Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

15:11,18

Print Friendly, PDF & Email

51. Sve do sada rečeno se potvrđuje sljedećim odlomcima iz Riječi:

‘Dobar čovjek, iz dobre riznice svoga srca iznosi dobro, a zao čovjek, iz zle riznice svoga srca iznosi zlo, jer usta govore onim čega je prepuno srce.’    Luka 6:45; Matej 12:35.

Pod ‘srcem’ se u Riječi misli na čovjekovu volju; a pošto iz nje čovjek misli i govori, onda je rečeno da usta govore onim čega je srce prepuno.

‘Ne ukalja čovjeka ono što na usta ulazi; već… ono što izlazi iz usta, to ukalja čovjeka.’   Matej 15:11, 18.

I ovdje se pod ‘srcem’ podrazumijeva volja.

‘Isus reče u svezi žene koja Mu je sa pomašću oprala noge, da su joj grijesi oprošteni, pošto je jako ljubila. A kasnije je rekao, Tvoja te vjera spasila.’    Luka 7:46-50.

Iz ovog je očigledno da, kada su grijesi oprošteni, što će reći, kada više ne postoje, vjera spašava. Da se ‘sinovima Božjim,’ i ‘rođenima od Boga,’ nazivaju oni koji nisu u propriumu svoje volje, i dosljedno tome u propriumu svoga razumijevanja, što će reći, koji nisu u zlu i proizlazecoj neistini, te da su ti oni koji vjeruju u Gospoda, On Sam naučava u Ivanu 1:12, 13. Za objašnjenje ovog odlomka iz Ivana, vidi iznad poglavlje 17, na kraju.

Više pročitajte na: “V. U ONOJ MJERI U KOJOJ ČOVJEK ODBACUJE OD SEBE ZLA…

Spread the Truth