Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

28:19 B. Dudde ‘O krstenju’

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6611, 1 Kolovoz 1956

O KRŠTENJU

Vi ne možete ocijeniti ogromnu milost primanja Moje Riječi, budući da su sva vaša pitanja odgovorena s Moje strane i sve sumnje su isključene kad god Mi se okrenete za objašnjenje. Ja takva pitanja odgovaram također mentalno, ali vi ste često nesigurni u pogledu toga da li ste te misli primili od Mene i stoga vaše sumnje nisu raspršene, dok vas Riječ koju primate čini sretnima čim iskoristite milost koja vam je darovana primanjem Riječi. Još brojna pitanja su na vašoj pameti i jednostavno bi povjerljiva molitva Meni bila dovoljna da od Mene primite objašnjenje, ali vi se pre-rijetko okrećete ka Meni sa takvim zahtjevima i stoga vi još niste u potpunosti svjesni ogromne milosti koja vam je na raspolaganju:

Svako ljudsko biće zahtjeva temeljito čišćenje, pranje/kupelj, koja otklanja sve njegove nečistoće, koja ga osvježava/krijepi i oživljava/osvješćuje i čini prikladnim za rad kojeg mora obaviti na Zemlji. I svako ljudsko biće mora biti voljno poduzeti ovo pročišćavanje ili mu se podrediti u saznanju da prije toga ono nije onakvo kakvo Ja želim da bude, i kakvo mora biti sa ciljem da bi Mi pristupio i sa Mnom ostao vječno. Ali takva pročišćavajuća kupelj ne treba biti shvaćena (na) čisto izvanjski (način), to je jedan čin koji se treba dogoditi iznutra, koji postaje izvanjski prepoznatljiv jedino po promjeni čovjekova karaktera, koja (= promjena) dakle čovjeku daje izvjesnost da se izdigao iz(nad) mulja, da je prošao (kroz) osvježavajuću kupelj, i da je iz iste izašao potpuno (pr)očišćen. Međutim, čista voda sa osvježavajućim efektom ne može biti stagnantna, ona mora biti tekuća, živa rijeka/bujica, vrsta vode koja ima snage pročistiti i oživjeti. Stoga je vama potrebna ‘živa voda’… i vi također znate što se podrazumijeva pod ‘živom vodom’…

Opet i iznova vas Ja pozivam da dođete na izvor odakle teče živa voda, opet i iznova Ja želim da uđete u more Moje ljubavi, da sebe potopite, da sebi dozvolite da budete ‘kršteni’ od Mene Osobno sa Mojom Riječju, koja jedina ima snage da u vama sprovede/učini promjenu, koja pročišćava i oživljava vašu dušu i daje joj istinski život…

Stoga kada sam rekao Svojim učenicima, ‘Krstite ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga’ (Matej 28:19)… to je značilo da su trebali donijeti Moju Riječ ljudima u Moje ime, živu vodu koja izvire iz Mene… da ljudi moraju ići na izvor. Ljubav Osobno… Otac… nudi vama ljudima Riječ koja vam omogućava da postignete vrlo duboku mudrost ako živite sukladno i na taj način probudite duh u vama koji će vam dati potpuno prosvjetljenje… Vaša duša treba ovu Riječ koja jedina ima isti efekt kao i čista voda na vaše tijelo: da ono napušta kupku osnaženo i prikladno za svaki zadatak koji će se od njega potraživati… I stoga su Moji učenici trebali nositi Moju Riječ svim ljudima, koji su trebali primiti nešto dragocjeno sa ljubavlju koja je zauzvrat trebala zapaliti njihovu ljubav i oživjeti duh u njima…. Živa voda, međutim, ima porijeklo jedino u Meni. Ja Osobno Sam izvor odakle teče živa voda, i svako ljudsko biće se mora spustiti do izvora Moje ljubavi da bi primilo Božansku mudrost i da ju prepozna kroz svoj duh.

To je krštenje koje svako ljudsko biće mora primiti sa ciljem da postane član Kristove crkve… crkve koju sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji (Matej 16:18)… Posljedično tome se najprije iziskiva vaša volja, koja mora donijeti slobodnu odluku da se spusti u rijeku/bujicu Moje ljubavi, da prihvati Moju živu Riječ i na taj način očisti svoju dušu, što onda čini Moje prisustvo mogućim. Moje Riječi se jedino uvijek trebaju shvatiti u duhovnom smislu, i nijedan izvanjski process nikad neće ostvariti unutarnju transformaciju bića, pročišćavanje duše. Prema tome vi bi uvijek trebali nastojati otkriti duhovno značenje Mojih Riječi koje će vam, međutim, postati jasno kada Mene Osobno u vašem srcu zapitate za razjašnjenje, jer ako iskreno žudite za njime vi ne možete učiniti ništa drugo nego razmišljati ispravno… Ali onda ćete vi također prihvatiti Moju Riječ bez otpora kada vam je dana od strane Mojih sljedbenika/učenika, i onda ćete vi ući u Moje Božansko (iz)obilje ljubavi… vi ćete primiti krštenje… Moja ljubav će vas prožeti sa Mojim duhom i uvesti vas u istinu… ljubav, mudrost i snaga će onda biti dušin udio… Otac, Sin i Duh Sveti će onda biti neprestani pratioci dušâ koje su sebi dozvolile da budu krštene sa vodom života i ljubavi.

AMEN

Spread the Truth