Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Da li će se Posljednji Sud zasigurno dogoditi (= da li postoji mogućnost da se Posljednji Sud otkloni)?!!

Print Friendly, PDF & Email

Da li će se Posljednji Sud zasigurno dogoditi (= da li postoji mogućnost da se Posljednji Sud otkloni)?!!

(Znaci Vremena – 422-438)

422.      ‘Približavate se kraju jednog perioda, perioda, koji više ne može proizvesti/stvoriti bolju generaciju, čak i ako bi Bog produžio/proširio Svoje strpljenje puno duže da bi čovječanstvu omogućio više mogućnosti za promjenu. Ljudi više ne koriste takve mogućnosti i zato Bog privodi kraju ovaj zemaljski život.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Bertha Dudde, br. 3135, 25 Svibanj 1944’

423.      Na ovom mjestu se obično postavlja pitanje (= se čovjek obično pita), ‘Da li će se to stvarno dogoditi, tj. da li je moguće da Gospodin promijeni Svoje odluke i odgodi ili pak sasvim otkaže Posljednji Sud?!!’

424.      Do odgovora na to pitanje ćemo doći slijedećim putem:

”Riječ Jehovina dođe Joni drugi put (uputno je pročitati i prva dva poglavlja Jone proroka):  “Ustani,” reče mu, “idi  u Ninivu, grad veliki, propovijedaj u njemu što ću ti reći.”  Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Jehova zapovjedi. Niniva bijaše grad velik do Boga – tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: “Još četrdeset dana i Niniva će biti  razorena.” Ninivljani povjerovaše Bogu (!!!); oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega. Glas doprije do kralja ninivskoga: on ustade s prijestolja, skide plašt sa sebe, odjenu se u kostrijet i sjede u pepeo. Tada se po odredbi kralja i njegovih velikaša oglasi i objavi u Ninivi: “Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da vodu piju. Nego i ljudi i stoka da se pokriju  kostrijeću, da glasno Boga zazivlju i da se obrati svatko sa svojega zlog puta i nepravde koju je činio (= ova djela predstavljaju istinsko pokajanje!!!). Tko zna, možda će se povratiti Bog, smilovati se i odustati od ljutoga svog gnjeva da ne izginemo?” Bog vidje što su činili (!!!!): da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio i ne učini (!!!!).

425.      Joni bi veoma krivo i rasrdi se. I ovako se pomoli Jehovi: “Ah, Jehova, nisam li ja to slutio dok još u svojoj zemlji bijah?  Zato sam htio prije pobjeći u Taršiš; jer znao sam da si ti Bog milostiv i milosrdan, spor na gnjev i bogat milosrđem i da se nad nesrećom brzo sažališ. Sada, Jehova, uzmi moj život, jer mi je bolje umrijeti nego živjeti.” Jehova odgovori: “Srdiš li se ti s pravom?” Jona iziđe iz grada i sjede s istoka gradu; načini ondje kolibu i sjede pod njom u hlad da vidi što će biti od grada. A Jehova Bog učini da izraste bršljan nad Jonom i pruži sjenu njegovoj glavi te da ga izliječi od zlovolje. Jona se bršljanu  veoma obradova. Ali sutradan, u osvit zore, Bog zapovjedi crvu da podgrize bršljan, i on usahnu. Kad je ogranulo sunce, posla Bog vruć istočni vjetar; sunce je palilo glavu Joninu te je sasvim klonuo. Poželje umrijeti i reče: “Bolje mi je umrijeti nego živjeti.” Bog upita Jonu: “Srdiš li se s pravom zbog bršljana?” On odgovori: “Da, s pravom sam ljut nasmrt.” Jehova mu reče:  “Tebi je žao bršljana oko kojega se nisi trudio, nego je u jednu noć nikao i u jednu noć usahnuo. A Meni da ne bude žao Ninive, grada velikoga, u kojem ima više od sto i dvadeset tisuća ljudi koji ne znaju razlikovati desno i lijevo, a uz to i mnogo životinja!”        Jona 3 & 4 poglavlje

426.      Ovaj Biblijski izvještaj nam dakle ne-dvojbeno ukazuje kako je Gospodin Bog odustao od najavljenog uništenja Ninive, smilovavši se ljudima koji su se, nakon što je do njih dopro glas o nadolazećem sudu, pokajali i odustali od svojih zlih puta vrativši se na taj način u svoj poniznosti Bogu od Kojeg su se odmetnuli.

427.      Tome u potvrdu čitamo u Gospodinovom Novom Otkrovenju: ‘Ljudi Ninive su popravili svoje puteve (ili ‘poboljšali/usavršili svoj život’) i Moja prijetnja se, prirodno, nije materijalizirala (ili ‘i stvarno izvršenje Moje prijetnje se, naravno, nije dogodilo’)!’         Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/99:11’ J.Lorber

428.      Zatim u Gospodinovim porukama koje je putem Unutarnje Riječi primila i zapisala Bertha Dudde: ‘U vrijeme perioda spasenja je uvijek bilo kraćih epoha kada sam Ja bio obavezan/prinuđen umiješati se (= posredovati) kroz raznorazne vrste presuda/sudova (judgments). Uvijek su ljudi iznova bili upozoreni/upozoravani i od njih se tražilo da se okrenu (od svojih zlih puteva); i, u skladu sa njihovom dragovoljnošću/voljom, je presuda/sud mogao biti otklonjen ili poništen/ukinut.’          Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Bertha Dudde, br. 7728, 21 Listopad 1960’

429.      Na osnovu čega zaključujemo: ‘Da, ako se ljudi ove zemlje uistinu promijene, onda će sud biti odgođen ili pak skroz obustavljen/poništen, drugim riječima, proročanstva se ne trebaju razumjeti u definitivnom smislu i baš zbog toga im nikad nije ni dano fiksno ili precizno određeno vrijeme’:

430.      ‘I stoga je lako razumljivo da sve što sam vam prorokovao ili ću tek prorokovati mora iz nužnosti razumljivo pasti (ili ‘biti podjeljeno’) u dvije kategorije, naime, ili u ispunjenje dobrih ili loših predskazanja (= ili će se dogoditi loše stvari, ili dobre). Zato također tamo nikad nije dano fiksirano vrijeme (ili ‘vrijeme nikad nije definitivno određeno’), već je to uvijek u potpunosti ovisno o čovjekovoj volji i akcijama [‘Stoga, kako ljudi ili također čovjek, budu željeli i djelovali, tako će se i dogoditi. Jer Ja sam na Zemlji organizirao stvari na takav način da će za svaku vrstu čovjekova djelovanja, siguran rezultat doći sam po sebi.’  Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/99:17’ J.Lorber]. Jer kako bi mogao reći čak i ljudima koji su se najviše srozali (ili ‘bez obzira koliko degenerativni bili’): ‘Pošto ste postali tako zli i zato što ste zanemarili Moja iskrena upozorenja (= savjete, ukore) vi od danas 7 dana morate biti izbrisani sa lica Zemlje sa  (ili ‘uništeni’) gromovima, munjama, vatrom i sumporom!’ – i (ili ‘ali ako’) ljudi to (jako) prime k srcu, pokaju se i okrenu ka Meni? Zar bi Ja u takvom slučaju (ili ‘pod takvim okolnostima’) ipak izvršio Svoju prijetnju sedmoga dana pošto sam je Osobno objavio? O ne, Ja ću imati milosti nad ljudima koji su se popravili/pokajali i blagoslovit ću ih a ne kazniti/tući.’        Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/99:14’ J.Lorber

431.      I na drugom mjestu:

‘Netko može postaviti pitanje: ‘Da li možeš, uvijek, apsolutno vjerovati ponovno-rođenom biću u svezi predviđanja budućnosti? Ili, da li bi trebao sumnjati u njegova proročanstva/predskazanja? Ovo je Moj odgovor na ta pitanja: ‘Kada ponovno-rođeno biće kaže, ‘Učini to’, onda učini. Kada kaže, ‘To i to će se dogoditi!’ i ne spomene riječ ‘ako’, onda mu nemoj vjerovati, pošto uistinu ponovno-rođeno biće neće nikad zanemariti spomenuti uvjetno ‘ako’. Štogod će se dogoditi će se dogoditi uvjetno. To je razlog zašto se predskazanje budućeg događaja nikad neće sa sigurnošću ostvariti. Ako bi nešto bilo određeno unaprijed, svijet bi bio pod najgorim presudama/osudama (judgments) i sva sloboda bi bila izgubljena. Stvarno pre-porođeno biće to zna jako dobro, i prema tome bi on trebao prorokovati suprotno svom znanju ako bi nešto prorokovao sa sigurnošću.

432.      ‘Ja Osobno sam zasigurno bio najveći Prorok na Zemlji. Ali tko Mi može dokazati da sam, osim Svog Uskrsnuća, predskazao bilo što sa sigurnošću? Ja jesam rekao, bilo kako bilo, da ću umrijeti i uskrsnuti trećeg dana, ali nikome nisam predskazao vrijeme i sat. Ja sam također predskazao Svoj (ponovni) dolazak, ali, obratite pažnju, sa napomenom/primjedbom: ‘Vrijeme i sat nisu poznati nikome osim Meni, i onima kojima ću Ja to otkriti!’ Doduše, Ja (je)sam već otkrio Svoj dolazak, ali ne i vrijeme i sat! Moj se predstojeći (= onaj koji lebdi u zraku) dolazak može prepoznati kroz objavu znakova (vidi 266-288).’

433.      Svi proroci su, također, predskazivali budućnost uvjetno, tako da tim predskazanjima (ili ‘putem tih predskazanja’) nitko ne bi bio osuđen, već da bi zadržao slobodu učiniti ono za što je pozvan sa ciljem da bi izbjegao prijeteći sud. Jeremija je prorokovao i nekad je uzalud čekao godinama, gorko jadikujući zbog nedostatka ostvarenja svojih proročanstava. Ono što je prorokovao da će se dogoditi sljedećeg dana se dogodilo mnogo godina poslije toga. Trebalo je dvadeset i tri godine dok se njegovo proročanstvo u svezi sedamdeset godišnjeg zarobljeništva Židovskog naroda od strane Babilonaca nije ispunilo [‘Da, proročanstvo ovog proroka se ispunilo na mnoge različite načine, i zarobljeništvo se (uistinu) dogodilo, ali ne zbog činjenice da sam ga Ja putem imenovanog proroka unaprijed objavio Židovima tog vremena koji su Me u potpunosti zaboravili, već zbog toga što Židovi nisu poboljšali/usavršili (= promijenili na bolje) svoj život, (i zbog toga što su se) samo smijali proroku i vrijeđali ga i konačno ga čak i progonili, tako da je on sam postao ne-voljan (unwilling) i uništio sve što je bio zapisao, i Ja sam mu onda rekao da bi trebao sve ponovno napisati i također mu dozvolio da to i učini. Prema tome, same Židove treba kriviti zbog činjenice da se na nesreću veći dio onoga što im je bilo objavljeno/najavljeno ispunio. Ali za mnoge Židove koji su u stvari poboljšali svoj život, zli dio Jeremijina proročanstva se nije ispunio, već samo dobar dio.’ Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/99:12, 13’ J.Lorber]. Jona je uzalud čekao na pad Ninive, tako da Me na kraju čak ljutito prekorio zbog Moje milosti.

434.      Kada se ljudska bića, pod prijetnjom sudskih postupaka (court proceedings), posljedično promjene, onda će postupci (protiv njih) biti zaustavljeni, čak i ako se samo nekolicina od njih promjeni. Kada među sto tisuća ljudi bude samo deset pravednih, onda ću Ja, zbog tih deset, poštedjeti sto tisuća od suda. A kada pronađem sto pravednih među milijun, onda Ja neću, zbog tih sto, izvesti milijun pred sud kako sam zaprijetio učiniti. Ako bi broj pravednih bio veći, onda će sud zasigurno biti otkazan. Umjesto generalnog suda, bit će samo specijalni sud za naj-tvrdoglavije. Međutim, ako, kako je ukazano gore, bude samo nekolicina pravednih ljudi, onda će biti, nakon još nekoliko upozorenja, suđenje kojim sam zaprijetio, i ako u njima ne bude promjene suđenje neće biti otkazano.’              Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Zemlja i Mjesec – 71’ J.Lorber

435.      No, na žalost, sve ukazuje na to kako se ljudi na Zemlji u ova Posljednja Vremena (, generalno gledano,) neće pokajati i kako se među njima, baš kao ni onda među iskvarenim i izopačenim ljudima Sodome (i Gomore), neće naći ni tih 10% pravednih koji bi eventualno mogli sa Zemlje otkloniti prijeteći sud. Riječima E.Swedenborga:

436.      ‘Pošto je Sodoma bila vrsta suda koji će se na kraju vremena sprovesti nad cijelim svijetom, iz ovih riječi (komentar na: ‘Ako ih je slučajno ondje samo deset?’ Postanak 18:32) također može biti jasno kakav će biti omjer ili proporcija dobrih u usporedbi sa mnoštvom izopačenih/pokvarenih prije nego će Zemlja biti uništena ili opustošena, i tako nestati… Na kraju vremena, kada će Mesija (= Isus Krist Jehova), pred veliki sud (about to judge the world), poslati Svoje anđele da bi istražili/ispitali zloću/pokvarenost ljudskog roda, će biti sasvim isto kao i u sadašnjem slučajukada, u masi ljudi tako velikoj kao što je bila u Sodomi, nije bilo čak ni deset pravednih i odabranih; i možda će u cijelom svijetu biti pronađeno, proporcijalno gledano, još manje. Onda će svi oni, od najmanjeg pa sve do najvećeg, biti udareni sa takvom sljepoćom ili takvim sjenama neznanja da će uzaludno tražiti put ka nebu, ili vrata do kuće gdje se nalazi Mesija; a posebice oni koji su stajali na samim kapijama kuće, baš kao u sadašnjem slučaju.’   E.Swedenborg ‘Riječ Objašnjena – 216 & 219’ (komentar na stihove iz Postanka 18:32 & 19:1-11)

437.      Čime se u E.Swedenborg u potpunosti slaže sa onime što je Gospodin, u nama bližoj prošlosti, objavio kroz proročicu:

‘Duhovni preokret na ovoj Zemlji je nemoguć jer ljudi ne nalaze/unose volju za tim… Vi ljudi ne smijete vjerovati kako će na ovoj Zemlji doći do duhovne promjene, kako će se ljudi promijeniti, što znači, da će se popraviti i da će time doći do zaokreta. Tu mogućnost isključite, jer do čišćenja može doći još jedino (na)silnim činom. Ovce moraju biti rastavljene od koza, od strane Boga mora biti stvoren zaokret, jer ljudi se (sami o sebe) više nisu sposobni prebaciti u drugi tok. Neprestano samo tonu, što im više vremena preostaje.’        Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Bertha Dudde, br. 8427, 3 Ožujak 1963’ & ‘Bertha Dudde, br. 8370, 2 Siječanj 1961’

438.      ‘Nije daleko dan koji je utvrđen Mojom mudrošću, (a) kako bi došlo do zaokreta na Zemlji, koja još samo služi kao stanovište čovječanstvu koje je skliznulo sa kolosjeka, i koja se nikako više ne koristi kao škola duha. Nije više daleko dan u koji će Moja volja izvršiti djelo koje će prouzročiti potpuni preokret/zaokret u procesu stvaranja Zemlje u njezinom vanjskom obliku, što predstavlja uništenje svega što živi u, na i iznad Zemlje kao i uništenje svih postojećih djela stvaranja, jer Moj plan spasenja je pred-viđen od vječnosti, i vrijeme koje sam (Ja) u Svojoj mudrosti procjenio za neophodno potrebno će biti ispunjeno kako bi se ponovno stvorile mogućnosti za duhovno sazrijevanje. I vi ljudi nećete moći utjecati na Mene kako bi odustao od tog plana ili kako bi ga privremeno odložio, jer Ja znam i znao sam još od vječnosti, u kojem duhovnom ustrojstvu se čovječanstvo nalazi u ovo vrijeme, koje baš zahtjeva totalni zaokret/preokret, potpuno novo formiranje/oblikovanje svega duhovnog što se nalazi na povratnom putu ka Meni. I zato Moja predskazanja/najave morate shvatiti doslovno, kako ne biste računali sa još puno vremena, kako ne bi najavljeni kraj odlagali u budućnost, jer i budućnost će jednom postati sadašnjost, i to vrijeme je nastupilo. Vi ljudi možete i sami na svim događajima u svijetu i oko vas vidjeti da je niža točka duhovnosti gotovo nemoguća, i u tome ćete morati prepoznati i obrazloženje kraja koji je blizu, jer je sve istupilo iz(van) reda. Nastupila je stagnacija u razvoju duhovnog, pa čak dolazi i do nazadovanja. Zato je uzalud vjerovati kako ćete Me molitvom uspjeti ‘nagovoriti’ (obrnuti), pa čak i kad vam stalno govorim kako molitve imaju ogromnu snagu. Ali to za što molite je molitva samoljublja, jer niste spremni odreći se (ili ‘pustiti’) zemaljskog života, i molite se samo da pustim Zemlju da traje, kako ne biste i sami morali biti žrtva kraja. Vaša molitva bi trebala biti upravljena još jedino stanju duše vaših bližnjih. Trebate se brinuti još samo za duhovno sazrijevanje i moliti se jedni za druge, ali ne moliti Me da odustanem od završnog uništenja, jer ono je neophodno za duhovne ‘elemente’ koji su još vezani za stvaranje (= u stvaranju), koji isto kao i vi ljudi imaju pravo na kretnju prema gore, (na izlazak/izdizanje), što i jeste dozvoljeno zbog pre-oblikovanja u ljudsku formu (= sasvim nerazumljiva misao za svakog tko nije upoznat sa Stvaranjem i Božjim planom spasenja Lucifera i njegovih palih anđela; vidi Bogo-Čovjek – 823-921‘). Ali, (današnji) ljudi ne zaslužuju da budu utjelovljeni na (ovoj) Zemlji, jer oni ne samo da ne prave niti korak više prema gore (= u visinu), već (sve) više srljaju/streme propadanju/nizini. I te duše ne bi imale nikakve koristi od produžetka svog boravka na ovoj Zemlji, već bi samo još dublje (po)tonule, (š)to treba spriječiti, što se događa putem ‘ponovnog uređenja’ (= pre-uređenja ili pre-oblikovanja), kako bi bili oteti Mom neprijatelju, koji ih kao ljude u zemaljskom životu ima previše pod svojom kontrolom. Vi ljudi se trebate samo moliti jedan za drugoga, da bi (vam) se duše izvukle iz njegove (= Sotonine) vlasti/kontrole još prije kraja. Takva jedna molitva, koja u ljubavi za vašeg bližnjeg ‘zagovara’, će doprijeti do Mog uha, ali htjeti Me uvjeriti da promjenim Moj plan spasenja od vječnosti, to nećete postići, jer ipak znam što Mojim stvorenjima služi i što im potstiče napredak. Tko Mi dakle u Mom vinogradu želi biti od koristi, neka računa sa skorim krajem kao činjenicom, i nek s obzirom na to bude aktivan na Zemlji, time što propovijeda ljubav i sve ljude upućuje na Navjestitelja/Vjesnika tog Božanskog učenja ljubavi, na Isusa Krista, kako bi (ljudi) krenuli putem ka Njemu pod Njegov križ i time bili iskupljeni/spašeni od grijeha i smrti kada dođe/nastupi kraj.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Bertha Dudde, br. 8500, 18 Svibanj 1963’

DODATAK: Novi period iskupljenja

Spread the Truth