Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

10:10-12

Print Friendly, PDF & Email

342.      ‘I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi (‘čudesa’ o kojima ovdje govori predstavljaju Gospodina i Njegovu objavu, Riječ, pošto je Gospodin u to vrijeme bio u Kafernaumu, tamo naučavao i liječio (vidi Matej 4:13; 8:5-14; Ivan 4:46 do kraja); sasvim pojednostavljeno, to ukazuje na one koji čitaju Riječ, koji znaju što je dobro i istinito, koji su putem te Riječi spoznali/naučili Gospodinovu volju, ali koji zbog samo-ljubavi i požuda istu negiraju i odbacuju, dobro pazi sad ti što čitaš, ne na usnama/jeziku, jer ljudi su dovoljno iskvareni da bi se pretvarali pred drugima, tj. da bi skrivali svoje pravo lice, već svojim životima, tj. djelima; takvima će, kako Gospodin govori u nastavku ovog stiha, biti još gore nego je bilo moralno izopačenim, svjetovnim, bezbožnim samo-udovoljavajućim prirodnim ljudima koje reprezentira ‘gomila’ iz Sodome), ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.     Matej 11:23, 24

343.      O istome govori i slijedeći tekst:

‘A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite: ‘I prašinu vašega grada, koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo Božje!’ Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu.’    Luka 10:10-12

Više pročitajte na: “Bit će tada kao u Lotovo vrijeme…

Spread the Truth