Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

13:33

Print Friendly, PDF & Email

Kraljevstvo Nebesko je… (1) kao kvasac…

“Kraljevstvo nebesko je kao kvasac, kojeg je žena uzela i sakrila* u tri mjerice brašna dok se sve nije ukvasilo.”  Matej 13:33 & Luka 13:21

Ekipica moja, dragi braćo i sestre, pozdravljam vas i blagoslivljam u Svetom Imenu Isusa Krista! 

S obzirom na važnost koju u zadnje vrijeme pridajemo procesu preporađanja duše, a također s obzirom na probleme sa kojima se svaka duša susreće i mora susretati tijekom tog procesa, odlučio sam započeti novu seriju učenja pod naslovom ‘Kraljevstvo Nebesko je…’ koja će za svoj cilj imati približiti vam zakone i na njima utemeljene metode kojima se naš voljeni Otac Nebeski, Krist Isus, služi da bi iz Svoje neizmjerne Očinske Ljubavi i kroz Svoju beskrajnu Božansku Mudrost, ostvario glavni cilj Svoga stvaranja, što će reći, omogućio nama da ostvarimo naš zemaljski cilj J, koji je preporađanje duše, ili savršenstvo u Ljubavi i Mudrosti (Matej 5:48), što nam naknadno omogućava sjedinjenje sa Njime (Ivan 17:20-26) i blaženi božanstveni život u snazi i svjetlu u Njegovom naj-svetijem Prisustvu.

Same riječi iz naslova, dakle, ‘Kraljevstvo Nebesko’… u sebi ‘kriju’ upravo ukazano praktično tumačenje… jer jedan se izraz, kako smo to već naučili, uvijek odnosi na ljubav, ovdje Njegovu Ljubav, a drugi pak na mudrost, ovdje Njegovu Mudrost… tako da onda te i takve riječi iz Svetog Pisma treba razumjeti na sljedeći način, ‘Ovo je način na koji nas Isus Krist iz Svoje Ljubavi a kroz Svoju Mudrost vodi do ostvarivanja svrhe našeg zemaljskog postojanja’… nakon čega slijede slike… tj. slikoviti prikazi ili poredbe… njih je vjerujem da to znate više u Svetom Pismu, pomoću kojih nam je onda to Njegovo djelovanje i pobliže objašnjeno…

Još drugim riječima… svaka ta poredba nam otkriva jednu od duhovnih zakonitosti kojima je naša duša podložna svo vrijeme svog života na Zemlji, dakle znala ona to ili ne, zakonitosti koje su u sebi ujedno i otkrivanje puta kojim duša mora proći da bi postigla svoje ostvarenje, što je kako smo već više puta rekli, no nikad zgorega ponoviti, savršenstvo u Ljubavi i Mudrosti i tome posljedično sjedinjenje sa svojim Stvoriteljem, Bogom i Ocem, sada pak vidljivim i pristupačnim u Isusu Kristu.

Više pročitajte na: “Kraljevstvo Nebesko je…kao kvasac…

Spread the Truth