Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

21:42

Print Friendly, PDF & Email

Da se Gospodin, Spasitelj Isus Krist u Riječi oba Testamenta naziva ‘Kamenom’ i ‘Stijenom’ je očigledno iz slijedećih odlomaka. Da se On naziva ‘Kamenom’ iz ovih: 

‘Stog ovako govori Jahve Gospod: evo postavit ću na Sion kamen odabrani, dragocjen kamen ugaoni, temeljac. Onaj koji u Nj vjeruje neće propasti. I uzet ću pravo za mjeru a pravdu za tezulju.’  Izaija 28:16,17

‘Jahve će pohoditi svoje stado; od Njega će poteći kamen ugaoni.’   Zaharija 10:3,4

‘Kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni.’    Psalam 118:22

‘Zar niste čitali u Pismu da je Kamen kojeg su graditelji odbacili postao ugaoni kamen?’    Matej 21:42; Marko 12:10,11; Luka 20:17,18; Izaija 8:14,15

‘Pristupili ste k Njemu, živom Kamenu koji je istina, odbačen od ljudi, ali koji je u očima Božjim izabran, dragocjen; vi ste također, kao živo kamenje ugrađeni u duhovnu kuću; stoga, rečeno je u Pismu, ‘Evo na Sionu postavljam ugaoni Kamen, izabran, dragocjen; tko vjeruje u Nj sigurno neće biti postiđen.’   1 Petrova 2:4-6

‘Vi ste nazidani na temeljima apostola i proroka, čiji je ugaoni kamen Isus Krist, u Kojem sva zgrada, čvrsto povezana, i raste u sveti hram u Gospodinu. U Njemu ste i vi zajedno sazdani za stan Božji u Duhu.’    Efežanima 2:20-22

‘Isus je onaj Kamen koji ste vi, graditelji, odbacili, a koji je postao ugaonim kamenom. Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.’    Djela Apostolska 4:11,12

A da se Gospodin u Riječi naziva ‘Stijenom’ je očigledno iz ovih stavaka u Riječi:

‘Kada se Ješurun ugojio, otovio i usalio, odbacio je Boga koji ga stvori, i prezreo je Stijenu svoga spasenja.’   Ponovljeni Zakon 32:15,18,30

‘Reče mi Bog Izraelov, Stijena Izraelova mi reče.’   2 Samuel 23:3

‘Neka ti se riječi moje omile, O Jahve, Stijeno moja, Iskupitelju moj!’  Psalam 19:14 (Hr.Biblija 19:15)

‘I sjetiše se da je Bog bio njihova Stijena, i Uzvišeni njihov Iskupitelj.’  Psalam 78:35

‘Svi su oni pili duhovno piće, jer su pili iz duhovne Stijene; ta Stijena je bio Krist.’   1 Korinćanima 10:4; Izlazak 17:6

Iz svih ovih stavaka se sada jasno vidi da je ‘kamen koji je udario u kip i postao velika stijena koja je napunila cijelu zemlju, čije kraljevstvo će trajati zauvijek’, naš Gospodin Isus Krist Jehova.

E.Swedenborga  ‘Istinska Kršćanska Religija – 786-788’; ‘Kruna – 2’

Više pročitajte na: “Novi Jeruzalem, ‘Kruna svih Crkava’

Spread the Truth