Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

10:19

Print Friendly, PDF & Email

Isto izvješće je dao i E.Swedenborg, Švedski vizionar koji je posljednjih 27 godina svoga života proveo simultano u oba svijeta, u duhovnom među anđelima i vragovima, te u prirodnom, na zemlji, među ljudima. On u jednom od svojih najljepših otkrovenja (Conjugial love/O bračnoj ljubavi – 381) izvještava o ‘trojici novo-pridošlih (radi se o ljudima koji su tek umrli) koji su bili uzdignuti u raj gdje su vidjeli čarobne/veličanstvene prizore koji su uključivali djevojke i žene zapanjujuće ljepote.’

Tako dakle stvari stoje na svim planetama u beskrajnom svemiru osim na ‘našoj’ Planeti Zemlji koja je najprije bila odabrana pa onda i ‘uređena’ tako da bi se na njoj I SAMO NA NJOJ ‘odgajala’ Djeca Božja ili ‘u-svemu-Bogu-nalik-postojanja’, zbog čega je od strane Gospodina dozvoljeno, sa ciljem da bi se kušala čovjekova slobodna volja, tj. da bi čovjek mogao, prema otkrivenim zakonima Božanske ljubavi, suditi svoju volju, da i najgori vragovi uzmu najljepše (iako neusporedive sa nebeskim) ljudske oblike. Samo na našoj zemlji su, stoga, duhovna/unutarnja i prirodna/vanjska ljepota odvojene, da bi se onda u duhovnom svijetu ponovno sjedinile, jer u tom svijetu, da ponovimo, izvanjska ljepota mora biti forma/izražaj ljubavi, mudrosti i ponašanja (= čovjekove unutarnje kvalitete). ‘Stoga se jako često događa da nakon smrti ružna žena (koja ima ‘veliko’ srce) postane (u duhovnom svijetu) model ljepote, a (s druge strane), žena koja je na zemlji bila izuzetno lijepa (ali pokvarene duše), model ružnoće.’  E.Swedenborg ‘Conjugial love (O bračnoj ljubavi) – 330:1’

Na zemlji postoje duhovni ljudi, iako je tako nešto izuzetno rijetka pojava, koji su još za života u tijelu toliko ‘prožeti Božanskim Duhom’ i ‘Božjom milošću’ (= ona postojanja koja žele biti i jesu zauvijek Gospodinovi; ‘Biskup Martin – 159:11’) da ih ‘pogled’ na izvanjsku ljepotu (zavodljivih žena) ostavlja (ili ‘čari zavodljivih žena ostavljaju’) ‘čulno’ nezainteresiranima, i takvi ljudi su, zaista, u stanju uživati u (ili ‘diviti se’) ljepoti žene u kojoj, kao i u svemu drugome što dolazi u dodir sa njihovim čulima (recimo predivnim krajolicima), slave uvijek i jedino ljubav i mudrost Stvoritelja. To su oni koji, kako ukazuje Riječ, ‘mogu gaziti po zmijama i škorpijama ali im one ne mogu nauditi’ (Luka 10:19), tj. oni se mogu sasvim slobodno kretati u ovom od Boga odvojenom svijetu, mogu biti okruženi sa nemoralnim ljudima i primamljivim situacijama bez da ih taj svijet, ljudi u njemu i situacije mogu zavesti (= omamiti = škorpioni) ili im pak nauditi (= buđenjem njihovih tjelesnih strasti = zmije). Njihova duša je u tolikoj mjeri sjedinjena sa Gospodinom, i njihovo tijelo je toliko pročišćeno, da su oni tako reći još za života na zemlji oslobođeni pakla i smrti u sebi koji, kako je Gospodin i obećao (‘Božje Domaćinstvo – 2/1:11’; ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/161:6’; Matej 16:28), bježe od njih poput snijega u proljeće.

‘Ja sam uistinu iznenađen samim sobom, da sada mogu sa uživanjem gledati u takvu izuzetnu ljepotu bez da se u meni pojavi i najmanji trag čulne požude. Iako sam uživao u dodiru ove meke, lijepo oblikovane ruke, to ni najmanje nije uzbudilo moja čula. Za to se moram zahvaliti i za to moram hvaliti – znaš već Koga!’         Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Biskup Martin – 96:6, 7’ J.Lober

Stoga (odgovaram na postavljeno pitanje), ‘gledati u prekrasnu ženu i diviti se njezinoj ljepoti’ nije grijeh, grijeh je JEDINO ako (zbog čega uostalom Gospodin i kaže ‘…ako te desnica/oko sablažnjava’; Matej 5:29, 30) čovjek na nju gleda sa požudom u očima, a to u potpunosti ovisi o duhu koji se tom sposobnošću gledanja koristi. Ponavljam, postoje ljudi koji su na takvom stupnju savršenstva (= duhovne svjesnosti/spoznaje) da na sve što im ‘dodiruje’ čula (bez obzira da li govorimo o prekrasnoj ženi ili pak krajoliku koji nas ostavlja bez riječi) gledaju kao na djelo Gospodinovih ruku (= koji se dive Stvoritelju a ne stvorenom), i koji tu ‘vidljivu’ ljepotu koriste da bi se putem nje vinuli do ‘nevidljive’ ljepote, do Beskrajne Ljubavi i Mudrosti Nebeskog i Vječnog Duha čega su sve kreacije, pa tako i ženska ljepota, jedan izvanjski vremeni izražaj.

‘Sve što postoji je Moja vječna ljubav, utjelovljena pred vašim očima. Kako da ne uživam u Svojoj ljubavi, koja je sve u svemu od vječnosti?’         Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 9/152:4’ J.Lorber

Više pročitajte na: “Ljepota & zavodljivost žene

Spread the Truth