Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

6:11 E. Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – 361’

Print Friendly, PDF & Email

Da se mi svakodnevno moramo moliti za Nebesko Kraljevstvo: i stoga, što predstavlja ‘svakodnevno’ (Matej 6:11)?

‘Svakodnevno’ u Gospodinovoj Molitvi predstavlja ‘svakog trenutka’, što se može potvrditi iskustvom, i tako razumjeti; naime, da oni kojima je ukazana vječna sreća vjeruju/pretpostavljaju kako su oni odjednom bili prebačeni/uzneseni na nebo; na taj način oni koji su izašli iz kušnji pretpostavljaju da su time postali vječni baštinici Kraljevstva; oni koji su mukotrpno radili u vinogradu također pretpostavljaju da oni na taj način moraju imati vječno spasenje, koje onda oni pripisuju sebi. Međutim ipak im je bilo ukazano baš suprotno, naime, da su oni ponovno bačeni u opasnosti/krize, u kušnje, pogibelji prokletstva i tome slično.

Iz čega se može zaključiti da ‘svakodnevno’ predstavlja svaki trenutak u uzastopnim stvarima, ali kada su svojem redu jedan unutar drugog, taj slijed trenutaka je okrenut u neprekinuto slavljenje Boga Mesije, tako da su trenuci neprestani, bez ikakve podjele/različitosti. Odatle proizlazi njihova percepcija i sreća i njihova vjera da oni ovo neprestano primaju od Boga Mesije.  1747, 17 Prosinac*.

*Zapis u katalogu je slijedeći: ‘Što ‘svakodnevno’ predstavlja u Gospodinovoj Molitvi? Da su oni koji vjeruju u sebe primljeni u nebo, i nakon toga spušteni u prokletstvo; ovo se događa na početku u dužim vremenskim periodima, a oni su kasnije okrenuti u kraće periode; odakle dolazi njihova sreća zajedno sa percepcijom.’  

E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – 361’

Spread the Truth