Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

5:20

Print Friendly, PDF & Email

84. Ovo Riječ naučava na mnogim mjestima, među kojima izdvajamo sljedeće:

‘Onaj koji hoda u poštenju, i čestito govori; onaj koji prezire dobit od prinude, koji otresa svoje ruke od primanja mita, koji uši svoje začepi da ne sluša o krvoproliću, i oči svoje da ne vidi zlo; on će obitavati na visinama.’     Izaija 33:15, 16.

‘Gospode, tko će obitavati u Tvome šatoru? Tko će živjeti na planini Tvoje svetosti? Onaj koji hoda u poštenju, koji čini ono što je pravedno; onaj koji ne kleveće jezikom svojim, niti čini zla svome bližnjemu.’     Psalam 15:1-3.

‘Moje oči su usmjerene prema vjernima na zemlji, tako da sa Mnom može stanovati onaj koji hoda u poštenju, taj će Mi služiti. Onaj koji se prevarom služi neće stanovati u središtu Moje kuće; onaj koji laži govori neće opstati pred Mojim očima. U zoru ću istrijebiti sve zlikovce u zemlji, sve one koji nepravdu čine ću iskorijeniti iz grada.’  Psalam 101:6-8.

Da u slučaju da čovjek nije u svojim unutrašnjostima iskren, pravedan, vjeran i pošten, on biva neiskren, nepravedan, nevjeran i nepošten, Gospod naučava ovim riječima:

‘Ako vaša pravednost ne bude veća od pravednosti pisara i Farizeja, nećete ući u kraljevstvo nebesko.’   Matej 5:20.

‘Pravednost koja prevazilazi pravednost pisara i Farizeja’ naznačava unutarnju (duhovnu) pravednost u kojoj se nalazi čovjek koji je u Gospodu. Da je takav čovjek u Gospodu, sâm Gospod naučava u Ivanu:

‘Ja Sam im predao slavu koju si Mi Ti dao, tako da budu jedno kao što smo Mi jedno, Ja u njima, a Ti u Meni, da se mogu usavršiti i postati jedno; da ljubav kojom si Me volio može biti u njima, i Ja u njima.’     Ivan 17:22, 23, 26.

Iz ovog se vidi da su oni ‘savršeni’ kada je Gospod u njima. To su oni koji se nazivaju:

‘Čisti u srcu koji će vidjeti Boga i, Oni koji su savršeni baš kao što je i Otac njihov nebeski savršen.’        Matej 5:8, 48.

Više pročitajte na: “X. U ONOJ MJERI U KOJOJ ČOVJEK ODBACUJE OD SEBE SVAKOJAKE VRSTE KRAĐE…

Spread the Truth