Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

11:22

Print Friendly, PDF & Email

17. Da nitko ne može sam od sebe činiti dobro koje je stvarno dobro, Gospod naučava u Ivanu:

‘Čovjek ne može primiti ništa, a da mu nije dano sa neba.’   Ivan 3:27.

‘Onaj koji ostane u Meni, i Ja u njemu, taj će dati mnogo ploda; jer bez Mene ne možete učiniti ništa.’ Ivan   15:5.

Onaj koji ostane u Meni, i Ja u njemu, taj daje mnogo ploda’,predstavlja kako je svo dobro od Gospoda. ‘Plodovi’predstavljaju djela ljubavi ili ono što je dobro. ‘Bez Mene ne možete učiniti ništa’,predstavlja da čovjek sam od sebe ne može učiniti nikakvo dobro, tj. da je svako dobro koje se začinje u čovjeku zlo. Oni koji vjeruju u Gospoda i čine dobro od Njega se nazivaju:

Sinovima Svjetla (Ivan 12:36; Luka 16:8);

Sinovima vjenčanja (Marko 2:19);

Sinovima uskrsnuća (Luka 20:36);

Sinovima Božjim (Luka 20:36; Ivan 1:12);

Rođenima od Boga (Ivan 1:13);

za njih je rečeno kako će:

Vidjeti Boga (Matej 5:8);

kako će se Gospod nastaniti kod njih (Ivan 14:23);

kako imaju vjeru u Boga (Marko 11:22);

kako su njihova djela učinjena u Bogu/od Boga (Ivan 3:21).

Sve ovo do sad rečeno je sadržano (sumirano) u ovim riječima: 

‘A svima koji su Ga primili (Isusa) je dao moć da postanu Sinovi Božji, onima koji vjeruju u Njegovo ime; koji su rođeni, ne od krvi, niti od volje mesa, niti od volje čovjekove, već od Boga.’   Ivan 1:12, 13.

‘Vjerovati u ime Sina Božjega’ je vjerovati u Riječ i živjeti u skladu sa njome; ‘volja mesa’, je ono što je svojstveno čovjekovoj volji, koja je u sebi zla; ‘volja čovjekova’, je ono što je svojstveno čovjekovom razumijevanju, koje je sastavljeno od neistina koje su proizašle iz čovjekove zle volje; oni su ‘rođeni od to dvoje’ koji žude i djeluju, razmišljaju i govore od onog što je njima svojstveno (iz njihovog propriuma); dok su ‘rođeni od Boga’ oni koji to sve čine od Gospoda. Ukratko, ono što je čovjekovo i od (proizašlo iz) čovjeka nije dobro, a ono što je doista dobro je od Gospoda.

Više pročitajte na: “II. NITKO NE MOŽE ČINITI DOBRO SAM OD SEBE…

Spread the Truth