Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

22:44

Print Friendly, PDF & Email

[8] U Davidu:

‘Riječ Jehovina Gospodinu mojemu: Sjedi Mi zdesna dok ne položim dušmane Tvoje za podnožje Tvojim nogama; Vladaj posred Svojih neprijatelja. Gospodin Ti je zdesna oborio kraljeve u dan gnjeva Svojega. On ispuni mrtvim tijelima, po svoj zemlji On je glave raskolio.’   Psalam 110:1, 2, 5, 6

Da su ove stvari rečene o Gospodinu, je očigledno iz Njegovih vlastitih riječi u Mateju 22:44; Marku 12:36; i Luki 20:42. ‘Sjediti s desne strane’, predstavlja svemoć; ‘neprijatelji’ predstavljaju paklove; ‘kraljevi’, one koji su u neistinama zla. ‘Učiniti ih Njegovim podnožjem’, ‘oboriti ih u dan gnjeva’, i ‘ispuniti mrtvim tijelima’, znači uništiti njihovu moć; a ‘po svoj zemlji raskoliti glave’ označava uništiti svakog od njih.

[9] Kako je Gospodin jedini pobijedio paklove, bez pomoći ikojeg/ijednog anđela, On se naziva JUNAK, i RATNIK (Izaija 42:13); KRALJ SLAVNI/SLAVE, JEHOVA SNAŽNI I MOĆNI; RATNI JUNAK (Psalam 24:8, 10); MOĆNI JAKOVLJEV (Psalam 132:2); i na mnogim mjestima, JEHOVA ZEBAOT, tj. Jehova nad vojskama. Njegov dolazak se također naziva JEHOVIN DAN, strašan, okrutan, ljutnje, gnjeva, jarosti, osvete, uništenja, rata, trubljavine, buke, kao što se može vidjeti iz odlomaka koji su gore citirani, u br. 4.

[10] Kako je Posljednji Sud izvršen Gospodinom kada je On bio u svijetu bio ostvaren uz pomoć borbi sa paklovima, i putem njihovog podređivanja/podjarmljenja, ovaj nadolazeći Sud se obrađuje u mnogim odlomcima. Kao u Davidu:

‘Jehova dolazi suditi zemlju. On će suditi svijet u pravednosti, i narode u istini.’ Psalam 96:13

I tako u mnogim drugim odlomcima. Ovo je iz proročkog dijela Riječi.

[11] U njezinim povijesnim dijelovima su iste stvari reprezentirane uz pomoć ratova koje su sinovi Izraela vodili sa raznim narodima; jer sve što je zapisano u Riječi, bilo u proročanstvu ili povijesti, je zapisano o Gospodinu; i zato je Riječ Božanska. Mnoge tajne o Gospodinovom proslavljivanju su sadržane u ritualima Izraelske Crkve; kao na primjer u njezinim žrtvama paljenicama i (ostalim) žrtvama, u njezinim Šabatima i svetkovinama, i u svećeničkoj službi Arona i Levita; a isto tako i u drugim stvarima u Mojsiju koje se nazivaju zakoni, odluke i statuti; i to je ono što predstavljaju Gospodinove riječi Njegovim učenicima:

            Da On mora ispuniti sve stvari koje su o Njemu zapisane u Mojsijevom zakonu (Luka 24:44), i Njegove riječi Židovima da je Mojsije ‘pisao o Njemu’ (Ivan 5:46).

[12] Iz svega ovoga je očigledno da je Gospodin došao u svijet pokoriti/podrediti paklove, i proslaviti Svoje Ljudsko; i da je Njegova muka na križu bila završna borba, uz pomoć koje je On u potpunosti pobijedio paklove, i potpuno proslavio Svoje Ljudsko. Ali o tome će više biti rečeno u malom djelu o Svetom Pismu koje slijedi (= Doktrina o Svetom Pismu za Novi Jeruzalem), gdje su zajedno skupljeni svi odlomci iz proročke Riječi koji obrađuju/raspravljaju o Gospodinovim borbama sa paklovima i Njegovim pobjedama nad njima; ili, što je isto, koji obrađuju/raspravljaju o Posljednjem Sudu kojeg je On izvršio dok je bio u svijetu; i također oni (odlomci) koji obrađuju/raspravljaju o Njegovoj muci na križu, i o proslavljivanju Njegovog Ljudskog, koji su toliko brojni da bi, kad bi se citirali, ispunili (brojne) stranice.

E.Swedenborg ‘Doktrina o Gospodinu za Novi Jeruzalem – 12-14’

Više pročitajte na: “III. GOSPODIN JE DOŠAO NA SVIJET POKORITI PAKLOVE I PROSLAVITI SVOJE LJUDSKO

Spread the Truth