Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

5:21

Print Friendly, PDF & Email

30. Riječ također uči da, u onoj mjeri u kojoj čovjek nije očišćen od zla, njegova dobra djela nisu uistinu dobra, niti su njegova pobožna djela pobožna, a niti je on mudar. Riječ također uči i što se događa u obrnutom slučaju:

‘Jao si ga vama, pisari zakona i Farizeji, licemjeri! Jer vi ste kao okrečeni grobovi, koji se izvani uistinu pričinjavaju lijepi, no iznutra su prepuni mrtvih ljudskih kostiju i razne nečistoće. Tako se i vi izvani pričinjavate pravednima, no iznutra ste prepuni nepravde i licemjerstva. Jao si ga vama, jer očististe vanjštinu čaše i tanjura, no iznutra ste prepuni otimačine i razuzdanosti. Ti slijepi Farizeju, prvo očisti unutrašnjost čaše i tanjura tako da onda i vanjština može postati čista.’   Matej 23:25-28.

Također i u ovim riječima iz Izaije:

‘Čujte riječ Gospodnju, vi prinčevi Sodome, poslušajte zakon vašeg Boga, vi ljudi Gomore. Od kakve su Mi koristi vaše silne žrtve, reče Gospod? Prepun Sam vaših žrtava paljenica, od ovaca i najboljih dijelova utovljene stoke; krv volova, ili jagnjadi, te jarčeva krv Me ne zadovoljavaju. Kada se pojavljujete preda Mnom, tko je od vas to tražio, da gazite po Mojim dvorima. Ne donosite Mi više isprazne žrtve, tamjan je u Mojim očima bogohuljenje; Ja ne podnosim vaše mlade mjesece, Šabat i sakupljanja, čak i sveta sakupljanja; vaše mlade mjesece i određene svetkovine Moja duša mrzi, oni su Mi odvratni; stoga kada pružate vaše ruke prema Meni Ja skrivam oči od vas; da, ako se neprestano molite (ako molite mnoge molitve), Ja vas ne čujem; jer vaše su ruke prepune krvi. Operite se, očistite se, odbacite vaša zla djela pred Mojim očima; prestanite činiti zlo; ako vaši grijesi budu grimizni, biti će bijeli kao snijeg; ako bi bili crveni, biti će kao vuna.’  Izaija 1:10-18.

Te riječi ukratko govore ovo; ako čovjek ne odbaci zla od sebe zato što su grijesi, ništa od njegovog obožavanja nije dobro, jer kako reče prorok Izaija, ‘Ne podnosim nepravdu, očistite se, odbacite svoja zla djela, prestanite činiti zlo.’

Tako u Jeremiji:

‘Vratite se svaki sa svoga zloga puta, učinite vaša djela dobrima.’  Jeremija 35:15.

[2]        Da takvi ljudi nisu u sebi mudri se naučava u Izaiji:

‘Jao onima koji su mudri u svojim očima i pametni sami pred sobom.’ Izaija 5:21.

U istom proroku:

‘Mudrost mudrih i inteligencija inteligentnih će nestati; jao si ga onima koji su duboko-umni, a čija djela su učinjena u mraku.’  Izaija 29:14, 15.

I na drugom mjestu u istom proroku:

‘Jao si ga onima koji idu u Egipat po pomoć; koji ostaju na konjima, koji se uzdaju u svoje kočije, pošto ih je mnogo, i u konjanike, pošto su izuzetno snažni; ali ne gledaju u Sveca Izraelova, niti traže Jehovu! No On je također mudar, i zlo donosi, i neće povući Svojih riječi, već će ustati protiv kuće zločinaca i protiv onih koji pomažu zlikovce. Jer Egipat je čovjek, a ne Bog; a njegovi konji su meso a ne duh.’  Izaija 31:1-3.

Tako je opisana čovjekova vlastita inteligencija. ‘Egipat’ predstavlja njegovo prirodno znanje (scientifica) pohranjeno u memoriji; ‘konj’ njegovo razumijevanje koje odatle proizlazi; ‘kočija’ njegovu doktrinu (iz toga izvedenu filozofiju); a ‘konjanici’ inteligenciju iz ista izvora. O svima njima je rečeno: ‘Jao si ga njima koji ne gledaju u Sveca Izraelova, niti traže Jehovu.’ Uništenje (kraj) takvih ljudi kroz posljedične zloće je predstavljen ovim riječima: ‘On će se ustati protiv kuće zločinačke i protiv onih što pomažu zločince’. Da su te stvari od samog čovjeka (čovjekovog propriuma), te da dosljedno tome u njima nema života, je rečeno na kraju ovim riječima, ‘Egipat je čovjek a ne Bog’, te ‘njegovi konji su meso a ne duh’. ‘Čovjek’ i ‘meso’ ovdje predstavljaju ono što je čovjekovo vlastito; ‘Bog’ i ‘duh’ predstavljaju ono što je od Gospoda; a ‘konji Egipatski’ predstavljaju vlastitu inteligenciju. U Riječi postoji jako puno sličnih stvari koje se tiču čovjekove ‘vlastite inteligencije’, i inteligencije koja proizlazi od Gospoda, no to je jedino moguće vidjeti uz pomoć duhovnog unutarnjeg smisla Riječi.

[3]        Da nitko neće biti spašen kroz dobra koja čini od sebe samog, jer takva dobra u sebi nisu dobra, očigledno je iz sljedećeg:

‘Neće svi oni koji Mi budu govorili, Gospode, Gospode, ući u kraljevstvo nebesko, već oni koji budu činili volju Moga Oca Nebeskoga: mnogi će Mi reći u taj dan, Gospode, Gospode, zar nismo propovijedali u Tvoje ime, zar nismo u Tvoje ime tjerali zle duhove, te u Tvoje ime činili raznorazne velike stvari? Ali Ja ću im tad prorokovati, Ne poznajem vas, odlazite od Mene, vi što činite zlodjela.’  Matej 7:21-23.

I na drugom mjestu:

‘Ako ostanete vani počet ćete kucati na vrata govoreći, Gospode, otvori nam; govorit ćete, Mi smo jeli i pili u Tvom prisustvu, a Ti si učio po našim ulicama. Ali On će odgovoriti, Ja vam govorim, ne poznajem vas i ne znam odakle dolazite, odlazite od Mene vi zločinci (vi što činite zlo, tj. vi koji ne činite dobra djela).’        Luka 13:25-27.

Jer takvi ljudi su poput Farizeja:

‘Koji stoje u hramu i mole se, govoreći da nisu kao drugi ljudi, nepravedni, preljubnici i iznuđivači, koji dva puta tjedno poste, daju prinos od svega što posjeduju.’   Luka 17:11-14.

Oni su također oni za koje se kaže kako su:

‘Nekorisne sluge.’  Luka 17:10.

Više pročitajte na: “III. U ONOJ MJERI U KOJOJ ČOVJEK ODBACUJE OD SEBE ZLA…

Spread the Truth