako da preživjeli mogu primiti upozoravajući signal sa ciljem da bi iskoristili vrijeme do kraja (= jer velika katastrofa nije ‘kraj’, ona je posljednji veliki znak pred kraj i najava ‘kraja’ tj. ‘Posljednjeg Suda’) i također da bi ljudi iz nezainteresiranih zemalja došli k sebi na osnovu katastrofe koja je prevelika da bi promaknula pažnji. Jer cijelo čovječanstvo će biti u strahu da se prirodna katastrofa može ponoviti i uzrokovati potpuno uništenje Zemlje. Pa, u stvari, to će se i dogoditi ali ne odmah nakon prirodne katastrofe.’     BD, br. 4441, 24 Rujan 1948

261.      ‘Ni jedan kamen neće ostati na drugome, jer Zemlja mora biti obnovljena. Nova Zemlja će se pojaviti/uzdići, Nebesko stvaranje koje će prihvatiti sve nezrele duhovne supstance. Što postane slobodno pri uništenju ove stare Zemlje treba biti transformirano tako da nastavi svoje sazrijevanje. Ta nova Zemlja će biti nastanjena sa svima onima koji su Mi ostali vjerni do kraja, i onima koji su dosegnuli stupanj zrelosti koji im dozvoljava da uđu u carstvo svjetla. Stoga oni mogu živjeti u raju što će, kada oslobođeni svojih fizičkih prekrivača uđu u Moje duhovno kraljevstvo, za njih biti uistinu blaženo stanje. Oni će mi služiti kao pra-roditelji nove ljudske rase. Novi period iskupljenja može započeti samo sa ljudima koji su duhovno sazreli, koji će svem zarobljenom/ograničenom duhovnom pomoći ka bržem sazrijevanju. Oni će biti tako blisko ujedinjeni sa Mnom da mogu odgajati svoju djecu i unuke u ljubavi, i svjedočiti o divoti/raskoši svoga Stvoritelja Boga. Transformacija iz vanjske forme će se događati puno brže, pošto Ja među njima boravim u Isusu Kristu. Ljudi koji će tada nastanjivati Zemlju će se, sa znanjem o svojem prvotnom grijehu, sa potpunim povjerenjem povjeriti svojem Božanskom Iskupitelju Isusu, a pošto je njihov otpor slomljen, oni će se dobrovoljno vratiti k Meni. (Njihova) velika ljubav prema Meni Mi dozvoljava da živim među njima. To će biti tisućgodišnje Kraljevstvo, kada je pobjeda nad Sotonom očigledna, kada on ne može mučiti nikoga (= stvarati probleme nikome) pošto su se oni u potpunosti oslobodili od njega i završili su svoj povratak k Meni. Sotona nema ulazak u njihovo kraljevstvo sve dok se ovo stanje polako ne počne mijenjati, sve dok ljudi opet ne pokažu sklonosti ka materijalnim dobrima i Moj će protivnik/neprijatelj, koji je vladar nad materijalnim svijetom, biti oslobođen iz svojih okova i njegov utjecaj još jednom postaje očigledan na Zemlji. Ali prije tog vremena će mnogi duhovni elementi (spirituals) ući u Moje Kraljevstvo. Ja ću ubrati dobru žetvu, ali onda ponovno počinje bitka sa Mojim protivnikom za duše. Ipak ću Ja biti pobjednik. Opet i iznova ću prekorjevati/opominjati duše da se odmaknu od njega. Smanjivat ću njegove pristalice u kojima on vidi svoju moć. Jer ono što je Moje Ja nikad neću ostaviti (= od toga nikad neću odustati), čak i ako to oduzme vječnosti. Jednog dana će se svi vratiti k Meni i ostati ujedinjeni sa Mnom zauvijek. ‘   BD, br. 8071, 1 Siječanj 1962

262.      ‘Uvjeti na Zemlji će ponovno biti uspostavljeni kao na početku… Oni ljudi koji će naseljavati Novu Zemlju, žive u podjednakom blaženstvu, u potpunoj slobodi, puni svjetla i sile, pa ipak, u zemaljskim sferama, pošto će oni izgraditi početak nove generacije i pomoći čovječanstvu koje dolazi nakon njih do potpunog iskupljenja, (čovječanstvu) koje i dalje mora živjeti na Zemlji sve dok sve nije u potpunosti produhovljeno.’   BD, br. 2667, 3 Travanj 1955

263.      ‘Stara kreacija će biti razvrgnuta, tj. sve njezine forme će biti promjenjene u stvaralačka djela druge vrste, i ne-otkupljeno duhovno (spirituals) će biti uključeno u te forme sa ciljem da bi iznova započelo put iskupljenja, ili da bi ga nastavilo u skladu sa svojim stupnjem zrelosti… (jer) nije samo ljudima potrebna pomoć već cijelo stvaranje stenje/jeca za iskupljenjem (Rimljanima 8:19-22).’      BD, br. 8219, 21 Srpanj 1962 & BD, br. 7520, 11 Veljače 1960

264.      ‘Nova Zemlja će biti nebeski raj, i blažena za one koji ju budu nastanjivali. Biti će to vrijeme mira i odmora, pošto je bitka između svjetla i tame trenutno završila, tama je odvojenost od Boga, a svjetlo Njegova blizina (‘Onda će se dogoditi istinska/stvarna duhovna promjena. Zemlja će imati drugačiji izgled. Sva stvorenja, i ljudi i životinje će živjeti zajedno u miru i harmoniji. To će uistinu biti raj na Zemlji, novi period će započeti u sreći i blaženstvu.’ BD, br. 6529, 22 Travanj 1956)’. Odvojeni od Boga su vezani/ograničeni (materijom = zarobljeni u materiju) i treba im (novi) period vremena za njihovo otkupljenje. Za one koji su blizu Bogu je osiguran neuznemiren duhovni život, koji će biti nezamislivo lijep za one ljude koji izdrže do kraja stare Zemlje. Pošto su oni ostali vjerni u velikoj borbi za Boga, oni sada mogu zamijeniti svoju kaotičnu situaciju za stanje mira i Božanskog reda. Božji Duh će vladati nad njima, Njegova ljubav će se brinuti za njih. On Osobno će živjeti među Svojom djecom kao njihov Otac, ne samo u Riječi već također i vidljivo (‘Duhovno stanje ljudî na Novoj Zemlji će biti na puno višem nivou pošto će se novo čovječanstvo sastojati od duhovno sa-zrelih/usavršenih ljudi, koji su prevladali/nadvladali njihovu veliku odvojenost od Mene, i sada su Mi dovoljno blizu da Ja mogu živjeti među njima na Novoj Zemlji.’  BD, br. 6529, 22 Travanj 1956; vidi također Otkrovenje 20:3). Novi period će započeti nakon zatvaranja starog perioda koji će završiti sa posljednjim sudom. Posljednji sud je istoznačan sa razlaganjem/razvrgnućem svega što trenutno postoji na Zemlji, uključujući tvrdu materiju, biljke i životinjski svijet. Čovječanstvo će odlukom Božje ljubavi i mudrosti također iskusiti potpunu promjenu. To će biti ostvareno Njegovom svemogućom moći, sa ciljem da bi oni duhovni elementi (spirituals) koji su se suprotstavili Bogu, odustali od svog otpora i promjenili se.’       BD, br. 3204, 29 Srpanj 1944

265.      ‘Kakvu god ideju imate o novoj Zemlji, stvarnost će nadmašiti vašu maštu. Za Moje ljude, koji su ostali čvrsti do kraja i koji su bili preseljeni/premješteni na novu Zemlju (‘Moji ljudi neće biti dodirnuti sa ovim uništavajućim činom pošto ću ih Ja prije toga pobrati/sakupiti. Pogled na njihov iznenadan odlazak, na natprirodnu/supernatural pojavu ‘uzdizanja’, će ljude ostaviti u čuđenju/zaprepaštenju, pošto će Moja djeca nestati prema gore pred njihovim očima.’ BD, br. 5607, 20 Veljače 1957), će započeti život najvećeg blaženstva. Ljudi će živjeti u prekrasnom skladu/harmoniji i miru okruženi djelima stvaranja neusporedivih vrsta. Životinjski svijet će također živjeti u miru, među tim stvorenjima neće biti neprijateljstva, pošto su njihove duševne supstance blizu njihova utjelovljenja kao čovjek. Sve duhovne supstance zavezane/zarobljene u kreacijama osjećaju harmoniju oko njih, što rezultira promjenama u njihovom otporu, što postaje vidno u njihovoj želji da služe u svim djelima stvaranja. Na taj način će oni biti u stanju izaći puno brže na njihov završni put na Zemlji. Ljudi će na novoj Zemlji moći uživati mnoge divote. Oni zbog njihove zrelosti mogu u kraljevstvu budućnosti uživati život blaženstva. Mnogi će nastaviti svoj život na novoj Zemlji, i od njih će proizaći (ili ‘se podići’) nova ljudska rasa. I opet će se moći utjeloviti one duše koje su kroz velike promjene, kroz nadasve mučan period posljednjeg vremena, (i) kroz veliko razaranje ipak uspjele dostići viši stupanj zrelosti, one (duše) koje su sada zbog života povećane ljubavi među ljudima na novoj Zemlji spremne ispuniti posljednje služeće funkcije u materijalnoj formi, i koje zbog toga već pri samom početku utjelovljenja kao čovjek nisu sasvim bez ljubavi čime se brže razvijaju ka gore, pogotovo jer pritisak neprijatelja izostaje, pošto im njihova ljubav osigurava zaštitu i pomoć od strane svjetlosnih bića, tako da su u stanju prevladati/riješiti/umiriti svaku naklonost/težnju/požudu koja se možda i dalje pripija uz njih. Njihova težnja je (usmjerena) prema Meni, i one će, kao čovjek, pošto ih Moj protivnik ne može gnjaviti, biti uspješni u svjesnom testiranju njihove volje. Čovjekova ljubav će obnoviti jedinstvo sa Mnom. Privilegija jednog lakšeg života na Zemlji za one koji pripadaju Meni (My own) i njihove potomke je zarađena pošto su oni izdržali kroz progonstvo do kraja, što je uistinu zahtjevalo čvrstu volju i veliku ljubav prema Meni, tako da ću ih Ja svakako nagraditi. Osim toga Mi je poznata promjena volje ovog oblika duhovnog/duhovnih elemenata, i s obzirom na to, na novoj Zemlji ga mogu opet postaviti u one vanjske forme, koje garantiraju voljno služenje tog duhovnog/tih duhovnih elemenata. I, na novoj Zemlji će vladati takvo stanje, gdje ljudi neće biti opterećeni mukama i brigama, gdje niti zemaljski niti duhovno neće osjećati nikakvu nuždu/nepriliku/nestašicu, gdje će se nepomućeno moći radovati/moći uživati u krasotama stvaranja, gdje je jedan (čovjek) drugome tako/toliko u ljubavi naklonjen da bi svaku nevolju koja bi drugoga mogla opteretiti, uklanjao s puta. Takva ljubav Mi omogućava obitavanje među Mojima (My own), (omogućava Mi) njihovo naučavanje, i usrećivanje sa Mojim prisustvom. Među svim stvorenjima će biti stvarni Bogom-dani-mir koji će trajati (= ostati) jedno jako dugo vrijeme. Ljubav vlada u svemu. Zbog tog razloga sam u stanju obitavati također i među idućim generacijama (= generacijama koje slijede). Neprijatelj će biti isključen pošto on ne može ostati tamo gdje sam Ja. Svi ti ljudi su otkupljeni kroz Isusa Krista, hodaju pod znakom križa, o kojem su bili jako jasno poučeni. Oni će Ga voljeti svim svojim srcem. To je uistinu rajsko stanje koje će trajati jako dugo vrijeme. Ipak neće trajati neodređeno dugo. Još duhovnog čiji otpor i dalje nije u potpunosti slomljen će nastaviti (svoj put) prema svojem posljednjem utjelovljenju. Materijalizam će ponovno postati predominantan i sa time će neprijatelj biti oslobođen okova. Onda će ljudi žudjeti za onime što pripada Sotoni, dokazujući (time/tako) da i dalje pripadaju njemu. Oni će ponovno doći pod njegovu vlast. Neprijatelj onda ima pravo utjecati na njih, a to pravo će on iskoristiti i uzrokovat će da mnogi krenu protiv Moje volje i prekrše Moje zapovijedi ljubavi. Onda će se ljudi pokoriti Mome protivniku zaboravljajući Mene. Borba između svjetla i tame će ponovno započeti. Zemlja će služiti kao stanica za razvoj nagore. Ima još toliko puno zavezanog duhovnog koje još mora proći razvojni put. Za svakog od njih je određeno vrijeme. U svakom periodu otkupljenja će biti sve više duša koje će se odvojiti za duhovno kraljevstvo.  Djelo otkupljenja Isusa Krista nikad ne prestaje. Ja ću uvijek gledati da čovječanstvo primi ovo znanje (ili ‘ovu spoznaju’). Protivnik će zauvijek biti neprijatelj Isusa Krista. Ali Isus Krist će biti pobjednik bez obzira da li za to trebalo dugo ili kratko vrijeme, što ovisi o ljudskoj volji, koja je uvijek slobodna. Ali oni će postići svoju zrelost u ovom zemaljskom životu kad god sebe pokore Mojoj volji.’       BD, br. 8429, 4 Ožujak 1963

Spread the Truth