Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

12:29-31

Print Friendly, PDF & Email

Najveće i najvažnije Zapovijedi

‘Učitelju, koja je najveća zapovijed u Zakonu (Marko 12:28-34)?’

Isus – Kojemu je pismoznanac bio iza leđa – okrene se i gleda ga. Blaga svjetlost smiješka osvjetljuje Mu lice, a onda podiže glavu, budući se bio sagnuo, jer je pismoznanac niskog stasa a još k tome stoji prignut u činu poštovanja, i kruži unaokolo po mnoštvu, upravi ga na grupu farizeja i naučitelja i spazi blijedo lice Joelovo napola sakriveno iza leđa debelog i pompozno obučenog farizeja. Smiješak postaje izrazitiji. To je kao svjetlo koje sjajući miluje poštenog pismoznanca. Zatim ponovno spusti glavu gledajući svoga sugovornika i odgovori mu (Ponovljeni Zakon 6:4, 5; Levitski Zakonik 19:18; Matej 22:36-40; Marko 12:29-31): ‘Prva od svih zapovijedi jest: ‘Slušaj Izraele: Gospodin Bog naš jedini je Gospodin. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom. Ovo je prva i najveća zapovijed. A druga je slična ovoj: ‘Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Od ovih nema većih zapovijedi. One sadrže sav Zakon i proroke.’

‘Učitelju, Ti si odgovorio mudro i istinito. Tako je. Bog je Jedini i nema drugoga osim Njega. Ljubiti Ga svim svojim srcem, svom svojom pameću, svom dušom i svim snagama, i ljubiti bližnjega kao sebe samoga vrijedi mnogo više od svake paljenice i žrtve (= svih ceremonija i obreda!). Mnogo na to mislim kada razmišljam o Davidovim riječima: ‘Ne sviđaju ti se žrtve paljenice; žrtva Bogu duh je raskajan (Psalam 51:16, 17).’

‘Ti nisi daleko od Kraljevstva Božjega, jer si shvatio koje je žrtva paljenica ugodna Bogu.’

‘Ali koja je paljenica najsavršenija?’ pita brzo, potiho, pismoznanac kao da izriče neku tajnu.

Isus zrači ljubavlju puštajući da ovaj biser padne u srce onoga što se otvara njegovoj nauci, nauci o Kraljevstvu Božjem, i kaže, sagnut nad njim: ‘Savršena paljenica je ljubiti kao same sebe one koji nas progone i ne imati ogorčenja prema njima. Tko čini tako, posjedovat će mir. Rečeno je (Psalam 37:11; Matej 5:1-12): krotki će posjedovati Zemlju i uživat će obilje mira. Zaista ti kažem da onaj koji zna ljubiti svoje neprijatelje postiže savršenstvo i posjeduje Boga.’

Od Gospodina Isusa Krista (Koji je) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac,
primila i zapisala u svojoj knjizi ‘Spjev o Bogo-Čovjeku – 9/15’ Marija Valtorta

Spread the Truth