Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

7:12

Print Friendly, PDF & Email

73. Gospod naučava dobro ljubavi na mnogim mjestima u Riječi. U Mateju ga naučava onime što je rekao u svezi pomirenja sa bližnjim:

‘Ako doneseš svoj dar na oltar, i tu se sjetiš da ti brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar tu pred oltarom, idi svojim putem i najprije se pomiri sa svojim bratom, pa onda dođi i prinesi svoj dar. Budi dobrovoljan prema svom neprijatelju brzo, dok si još sa njime na putu, da te ovaj ne bi predao sucu, a sudac stražaru, i da te ne bace u zatvor. Stvarno ti govorim, nikako nećeš odatle izaći sve dok ne platiš i posljednji novčić.’    Matej 5:23-26.

‘Pomiriti se sa svojim bratom’ znači odbaciti od sebe neprijateljstvo, mržnju i osvetoljubivost; a isto tako je jasno da ih treba odbaciti kao grijeh. Gospod također naučava u Mateju:

‘Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima, u tome je sav Zakon i Proroci.’   Matej 7:12.

I stoga, da čovjek ne bi trebao činiti zlo. On isto to naučava na mnogim drugim mjestima. Gospod isto tako naučava, u Mateju 5:21, 22, kako je nagla ljutnja na brata ili bližnjega, te neprijateljstvo prema njima, isto kao i ubojstvo.

Više pročitajte na: “VIII. U ONOJ MJERI U KOJOJ ČOVJEK ODBACUJE OD SEBE SVAKOJAKE VRSTE UBOJSTAVA…

Spread the Truth