Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

10:17-22

Print Friendly, PDF & Email

66. Čitamo u Marku,

‘Kako je određeni bogataš došao Isusu, i zapitao Ga što da čini da bi baštinio život vječni, te da mu je Isus rekao: Ti znaš zapovijedi, Ne učini preljuba, Ne ubij, Ne ukradi, Ne svjedoči lažno, Ne služi se prevarama, Poštuj svojeg oca i majku.’ A bogataš mu na to reče: Svih tih stvari sam se ja držao od svoje mladosti. Isus ga na to pogleda sa ljubavlju, te mu reče: Jedna stvar ti nedostaje, idi, prodaj sve što imaš, podaj to siromasima, pa ćeš imati blago na nebesima, zatim dođi, uzmi svoj križ i slijedi Me!’                  Marko 10:17-22.

[2]        Rečeno je da ga je Isus ‘pogledao sa ljubavlju’. To je bilo zbog toga što je čovjek rekao da se držao tih zapovijedi od svoje mladosti. Ali pošto su mu nedostajale tri stvari, poimenice, on nije svoje srce oslobodio od bogatstava (i dalje je u svom srcu imao ljubav prema stvarima od ovog svijeta), nije se borio protiv svojih požuda, te i dalje nije priznavao Gospoda Isusa Krista kao Boga, Gospod reče kako bi trebao ‘prodati sve što ima’, čime je htio reći kako bi svoje srce trebao maknuti od bogatstava (kako bi svoje srce trebao očistiti od ljubavi prema novcu i stvarima od ovog svijeta); da bi trebao ‘na svoja leđa uzeti križ’, čime je htio reći da bi trebao prevladati svoje tjelesne požude; i na kraju da bi Ga trebao ‘slijediti’, čime je htio reći da bi trebao spoznati i priznati Gospoda Isusa Krista kao Boga. Gospod je govorio ove stvari, baš kao i sve druge, u korespodencijama (vidi ‘Doktrina o Svetom Pismu za Novi Jeruzalem – 17’). Jer ni jedan čovjek nije u stanju odbaciti od sebe zlo zbog toga što je grijeh ako ne spozna i prizna Gospoda te ide k Njemu, i ako se ne bori protiv zala te na taj način odstrani tjelesne požude. No o ovim stvarima će biti više riječi u poglavlju o borbi protiv zala.

Više pročitajte na: “VII. SVE VRSTE UBOJSTVA, PRELJUBA, LOPOVLUKA, LAŽNOG SVJEDOČENJA…

Spread the Truth