Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

6:11 E. Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – Riječ Objašnjena’

Print Friendly, PDF & Email

Gospodinova Molitva… duhovno značenje ‘kruha’ (Matej 6:11; Luka 11:3)

U Crkvi uistinu Kršćanskoj (ili ‘u pravoj Kršćanskoj Crkvi’), tj., u jednoj unutarnjoj (= duhovnoj) osobi, izvanjski elementi su u potpunosti povučeni od unutarnjih (ili ‘oduzeti unutarnjima’) , tako da ono što oko vidi ili uho čuje, on ne uzima unutra, već je unutarnje okupiran, i tako se sve stvari vraćaju najunutarnijim predjelima. Drugačije je kada su izvanjske senzacije prisutne – onda su unutarnji elementi donekle uznemireni, osim ako osoba nije tako trenirana da izvanjski elementi ne uzrokuju zbrku, već vode do korespondentnih unutarnjih (elemenata).

Uzmite na primjer, ‘kruh’ u Molitvi našeg Gospodina (Matej 6:11, Luka 11:3). Kada im je sveti kruh bio prikazan na stolu, i također štruce na cijelom žrtveniku, onda je, u ljudskim očima, svetost bila u kruhu, i iz ovog je kruh prikazan kako se proteže na sve najnužnije životne stvari, isto kao i na svu duhovnu hranu, i nebesku hranu, i naposlijetku, na Boga Mesiju, Koji je Nebeski Kruh i Manna. Iz ovog razloga, također, su oni dobijali svoj nebeski kruh iz dana u dan, tako da bi jedino Bog Mesija mogao biti prikazan neprestano u njihovoj hrani, i na taj način biti sve u svim stvarima.

Ista stvar je također dana/priopćena ljudskom umu u Gospodinovoj Molitvi; jer baš kao što se (značenje) kruh(a) pruža također na sve nužne potrepštine zemaljskog života, tako je od strane unutarnje osobe proširen na sve nužne potrepštine duhovnog i nebeskog života. To je, onda, ‘svakodnevni Kruh.’

[Osjećaj (Naklonost); Crkva; Izvanjski; Poniziti; Unutarnje; Molitva; Red; Prikazivanje (Reprezentacija); Duh]

E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – Riječ Objašnjena 228-9. 5477-8’

Spread the Truth