Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

7:24 E. Swedenborg ‘Doktrina o Životu 39’

Print Friendly, PDF & Email

39. Da dobro ljubi istinu može biti prikazano na primjeru svećenika, vojnika, trgovca i obrtnika.

Svećenik: Ako je on utvrđen u dobru svećeničkog poziva, koje se sastoji u brizi za spasenje duša, u naučavanju puta koji vodi do neba, u vođenju onih koje naučava, onda on, u onoj mjeri u kojoj je u ovom dobru (stoga od svoje ljubavi i njezine žarke želje), za sebe priskrbljuje istine koje može naučavati, i uz pomoć kojih može voditi ljude. Ali svećenik koji nije u dobru svećeničkog poziva, već uživa u svom zanatu iz ljubavi prema sebi i svijetu, koje su za njega jedino dobro, također iz ljubavi prema tom dobru i žarkom željom, za sebe priskrbljuje tih istina u izobilju, tj. u onoj mjeri u kojoj ga nadahnjuje osjećaj koji sačinjava njegovo dobro.

Vojnik: Ako je u ljubavi prema svojoj vojnoj službi, te percipira da se njegovo dobro sastoji u odbrani vlastite zemlje, ili pak u osobnoj slavi, on iz toga dobra a u skladu sa njime priskrbljuje za sebe specijalno znanje; a ako je kojim slučajem zapovijednik, svoju inteligenciju; Ovi su poput istina uz pomoć kojih se užitak njegove ljubavi, koji je u njegovu dobru, hrani i formira.

Trgovac: Ako on čini svoj posao iz ljubavi prema njemu, on sa zadovoljstvom priskrbljuje sve one stvari koje će, kao sredstvo, ući i sačinjavati tu ljubav. Te stvari su također poput istina, dok je trgovanje njegovo dobro.

Obrtnik: Ako se on gorljivo posveti svome poslu, te ga ljubi kao dobro svoga života, onda će on nabaviti alatke te će sebe usavršiti u onim stvarima koje se odnose prema znanju o njegovoj profesiji, te uzrokuju da njegov rad bude dobar.

Iz ovih slučajeva se je očigledno kako su istine sredstvo uz pomoć kojih dobro ljubavi postoji i postaje stvarnost; te dosljedno tome da dobro ljubi istine sa ciljem da bi moglo postojati. Stoga, kada se u Riječi spominje ‘izvršavanje istine’, ono što se pod time misli je ‘uzrokovati da dobro dođe u postojanje’.

To je značenje ovih riječi:

Činiti istinu.   Ivan 3:21.

Činiti ono što Gospod kaže.  Luka 6:47.

Činiti Njegove odredbe.   Ivan 14:24.

Činiti Njegove riječi.    Matej 7:24.

Činiti Riječ Božju.      Luka 8:21; i

Činiti Njegove odredbe i zapovijedi.   Levitski Zakonik 18:5.

‘Činiti dobro’ i ‘davati ploda’ ima isto značenje, jer dobro ili plod je ono što dolazi u postojanje.

Više pročitajte na: “IV. U ONOJ MJERI U KOJOJ ČOVJEK ODBACUJE OD SEBE ZLA…

Spread the Truth